Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Toekenningen projectsubsidies 2019

Eens per jaar worden door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het LUF subsidies toegekend voor onderzoeks- en onderwijsprojecten, welke subsidies in beginsel variëren van € 5.000 tot € 25.000.

De middelen zijn afkomstig uit de Fondsen op Naam van het LUF en vanuit de samenwerking van het LUF met de Gratama Stichting, de Stichting Elise Mathilde Fonds en de Stichting Verpakking en Milieu. Deze subsidies voor academisch talent vormen vaak een belangrijke springplank naar aanvragen bij NWO en andere instellingen.

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het LUF heeft in haar vergadering van maart 2019 tachtig aanvragen besproken. In totaal werd voor een bedrag van € 1,6 miljoen aangevraagd, terwijl de budgetten van de Fondsen op Naam optelden tot € 703.450. Alle aanvragen zijn beoordeeld op een aantal criteria, waaronder het vernieuwende karakter van het project, de probleemstelling, het cv van de aanvrager, de methodologie, de gepresenteerde begroting en de maatschappelijke relevantie. Mede op basis van de beschikbare middelen, en voor een deel van de aanvragen het oordeel van externe stichtingen, konden 33 aanvragen worden gehonoreerd (41%) voor een totaalbedrag van € 591.938, terwijl 47 projecten moesten worden afgewezen. 

Toekenningen per fonds

Bakels Fonds voor natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de archeologie

 • Mevrouw Natalia R. Donner MA (Archeologie), Bridging the Gap: a historical ecology approach to human practices in Gran Darién, Panama, € 5.000

Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds voor onderzoek betreffende de klassieke Oudheid op het snijvlak van archeologie, kunstgeschiedenis, oude geschiedenis en klassieke talen

 • Mevrouw Dr. Marike van Aerde (Archeologie), The Buddha and the Silk Roads: trade connectivity via land and sea, € 3.000
 • De heer Dr. Tymon de Haas (Archeologie), Re-assessing the environmental impact of early Roman expansion – a pilot, € 6.350
 • Mevrouw Dr. Anita Casarotto (Archeologie), Fasti Survey: a project to unlock survey data of the Mediterranean region, € 5.800

Den Dulk-Moermans Fonds voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid in brede zin

 • Mevrouw Dr. Catherin Marin Mogollon (Geneeskunde/LUMC), Establish human liver organoids for malaria vaccine research, € 25.000
 • De heer Dr. Bardia Arabkhani (Geneeskunde/LUMC), Het nut van de verwijdingsplastiek, € 25.000
 • Mevrouw Dr. Chloé Najac (Geneeskunde/LUMC), Investigating brain involvement in Pompe patients, using advanced MR spectroscopy, € 24.290
 • Mevrouw Dr. Frédérique K. Kok (Wiskunde & Natuurwetenschappen), The mastermind research approach to crack the code for Alzheimer’s disease: contribution of cytokines, € 25.000
 • De heer Dr. ir. Mark van de Ruit (Geneeskunde/LUMC), AmbuBrain: Ambulant neuromonitoring of brain function outside the clinic, € 25.000

Elise Mathilde Fonds/LUF voor alle wetenschapsgebieden

 • Mevrouw Dr. Franziska R. Richter (Sociale Wetenschappen), Integrating Experiences: How individual memories affect cognition – from decision-making to knowledge acquisition, € 24.982
 • Mevrouw Dr. Lisanne L. Blauw (Geneeskunde/LUMC), Towards a novel screening system for lipid-lowering therapy using heart-on-chip technology, € 25.000
 • Mevrouw Dr. Yasmine Abouleila (Sociale Wetenschappen), Ebola and Lassa hemorrhagic syndromes on-a-chip: in search for novel predictive disease biomarkers, € 25.000
 • Mevrouw Dr. Marije Slingerland (Geneeskunde/LUMC), Expressie van prostaatspecifiek membraanantigeen (PSMA) in maagcarcinoom: implicaties voor tumor-specifieke moleculaire beeldvorming?!, € 25.000
 • Mevrouw Dr. Kim de Jong (Sociale Wetenschappen), Verschillen tussen therapeuten verklaren, € 23.661
 • Mevrouw Dr. Viviana Meraviglia (Geneeskunde/LUMC), MicroRNAs as a marker for malignancy: transition from in vivo to in vitro studies, € 25.000

