Leids Universiteits Fonds.

nl en

Geneeskunde

Het Dr. Anne Bosma Fonds is in 2013 opgericht na ontvangst van de nalatenschap van de heer A. Bosma.

Doel

De doelstelling van het fonds is het financieren van onderzoek op het gebied van pathologie en oncologie.

Het Den Dulk-Moermans Fonds is opgericht in 2010 na ontvangst van een erfenis van dhr. A.M. den Dulk. 

Doel

De doelstelling van het fonds is het financieren van onderzoek naar gezondheid in de breedste zin van het woord.

Het Cella Durksz Fonds is opgericht in 2013 door mr. F.B. Durksz ter nagedachtenis aan Cella Durksz.

Doel

Het Cella Durksz Fonds stelt zich ten doel onderzoek mogelijk te maken naar de oorzaak en behandeling van bipolaire stoornissen.

Het Elkerbout-Moene Fonds is opgericht door mw. E. Elkerbout in 2010.

Doel

Het fonds ondersteunt onderzoek naar het hart, met name door stamcellen te gebruiken om inzicht te verkrijgen in de oorzaak van aangeboren hartafwijkingen.

Mevrouw dr. Edith Frederiks (1923-2012) was de eerste plastisch chirurg en later ook de eerste lector in de plastische chirurgie in Nederland, verbonden aan het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Het Dr. Edith Frederiksfonds is op 15 januari 2013 tot stand gekomen na het overlijden van mevrouw Frederiks op 28 september 2012. 

Doel

Het fonds ondersteunt studenten Geneeskunde met reisbeurzen, met name voor onderzoek op chirurgisch gebied. 

Het Dr. F.F. Hofman Fonds is voortgekomen uit de in 2015 door het Leids Universiteits Fonds (LUF) ontvangen nalatenschap van Dr. F.F. Hofman. 

Doel

De doelstelling van het fonds is ondersteuning van gespecialiseerde training en onderwijs op het gebied van de maag- en darmgeneeskunde, inclusief internationale training.

Het P.A. Jager – Van Gelder Fonds is in 2017 opgericht door Martine J. Jager, hoogleraar Oogheelkunde.

Doel

Het Fonds stelt zich ten doel Leidse of buitenlandse studenten en promovendi en postdoctorale onderzoekers in de oogheelkunde in staat te stellen ervaring op te doen op het gebied van oogheelkundig onderzoek. Deze doelstelling wordt nagestreefd door het verstrekken van beurzen aan individuele studenten en promovendi die voor studie dan wel onderzoek in de oogheelkunde naar het buitenland gaan en aan studenten en promovendi die hiervoorvanuit het buitenland naar Leiden komen. 

Ook kunnen jaarlijks één of twee postdoctorale onderzoekers een subsidieaanvraag doen voor onderzoek op het gebied van oogheelkunde. Dit betreft zowel onderzoekers die voor onderzoek op oogheelkundig gebied naar het buitenland gaan als onderzoekers die voor oogheelkundig onderzoek naar Nederland komen. 

Het Dr. Charles de Monchy Fonds is door de Dr. Charles de Monchy Stichting in 2016. 

Doelstelling

De doelstelling van het fonds is het ondersteunen van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) te Leiden, onder meer door het verstrekken van reisbeurzen aan promovendi en studenten voor congresbezoek, studieverblijf en stageverblijf in het buitenland.

Het Mulder-Hamelers Fonds is in 2013 opgericht na ontvangst van de nalatenschap van mevrouw M.S.H. Hamelers.

Doel

Het fonds is opgericht ten behoeve van onderzoek op de afdeling Endocrinologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Het Nypels – Tans PTSS Fonds is in 2018 opgericht door de heer R.G. Nypels.

Doel

Het fonds heeft tot doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en stimuleren van innovatieve projecten op het gebied van de geneeskunde, psychiatrie en klinische psychologie, in bijzonder de psychotraumatologie, en het bevorderen van ontwikkelingen in toepassing in de zorg voor mensen blootgesteld aan ernstig psychotrauma.

Het gaat hierbij in het bijzonder om militairen en andere geüniformeerden, maar ook burgers die lijden onder ernstige posttraumatische stressklachten. Het kan hierbij ook gaan om het ontwikkelen van nieuwe en/of het verbeteren van bestaande technologieën in het voorkomen en behandelen van posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Ceremonie instelling fonds

Het Nypels-van der Zee Fonds is door de heer R.G. Nypels opgericht. 

Doel

Het fonds is bestemd voor projecten op het gebied van geneeskunde, die technologieën ontwikkelen voor toepassing in de gezondheidszorg. Het kan gaan om het ontwikkelen van nieuwe en/of het verbeteren van bestaande technologieën.

Over de totstandkoming van het Nypels-van der Zee Fonds verscheen in januari 2016 een artikel in alumnimagazine Leidraad.

De heer Robert Nypels

Het Piso-Kuperus Fonds is opgericht in 2010 na ontvangst van een erfenis van dhr. H.J. Piso.

Doel

Het Fonds is opgericht ten behoeve van onderzoek en behandeling van inwendige ziekten.

In 2017 overleed hospita Rie Schild-de Groen van Minervahuis ’t Heerenhoeckje aan Rapenburg 110. De legendarische Leidse werd 94 jaar. Bijna 70 jaar maakte ze schoon in het studentenhuis. Ze kwam er iedere dag en begon de dag met een kopje koffie. Daarbij dienden alle bewoners aanwezig te zijn, want de filosofie van mevrouw Schild-de Groen was: ’s Avonds een vent, ’s morgens een vent. Geen ander dan mevrouw Schild-de Groen zag het Leidse studentenleven zo veranderen. In 2007 kreeg ze de Universiteitspenning voor haar belangrijke rol tijdens de studietijd van bewoners en oud-bewoners van Rapenburg 110. Vanuit haar nalatenschap werd een Fonds op Naam ingesteld.

Doel

De doelstelling van het fonds is het steunen van wetenschappelijk onderzoek ter preventie en behandeling van alle voorkomende vormen van de ziekte kanker door het jaarlijks toekennen van één projectsubsidie aan een jonge wetenschapper en door het toekennen van drie prijzen aan studenten voor een publicatie of scriptie op het gebied van kankeronderzoek.

Tekenceremonie instelling fonds met onder meer een aantal oud-bewoners van Rapenburg 110

Het Slingelands Fonds is opgericht in 1915 ingevolge het testament van mr. Th.G.A. Slingelands, oud-kantonrechter te Heusden. Hij liet aan het Leids Universiteits Fonds (LUF) zijn hofstede te Haastrecht na, welke in 1963 verkocht werd.

Doel

Het Slingelands Fonds ondersteunt in de eerste plaats de faculteit Natuurkunde, met in het bijzonder de kosmografie, maar ook de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde. 

Het fonds is ingesteld door de heer mr.drs. L.J.A. van Wersch en mevrouw M.J.H. van Wersch-Knepflé.

Doel

Het fonds kent een specifieke doelstelling, te weten het jaarlijks uitreiken van twee prijzen, geheten de Van Wersch Springplankprijzen. Deze prijzen bedragen ieder maximaal € 10.000 voor wetenschappelijke publicaties van actieve en getalenteerde onderzoekers op het gebied van medisch/farmaceutisch en juridisch onderzoek, dit alles in de ruimste zin van het woord. De ondezoekers mogen op het moment van publicatie niet langer dan vijf jaar geleden zijn gepromoveerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie