Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Toekenningen projectsubsidies 2020

Eens per jaar worden door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF subsidies toegekend voor onderzoeks- en onderwijsprojecten, welke subsidies in beginsel variëren van € 5.000 tot € 25.000.

De middelen zijn afkomstig uit de Fondsen op Naam van het LUF en vanuit de samenwerking van het LUF met de Gratama-Stichting, de Stichting Elise Mathilde Fonds en de Stichting Verpakking en Milieu. Deze subsidies voor academisch talent vormen vaak een belangrijke springplank naar aanvragen bij NWO en andere grote subsidieverlenende instellingen.

De CWB heeft voor haar vergadering van maart 2020 95 aanvragen voor een LUF-subsidie ontvangen. In totaal werd voor de LUF-fondsen een bedrag van € 2,1 miljoen aangevraagd, terwijl de budgetten van de Fondsen op Naam optelden tot € 755.750. Alle aanvragen zijn beoordeeld op een aantal criteria, waaronder het vernieuwende karakter van het project, de probleemstelling, het cv van de aanvrager, de methodologie, de gepresenteerde begroting en de maatschappelijke relevantie. Mede op basis van de beschikbare middelen en, voor een deel van de aanvragen, het oordeel van externe stichtingen konden 30  van de 95 aanvragen worden gehonoreerd (32%) voor een totaalbedrag van € 695.392.

De CWB heeft ook subsidieaanvragen voor de Stichting Praesidium Libertatis beoordeeld. Van de 11 aanvragen konden er 7 worden toegekend voor een totaalbedrag van € 102.500.

Hieronder per fonds de toekenningen:

Toekenningen vanuit LUF

Het Bakels Fonds voor natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de archeologie

 • Dr. Karsten Lambers (Archeologie), Houtskoolmeilers: een vergeten ambacht op de Veluwe, € 4.954

Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds voor onderzoek betreffende de klassieke Oudheid op het snijvlak van archeologie, kunstgeschiedenis, oude geschiedenis en klassieke talen

 • Dr. Marike van Aerde (Archeologie), Routes of Exchange, Roots of Connectivity: The archaeology of ancient networks across the Indian Subcontinent, € 2.500
 • Dr. Florence Liard (Archeologie), Between appropriation and innovation: Late Hellenistic moldmade bowls and early Roman lead-glazed pottery under the microscope, € 7.500

Den Dulk-Moermans Fonds voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid

 • Dr. Paula Ruibal (Geneeskunde/LUMC), Donor-unrestricted T-cell responses against Mycobacterium tuberculosis infection in vivo: the role of HLA-E, € 25.000
 • Dr. Simon Jochems (Geneeskunde/LUMC), A novel omics assay to measure innate immune system functionality, € 24.978
 • Dr. Tamar Tak (Geneeskunde/LUMC), Characterization of dendritic cell heterogeneity in immune responses by microfluidics-based single-cell culture in hydrogel droplets, € 24.920
 • Dr. Rachel Schats (Archeologie), Dig, drill and discover: a multidisciplinary approach to investigating the origins of rheumatoid arthritis combining archaeology and rheumatology., € 24.803

Elise Mathilde Fonds/LUF voor alle wetenschapsgebieden

 • Dr. Annegret D. Krause-Utz (Sociale Wetenschappen), Improving emotion regulation and memory in borderline personality disorder: An app-based emotional working memory training, € 21.857
 • Dr. Ahmed M.A.M. Ali (Wiskunde en Natuurwetenschappen), Circulating tumor cells: A novel target for noninvasive cancer diagnosis, € 25.000
 • Dr. Geert-Jan Will (Sociale Wetenschappen), How to stop social media from damaging our self-esteem, € 24.942
 • Dr. Judith Schomaker (Sociale Wetenschappen), Onbekend terrein: verken een nieuwe wereld in je vertrouwde omgeving, € 9.997
 • Dr. Sandy Overgaauw (Sociale Wetenschappen), Cognitive flexibility and empathy as protective factors in children growing up in a war zone, € 24.714
 • Dr. Riccardo Giacconi (Geesteswetenschappen), The ‘Option’ aftermath in South Tyrol: A textual and radiophonic investigation in artistic research, € 9.750
 • Sam de Schutter MA (Geesteswetenschappen), Imag(in)ing the Disabled Other: Disability in Colonial and Humanitarian Photography, € 25.000

Gratama Stichting/LUF voor alle wetenschapsgebieden, bij voorkeur projecten met maatschappelijke relevantie

