Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Bijzondere schenking van alumna aan Bibliotheca Thysiana

Drs. Ingeborg H.A. Kneip benoemde het Leids Universiteits Fonds als haar enige erfgenaam in haar testament en verzocht het LUF haar nalatenschap ter beschikking te stellen aan de Stichting Bibliotheca Thysiana. Het I.H.A. Kneip Fonds werd in 2020 ingesteld na de ontvangst van de nalatenschap.

Mevrouw Kneip werkte het overgrote deel van haar leven als medewerker van de TU Delft. Naast haar fulltime baan studeerde ze Duits en na haar pensionering Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Onderdeel van die laatste studie was een bezoek aan de Bibliotheca Thysiana onder begeleiding van professor Paul Hoftijzer, dat diepe indruk op haar maakte, waardoor ze besloot haar nalatenschap ter beschikking te stellen aan de bibliotheek. Zelf schrijft ze erover: ‘Ik hoop dat de bibliotheek hiermee een aankoop kan financieren die anders niet realiseerbaar was. U kunt het zien als een vorm van dankbaarheid dat de Nederlandse samenleving en de Leidse Universiteit mij en oudere studenten de gelegenheid heeft geboden hun éducation permanente voort te zetten.’

‘Ik hoop dat de bibliotheek hiermee een aankoop kan financieren die anders niet realiseerbaar was.'

Het doel van het I.H.A. Kneip Fonds is het verlenen van financiële steun aan de Stichting Bibliotheca Thysiana, waaronder het beschikbaar stellen van fondsen voor de aankoop van werken, de restauratie hiervan, het financieren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten en het beschikbaar stellen van fellowships. 

Heeft u wel eens overwogen om het LUF in uw testament op te nemen in de vorm van een legaat of als (mede-)erfgenaam? Uw legaat of erfstelling is dan vrijgesteld van erfbelasting. Door na te laten aan het LUF draagt u bij aan een betere toekomst en leven uw idealen voort in de wetenschap. Wilt u vrijblijvend praten over de mogelijkheid om na te laten ten behoeve van grensverleggend onderzoek? We nemen graag de tijd om de mogelijkheden met u te bespreken en met u mee te denken. Voor meer informatie en een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Liesbeth van Biezen via E.van.Biezen@LUF.leidenuniv.nl.

Headerfoto: Professor Paul Hoftijzer bij een rondleiding in Bibliotheca Thysiana

Deze website maakt gebruik van cookies.