Leiden University Fund.

nl en

Nalaten

Heeft u wel eens overwogen het LUF in uw testament op te nemen? Na uw leven kunt u bijdragen aan de toekomst van de Universiteit Leiden door het LUF in uw testament op te nemen in de vorm van een legaat of als erfgenaam of als één van uw erfgenamen.

Op deze wijze geeft u toekomstige generaties gedreven wetenschappers en studenten de kans zich te ontwikkelen om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving en leven uw idealen voort in de wetenschap.

Wilt u vrijblijvend praten over de mogelijkheden van nalaten of schenken bij leven ten behoeve van grensverleggende wetenschap? We nemen graag de tijd om de mogelijkheden met u te bespreken en met u mee te denken. Voor meer informatie en een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Liesbeth van Biezen via e.van.biezen@LUF.leidenuniv.nl of 071 527 6094.

ANBI-status

Wat u ons schenkt komt volledig ten bate aan de onderzoekers en studenten van de Universiteit Leiden. Dankzij onze ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) is het LUF vrijgesteld van belasting over schenkingen en erfenissen.

Deze website maakt gebruik van cookies.