 • Dr. Andrei Poama (Governance and Global Affairs), Fair but harsh? An experimental assesment of the relationship between  procedural justice and punishment severity., € 16.000
 • Dr. Babak Rezaeedaryakenari (Sociale Wetenschappen), Authoritarian Survival and State Repression in the Age of Social Media, € 24.720
 • Dr. Borja Martinez-Tellez (Geneeskunde/LUMC), Towards an ‘Exercise Pill’ for treating cardiovascular diseases, € 25.000
 • Dr. Bas Mourik (Geneeskunde/LUMC), Checkjezelf.nu - ontwikkeling van waarde-gedreven soa zorg, € 25.000
 • Dr. Tim Meijers (Geesteswetenschappen), Global Global Justice: Fellowships for African philosophers. (project voor zowel onderwijs als onderzoek), € 15.000
 • Dr. Sheila van Berkel (Sociale Wetenschappen), Perpetrator, Victim, Sibling: a Pioneering Study on Sibling Abuse in the Netherlands, € 24.919
 • Dr. Jochem Jansen (Governance & Global Affairs), Experimenteren met veiligheidsbeleving’: een multimodale meting binnen een virtual reality omgeving, € 24.330
 • Dr. Fredj Ben Bdira (Wiskunde en natuurwetenschappen) Bacterial chromatin proteins as targets for new antibacterial agents, € 25.000
 • Dr. Valérie Pattyn (Governance and Global Affairs) Designing for policy effectiveness in the case of the Sustainable Development Goals. A cross-country study, € 12.708

Dr. F.F. Hofman Fonds voor onderzoek m.b.t. maag- en darmgeneeskunde met accent op onderwijs

 • Dr. Jurjen Boonstra (Geneeskunde/LUMC), Educatie voor patiënten (en familieleden) met een vroeg stadium dikke darmkanker (MijnT1CRChulp), € 50.000

Kroese-Duijsters Fonds - voor bijzondere onderzoeks- of onderwijsprojecten vanuit de Rechtsgeleerdheid of Leiden Institute of Chemistry

 • Dr. Stephanie Rap (Rechtsgeleerdheid), De jeugdrechtszaal van de toekomst, € 10.000

Mulder-Hamelers Fonds voor onderzoek op het gebied van endocrinologie

 • Dr. Natasha Appelman - Dijkstra (Geneeskunde/LUMC), Ex vivo tissue culture model for the study of Fibrous Dysplasia/McCune-Albright syndromeg, € 5.000

Fonds voor Romeinse Archeologie voor onderzoek naar Romeinse archeologie (1e eeuw vChr - 5e eeuw nChr)

 • Dr.ir. Mark Driessen (Archeologie), Crossing the border: Using OSL-dating to assess a new Roman marching camp north of the limes near Ermelo (NL), € 9.550

Schild-de Groen Fonds voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker

 • Dr. Nynke de Glas (Geneeskunde.LUMC), Improving individualized treatment of older patients with advanced melanoma eligible for immunotherapy, €22.500

Schim van der Loeff Fonds voor de studie van het internationaal recht, met name met betrekking tot de positie van vreemdelingen.

 • Geen toekenningen

Stichting Verpakking en Milieu/LUF voor projecten op het gebied van verpakking en milieu

 • Dr. Min Cho (Governance and Global Affairs), Problem-solving through design thinking in Liberal Arts and Science (LAS) education - Tackling wicked packaging at home, € 74.750
 • Dr. Valerio Barbarossa, (Wiskunde en Natuurwetenschappen), An environmental assessment of biodegradable bioplastics for use in a sustainable Dutch food system, € 75.000

Toekenningen Praesidium Libertatis

Fonds Chastelain-Nobach t.b.v. opgravingen/veldwerk, primair de Griekse en Romeinse Oudheid

 • Dr.ir. Mark Driessen (Archeologie), Power in the Sands: a Monumental Desert Gateway to the Roman World at Udhruḥ (Jordan), € 6.000
 • Prof.dr. J.A.C. (Joanita) Vroom (Archeologie), Crete as Melting Pot: Research into Late Antique, Byzantine and Early Islamic Material Culture at Gortyn (Greece), € 4.000

Fonds Meijersfonds voor rechtshistorisch bronnenonderzoek, met uitzonderingen

 • Prof. mr. E. (Egbert) Koops (Rechtsgeleerdheid), Van Bleiswijks “Decisien van den Hogen Rade in Holland” (1723-1745), € 2.500

Fonds mr. S.J. Visser voor Volkerenrecht en internationaal privaatrecht

 • Dr. Daniel Peat (Rechtsgeleerdheid), The Afterlife of Cases: Bounded Rationality and Compliance in International Investment Law, €25.000
 • Dr. Brian McGarry (Rechtsgeleerdheid), Tracing the Inherent Powers of International Courts and Tribunals, € 25.000
 • Dr. Robert Heinsch (Rechtsgeleerdheid), Establishing a “Global IHL Clinic Network” with Leiden University as the main centre for this new and innovative teaching method, €25.000

Fonds Rijke-Hamaker/FGW voor onderzoek m.b.t. Letteren, in het bijzonder niet-Westerse Letteren

 • Tianmu Hong (Geesteswetenschappen), Chinese expatriates: subjectivity, networking and the edifice of China’s globalization in Europe, €15.000

Mocht u vragen hebben of willen overleggen over een aanvraag, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris doelbesteding Henk Snijders via CWB@LUF.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.