Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

In herinnering: de heer R.G. Nypels

Met groot verdriet namen wij kennis van het overlijden van de heer drs. R.G. Nypels, op zondag 7 november 2021. De heer Nypels was schenker aan het Leids Universiteits Fonds met twee bijzondere fondsen op naam.

Robert Nypels (1929) studeerde geneeskunde in Leiden en werkte tijdens zijn coschappen als assistent hersenonderzoek voor de eerste hoogleraar neurochirurgie. Daarna volgde de dienstplicht, als arts bij een cavalerie-eenheid. Na een mooie carrière bij Defensie was de heer Nypels de hoogste militairgeneeskundige autoriteit onder de minister van Defensie. Door zijn verschillende ervaringen met oorlogen en de sporen die deze achterlieten op terugkerende militairen, raakte hij geïnteresseerd in de nazorg voor veteranen en andere geüniformeerde professionals. Er bestond op dat moment nog weinig aandacht voor de trauma’s en het mentale welzijn van (ex-)militairen. In de jaren tachtig maakte de heer Nypels zich als Directeur Militair Geneeskundige Diensten dan ook hard voor betere zorg.

Eerder stelde de heer Nypels al het Nypels-van der Zee Fonds in, dat projecten subsidieert die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande technologieën voor toepassing in de geneeskunde. De laatst toegekende subsidie uit dit fonds steunt innovatief onderzoek in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (LUMC) van de (kinder)cardiologen dr. Arno Roest en dr. Monique Jongbloed, waarbij met het gebruik van een zogenaamde hololens voorafgaand aan een operatie het defecte kinderhart vierdimensionaal (d.w.z. inclusief de verschillende bloedstromen) in beeld kan worden gebracht. Zo kan het team van doktoren veel beter geïnformeerd tot operatie overgaan.

Toch bleef de heer Nypels terugkomen op het punt van de nazorg aan emotioneel beschadigde militairen - het greep hem aan. 'Wanneer er mensen worden uitgezonden voel ik mij nog steeds verantwoordelijk,' vertelde hij. Om vernieuwende behandelmethoden binnen de zorg voor veteranen te onderzoeken werd daarom het Nypels-Tans PTSS Fonds ingesteld. Met middelen uit dit Fonds wordt onderzoek op het gebied van psychotraumatologie en PTSS bevordert, zoals dat van bijzonder hoogleraar prof.dr. Eric Vermetten. Vermetten doet o.a. research naar nieuw geneesmiddelenonderzoek en nieuwe technologieën zoals het effect van virtual reality-brillen op de herbeleving van traumatische situaties. 

Wij wensen de nabestaanden van de heer Nypels veel sterkte toe en zijn dankbaar voor zijn bijzondere bijdrage aan de Leidse wetenschap en het Leids Universiteits Fonds.

Deze website maakt gebruik van cookies.