Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Uitreiking Legatum Stolpianum 2019

Op maandag 3 juni vond in de Senaatskamer van het Academiegebouw de uitreiking plaats van de prijs van het Legatum Stolpianum voor 2019. Dit legaat is in 1753 bij de Universiteit Leiden ingesteld door Jan Stolp (1671-1753). Het is daarmee de oudste nog bestaande Nederlandse wetenschapsprijs.

De prijs wordt eenmaal in de vijf jaar toegekend, voor een proefschrift of een andere wetenschappelijke verhandeling met een prominente ethisch-wijsgerige component. De prijs voor de periode 2014-2018 is toegekend aan dr. Sem de Maagt, voor het proefschrift Çonstructing Morality: Transcendental Arguments in Ethics, waarop hij in 2017 promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

Daarin behandelt hij de centrale vraag uit de ethiek: waarop berusten morele uitspraken? Zijn die altijd in wezen subjectief, afhankelijk van cultuur of smaak? Dat zou inhouden dat we elkaar niet kunnen aanspreken op morele plichten, als basis van wetgeving, of eenvoudig om vluchtelingen op te vangen, of ongelijkheid te bestrijden. Maar als we zoeken naar een voor ieder mens geldende standaard voor moreel handelen, wat is daarvan dan de basis? Wat zijn de fundamentele morele principes voor ons handelen, vergelijkbaar met waarneembare feiten als basis van waarheid? Die vraag behandelt Sem de Maagt op een uitermate systematische en heldere wijze.

Er waren veertien werken genomineerd, alle van hoge kwaliteit. Uiteindelijk besloot de jury van de prijs unaniem om dit proefschrift te bekronen. Dr. De Maagt is nu docent aan het Onderzoekinstituut voor Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

De achtergrond

Jan Stolp had belangstelling voor de confrontatie van levensovertuiging en ethiek met nieuwe wetenschappelijke inzichten en wijsgerige reflectie. Wilt u meer weten over de bijzondere achtergrond van dit legaat dat sinds 2014 is ondergebracht bij het Leids Universiteits Fonds? Kijk dan op deze pagina

Beeld: Professor Gerard Nienhuis en professor Ineke Sluiter reiken de prijs uit aan winnaar dr. Sem de Maagt.

Deze website maakt gebruik van cookies.