Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Wiskunde & Natuurwetenschappen

Het Bouwens Astrophysics Fund is ingesteld in 2022 met een schenking van dr. Rychard Bouwens. 

Doel

Het fonds heeft tot doel het mogelijk maken van excellent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van astronomie en astrofysica, in de breedste zin van het woord, en financiert de aanstelling van een promovendus Astrofysica.

Het Douwe D. Breimer Research Fund is ontstaan uit de voormalige Stichting Douwe D. Breimer Research Foundation. De Stichting werd in 2000 opgericht ter ere van het 25-jarig ambtsjubileum van Douwe D. Breimer als hoogleraar Farmacologie aan de Universiteit Leiden, en werd in 2021 ondergebracht bij het LUF als fonds op naam.

Doel

Het fonds heeft als doel het bevorderen van de organisatie van, en het leveren van inhoudelijke bijdragen aan wetenschappelijke bijeenkomsten op het terrein van de farmacologie, in het bijzonder het onderzoek naar de grondslagen en de wiskundige modellering van de lotgevallen, de werking en de toepassing van geneesmiddelen. Daarmee draagt het fonds bij aan het bevorderen van een goede gezondheid en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het fonds steunt in het bijzonder activiteiten die worden georganiseerd door en voor studenten Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Farmacie (studievereniging Aesculapius) en door en voor leden van de landelijke Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (KNPSV).

Het Drs J.R.D. Kuikenga Fonds voor Mathematici is opgericht in 1994.

Doel

Het fonds bevordert de studie en het onderzoek op het gebied van de wiskunde, de mechanica en de informatica bij de Universiteit Leiden.

Dit fonds op naam is opgericht met een deel van de nalatenschap van mevrouw Ferial Chummun. Ferial overleed in 2017 aan een progressieve vorm van kanker. Het was haar laatste wens vrouwelijke masterstudenten Sterrenkunde te steunen. Dit weerspiegelt haar geloof in de impact van onderwijs om levens vorm te geven, individuen sterker te maken en vertelt het verhaal van een passie voor astronomie en Portugal.

Doel

Het fonds ondersteunt vrouwelijke studenten uit Portugal, die geen andere financiële middelen tot hun beschikking hebben, met een beurs om gedurende twee jaar een MSc-programma te volgen bij de Sterrewacht Leiden, alles in de breedste zin van het woord. Deze beurs dekt het collegegeld en een deel van de kosten van levensonderhoud.

Meer over de Ferial Chummun Scholarship in Astronomy vindt u op deze pagina (universitaire website). 

Ingevolge het testament van dr. H. van Trigt, overleden op 10 juli 1965, werd het Leids Universiteits Fonds aangewezen als de enige erfgename, ter vorming van een afzonderlijk door haar te beheren en te noemen Fonds van Trigt. 

Doel

Het fonds heeft tot doel de bevordering van de natuurwetenschappen in het algemeen (Natuurkunde, Scheikunde, Sterrenkunde, Aardkunde, Dierkunde, Plantkunde et cetera) en de fysiologie van de mens, van dieren en van planten in het bijzonder.

Het Frans Arnold Natuurwetenschaps Fonds is in 2021 ingesteld door de heer drs. Frans Arnold en mevrouw Inez Arnold-Overbeeke. 

Doel

Het fonds heeft tot doelstelling het financieel ondersteunen van projecten gericht op zuiver wetenschappelijk onderzoek in een van de natuurwetenschappen.

Het Inge Voesten-Appel Fonds is in 2020 ingesteld door de heer drs. M.T.P.J. Voesten ter nagedachtenis aan zijn echtgenoot mevrouw drs. I. Voesten-Appel.

Doel

Het fonds heeft als doel de ondersteuning van het onderwijs voor het aanleren van communicatievaardigheden voor masterstudenten Farmacie.

Het Joskind Fonds is in 2023 opgericht door de heer drs B.J. Reichert en mevrouw drs. E.J. Barel.

Doel

De doelstelling van het Joskind Fonds is de ondersteuning van onderzoek gericht op het effectiever en milieuvriendelijker maken van voedselproductie of ontwikkeling van technologieën die de negatieve impact op biodiversiteit helpen te verminderen. Valorisatie van kennis voortkomend uit dit onderzoek wordt ook nagestreefd. Het eerste project dat door het fonds ondersteund wordt, is onderzoek naar duurzame landbouw in het Polderlab.