LUF algemeen

 • Mevrouw Dr. Honorata Mazepus, (Governance & Global Affairs), Information as a battle-ground: why do people believe in “fake news”?, € 10.000
 • Mevrouw Dr. Leila Demarest (Sociale Wetenschappen), Youths and the City: Investigating political socialization processes and attitudes of urban and rural youths in Lagos, Nigeria, € 21.535
 • Mevrouw Dr. Tanachia Ashikali (Governance & Global Affairs), What does it take to be an inclusive leader? Unravelling determinants of inclusive leadership in public organizations, € 11.075
 • Mevrouw Dr. Liesbeth van Vliet (Sociale Wetenschappen) Hoe woorden kunnen schaden: het ontrafelen van de nocebo-effecten van communicatie met ernstig zieke kankerpatiënten, € 22.250

Gratama Stichting/LUF voor alle wetenschapsgebieden, bij voorkeur projecten met maatschappelijke relevantie

 • Mevrouw Dr. Daniela Salvatori (Geneeskunde/LUMC), Dynamic 3D Anatomy to study complex animal models of human diseases, € 22.000
 • Mevrouw Dr. Joni Reef (Rechtsgeleerdheid), Gezinsgerichte strafoplegging in Nederland, € 24.000
 • Mevrouw Dr. Annemarie Samuels (Sociale Wetenschappen), Global Palliative Care: A Multi-Sited Ethnographic Study of Care at the End of Life, € 15.972
 • Mevrouw Dr. Laura Steenbergen (Sociale Wetenschappen), The microbiota-gut-brain axis in preventing stress-related disorders: antibiotics, cytokine activity, and cognitive reactivity to emotion € 17.830
 • De heer Dr. Michiel Claessen (Sociale Wetenschappen), The Leiden Navigation Test for internationally standardized assessment of navigation ability, € 22.530
 • Mevrouw Dr. Elina van 't Zand-Kurtovic (Rechtsgeleerdheid), Wie krijgt een VOG? Determinanten van antecedentenscreening, € 8.500
 • De heer Dr. Jaroslaw Kantorowicz (Governance & Global Affairs) The Price of Creativity: An Experimental Investigation of Authors’ Remuneration Models, € 10.000
 • Mevrouw Dr. Anna van Duijvenvoorde (Sociale Wetenschappen) Title: Watch me learn! Placing learning in a social context. € 24.129
 • De heer Dr. Andrew Littlejohn (Sociale Wetenschappen) New Digital Ruralities: The Role of “Rural Turners” and Digital Technologies in Transforming Japan’s Depopulating Regions, € 5.250

Dr. F.F. Hofman Fonds voor onderzoek m.b.t. maag- en darmgeneeskunde met accent op onderwijs

 • Mevrouw Dr. Alexandra Langers (Geneeskunde/LUMC), The Polyp Challenge, € 25.000

Kroese-Duijsters Fonds voor bijzondere onderzoeks- of onderwijsprojecten vanuit de Rechtsgeleerdheid of LIC

 • De heer Dr. Vestert Borger (Rechtsgeleerdheid), On the Authority of the European Judge, € 1.983
 • Mevrouw Dr.mr. Katrien F.M. Klep (Rechtsgeleerdheid), Kinderrechten op decentraal niveau: access to (social) justice in het jeugddomein op gemeentelijk niveau, € 7.051
 • Mevrouw Mr. Esther Kentin (Rechtsgeleerdheid), Regulating plastic pollution: basic principles from a scientist’s perspective - ‘Science rules on plastic’, € 24.750

Mulder-Hamelers Fonds voor onderzoek op het gebied van endocrinologie

 • De heer Dr. Jan Kroon (Geneeskunde/LUMC), How do catabolic and anabolic steroid hormones interact in skeletal muscle? Towards a better understanding of pathological muscle wasting, € 25.000

Nypels van der Zee Fonds ter ontwikkeling en verbetering van technologieën in de geneeskunde

 • Geen toekenningen

Fonds voor Romeinse Archeologie voor onderzoek naar Romeinse archeologie (1e eeuw vChr - 5e eeuw nChr)

 • Geen toekenningen

Schim van der Loeff Fonds voor de studie van het internationaal recht, met name met betrekking tot de positie van vreemdelingen.

 • Geen toekenningen

Stichting Verpakking en Milieu/LUF voor projecten op het gebied van verpakking en milieu

 • Geen toekenningen

Schild-de Groen Fonds voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker

 • Geen toekenningen
Deze website maakt gebruik van cookies.