Leids Universiteits Fonds.

nl en

Praesidium Libertatis Subsidie

De Praesidium Libertatis Subsidie wordt jaarlijks toegekend aan een jonge getalenteerde onderzoeker die in staat wordt geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen. De subsidie wil ook een opstap bieden naar grotere beurzen. De subsidie omvat een geldbedrag van € 75.000, dat beschikbaar wordt gesteld door Stichting Praesidium Libertatis I.

Aanvragen worden beoordeeld door de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF. Het eindoordeel ligt bij het College van Bestuur van de universiteit op basis van de door de CWB samengestelde shortlist. De Praesidium Libertatis Subsidie wordt jaarlijks uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure voor de Praesidium  Libertatis Subsidies 2020 is gesloten. In het voorjaar 2021 volgt, via deze pagina, meer informatie over de subsidieronde van 2021. 

Mocht u vragen hebben of willen overleggen over uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met Henk Snijders (Secretaris Doelbesteding) via CWB@LUF.leidenuniv.nl (ma t/m do). 

Deze website maakt gebruik van cookies.