Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Archeologie

Het Fonds voor Romeinse Archeologie is in 2017 opgericht door mevrouw C. van Driel-Murray. 

Doel

Het fonds is opgericht ter ondersteuning van onderzoek op het gebied van de Romeinse Archeologie gedurende de eerste eeuw voor Christus tot aan het einde van de vijfde eeuw na Christus in het gebied Noordwest-Europa, zowel binnen als buiten de Romeinse grens, waarbij de relatie met het Romeinse Rijk duidelijk aantoonbaar moet zijn. 

De doelstelling van het fonds is ondersteuning van onderzoek in de breedste zin van alle aspecten van de materiĆ«le cultuur (d.w.z. door de mens gefabriceerde en/of gemodificeerde objecten).

Mevrouw C.C. Bakels is emeritus hoogleraar Archeologie aan de faculteit Archeologie met als specialisatie natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de archeologie. Ze promoveerde in 1978 en werd in 1998 benoemd tot bijzonder hoogleraar Paleo-economy vanwege het LUF; in 2003 werd deze leerstoel omgezet in een ordinariaat (regulier leerstoel).

Doel

Het bevorderen van natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de Archeologie, allereerst binnen de Universiteit Leiden en in tweede instantie binnen andere universiteiten of wetenschappelijke instituten binnen Nederland.

Het fonds is in 2003 opgericht door Jonkvrouwe dr. Lili Quarles van Ufford ter nagedachtenis aan haar man, prof.dr. A.W. Byvanck. Prof.dr. Byvanck was van 1922 tot 1954 hoogleraar Klassieke Archeologie en Kunstgeschiedenis van de Oudheid en de Oude Geschiedenis in Leiden. Uit het legaat wordt de Byvanck-leerstoel gefinancierd en worden jaarlijks subsidies toegekend.

Doel

Het Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds bevordert Leids archeologisch en kunsthistorisch onderzoek op het gebied van de klassieke oudheid in binnen- en buitenland en ondersteunt het Bulletin Antieke Beschaving (BABESCH) onder andere door het toekennen van de Byvanckprijs en de jaarlijkse Byvancklezing. Het fonds richt zich daarbij in het bijzonder op archeologisch onderzoek in de traditie van prof.dr. A.W. Byvanck en dr. Lili Byvanck Quarles van Ufford zelf. Dat wil zeggen: onderzoek betreffende de klassieke Oudheid op het snijvlak van archeologie, kunstgeschiedenis, oude geschiedenis en klassieke talen.

Deze website maakt gebruik van cookies.