Leids Universiteits Fonds.

nl en

Archeologie

Mevrouw C.C. Bakels is emeritus hoogleraar Archeologie. Het Bakels Fonds is opgericht op 15 januari 2015. Het vermogen wordt gevormd door een schenking van mevrouw Bakels van € 50.000. 

Doelstelling  

Het bevorderen van Natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de Archeologie, allereerst binnen de Universiteit Leiden en in tweede instantie binnen andere universiteiten of wetenschappelijke instituten binnen Nederland.

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding (zie: Subsidies). Aanvragen in het kader van Het Bakels Fonds dienen te vallen binnen de termen van deze commissie (zie: Algemene subsidievoorwaarden).

Het Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds is een speciaal fonds van het Leids Universiteits Fonds ter bevordering van archeologisch en kunsthistorisch onderzoek op het gebied van de klassieke archeologie in binnen- en buitenland. Het Fonds is in 2003 opgericht door Jonkvrouwe dr. Lili Quarles van Ufford ter nagedachtenis aan haar man, prof.dr. A.W. Byvanck. Prof.dr. Byvanck was van 1922 tot 1954 hoogleraar Klassieke Archeologie en Kunstgeschiedenis van de Oudheid en de Oude Geschiedenis in Leiden. Het betreft een legaat van € 1,7 miljoen. Hieruit wordt de Byvanck leerstoel gefinancierd en worden jaarlijks subsidies toegekend variërend van € 5.000 tot maximaal € 10.000 per ingewilligde aanvraag.

Doel

Het Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds bevordert Leids archeologisch en kunsthistorisch onderzoek op het gebied van de klassieke oudheid in binnen- en buitenland en ondersteunt het Bulletin Antieke Beschaving (BABESCH) onder andere door het toekennen van de Byvanckprijs en de jaarlijkse Byvanck lezing. Het fonds richt zich daarbij in het bijzonder op archeologisch onderzoek in de traditie van prof.dr. A.W. Byvanck en dr. Lili Byvanck Quarles van Ufford zelf. Dat wil zeggen: onderzoek betreffende de klassieke Oudheid op het snijvlak van archeologie, kunstgeschiedenis, oude geschiedenis en klassieke talen.

Aanvragen


Zie: Subsidies voor wetenschappelijke projecten

Voorafgaand aan de inhoudelijke beoordeling van uw aanvraag wordt deze aan de volgende criteria getoetst:

  • Projecten dienen een zelfstandig karakter te hebben, met een eigen, herkenbare doelstelling.
  • Het project moet op het terrein van de Klassieke Oudheid liggen en bevindt zich idealiter op het snijvlak van archeologie, kunstgeschiedenis, oude geschiedenis en klassieke talen. De voorkeur van het fonds gaat daarbij uit naar projecten die het Mediterrane gebied betreffen.

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding.

Het Fonds is opgerícht ter ondersteuning van onderzoek op het gebied van de Romeinse Archeologie gedurende de eerste eeuw voor Christus tot aan het einde van de vijfde eeuw na Christus in het gebied Noordwest-Europa, zowel binnen als buiten de Romeinse grens, waarbij de relatie met het Romeinse Rijk duidelijk aantoonbaar moet zijn.

Doel

De doelstelling van het Fonds is ondersteuning van onderzoek in de breedste zin van alle aspecten van de materiële cultuur (d.w.z. door de mens gefabriceerde en/of gemodificeerde objecten).

Aanvragen

De Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding (zie: Subsidies). Aanvragen dienen te vallen binnen de termen van deze commissie. Voor meer informatie zie de Algemene subsidievoorwaarden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie