Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Lilian Visscher nieuwe directeur Leids Universiteits Fonds

Het bestuur van het Leids Universiteits Fonds (LUF) heeft Lilian Visscher benoemd tot nieuwe directeur per 1 juli 2020. Lilian Visscher is op dit moment directeur alumnirelaties & fondsenwerving bij de Universiteit Leiden. Deze functie zal zij gaan combineren met haar nieuwe functie bij het universiteitsfonds.

Lilian Visscher

Lilian vervulde na haar studie Franse taal en letterkunde diverse commerciële functies op het gebied van marketing en fondsenwerving, onder meer bij Oxfam Novib en Stichting Kinderpostzegels. Sinds 2013 is zij werkzaam bij de Universiteit Leiden als directeur alumnirelaties & fondsenwerving. Eerder, in 2017 en 2018, nam Lilian al tijdelijk de honneurs waar als interim-directeur van het LUF. Lilian zal haar taken als directeur van het fonds per 1 juli gaan combineren met die van directeur alumnirelaties & fondsenwerving van de universiteit.

Samenwerking met de universiteit

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen het LUF en de Universiteit Leiden met succes verder uitgebreid. Het LUF maakt al geruime tijd intensief gebruik van de expertise en slagkracht van de universiteit op het gebied van administratie, marketing en communicatie. Als uitvloeisel van deze steeds intensievere samenwerking met de universiteit is overeengekomen dat het LUF voortaan hét merk is voor alle fondsenwerving, bij zowel particulieren als bedrijven. Het LUF blijft daarbij onafhankelijk, met eigen afgescheiden vermogen, een onafhankelijk bestuur en onafhankelijke doelbestedingscommissies. 

De vele jaren ervaring van Lilian op het gebied van alumnirelaties en fondsenwerving zullen het LUF goed van pas komen. Daarbij heeft ze een goed gevoel kunnen ontwikkelen bij dat wat het LUF het LUF maakt, de eigenheid van het fonds. Onder leiding van Lilian zal verder vorm worden gegeven aan de gezamenlijke ambitie om de fondsenwerving ten behoeve van de universiteit verder te professionaliseren en de impact van het LUF met betrekking tot onderwijs en onderzoek van de Universiteit Leiden te vergroten. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan horen wij dit graag. Op dit moment werken wij nog veelal thuis vanwege de coronamaatregelen en zijn daarom niet altijd telefonisch bereikbaar. Wanneer u een bericht stuurt naar info@LUF.leidenuniv.nl nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Sinds 1890 zet het Leids Universiteits Fonds zich in om de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs aan de universiteit hoog te houden en te verbeteren. Zo verstrekt het fonds subsidies aan projecten van faculteiten en wetenschappers, en worden bijzondere leerstoelen gefinancierd. Maar ook studenten doen een beroep op het LUF voor activiteiten die hun studie meerwaarde geven. Daarnaast is het LUF actief om alumni betrokken te houden bij de universiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.