Ter nagedachtenis aan Krijn Rietveld (1957 - 2018) richtte het LUF samen met dsm-firmenich de Krijn Rietveld Memorial Innovation Award op ter erkenning en beloning van excellent en innovatief onderzoek. 

Prijzen voor beste scriptie, proefschrift of onderzoek

Met ingang van 2024 wordt de oorspronkelijke prijs opgedeeld in diverse prijzen:

  • Krijn Rietveld Student Innovation Award: 2.500 euro voor masterstudenten, uit te reiken in de jaren 2024 t/m 2029
  • Krijn Rietveld Young Researcher Innovation Award: 3000 euro voor promovendi en postdocs tot maximaal drie jaar na de promotie, uit te reiken in de jaren 2024 t/m 2029
  • Krijn Rietveld Scientific Business Grant: 13.500 euro, een beurs die besteed moet worden aan de valorisatie van onderzoeksresultaten plus niet-financiële steun van dsm-firmenich en Luris, uit te reiken in de jaren 2025 en 2027

 

Het fonds is opgericht op 17 maart 2015 met een schenking van de heer dr. C.J. Kroese en mevrouw mr. J.A.M. Kroese-Duijsters.

Doel

Het mogelijk maken van een tweejaarlijks symposium aan het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek (LIC), onderdeel van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ook is er in 2020 met steun uit het fonds een nieuwe wisselleerstoel ingesteld bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De leerstoel Enforcement of Children's Rights sluit aan op de missie van de faculteit om wereldwijd kennis over kinderrechten op te doen, te verspreiden en te ontsluiten.

Ingevolge het testament van Ir. W.E. Kruytbosch, overleden op 11 oktober 1934 te Wassenaar, is aan zijn enige erfgename, zijn vrouw, de last opgelegd om bij haar overlijden het restant van de nalatenschap te doen uitkeren aan het Leids Universiteits Fonds. 

Doel

Het Leidsche Sterrewacht Fonds bestemt een deel van de middelen aan de bevordering van de sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en een deel aan de bevordering van de sterrenkunde in het algemeen, zowel binnen- als buitenlands.

Het Mayo Greenberg Fonds is in 2002 opgericht door mevrouw Naomi Greenberg-Slovin ter herinnering aan haar in 2001 overleden vader, professor J. Mayo Greenberg, en in herdenking van zijn speciale relatie met het Leids Sterrenkundig Observatorium en ter erkenning van zijn krachtige, duurzame belangstelling voor hoger onderwijs in Nederland.

Doel

Het fonds heeft tot doel het creëren en handhaven van een scholarship in de astrophysica, astrochemie en/of de astrobiologie aan het Leids Observatorium. Het scholarship wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een begaafde student, bij voorkeur uit Azië, Afrika of Zuid-Amerika, die financiële ondersteuning nodig heeft.

Het doel van het Prieneke van Hoeve PhD Fellowship Fund is het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sterrenkunde aan de Sterrewacht Leiden, het sterrenkundig instituut van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, met name door het financieren van promotieonderzoek.

Het fonds zal een promotieplaats ondersteunen waarbij:

  1. een excellentie promotiekandidaat zelf een baanbrekend onderwerp voor zijn of haar promotie voorstelt.
  2. bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een voorstel van een vrouwelijke promotie-kandidaat. 

Op 15 juli 2009 was het honderd jaar geleden dat Hendrik Casimir werd geboren. Ter herdenking van de honderdste geboortedag van haar man heeft mevrouw J.M. Casimir-Jonker met een schenking het Prof.dr. Hendrik Casimir Fonds ten behoeve van de Casimir Research School ingesteld bij het LUF. 

De Casimir Research School is de graduate school voor interdisciplinaire natuurkunde. Het is een samenwerkingsverband van het Leids Instituut voor Natuurkunde (LION) en het Kavli Institute of Nanoscience van de TU Delft.

Doel

Het mogelijk maken van deelname aan internationale wetenschappelijke bijeenkomsten voor masterstudenten van de Casimir Research School.

Het fonds heeft tot doelstelling het verlenen van financiële ondersteuning aan promovendi op het gebied van Wiskunde en Natuurwetenschappen, door het verstrekken van toelagen.

Het Slingelands Fonds is opgericht in 1915 ingevolge het testament van mr. Th.G.A. Slingelands, oud-kantonrechter te Heusden. Hij liet aan het Leids Universiteits Fonds zijn hofstede te Haastrecht na, welke in 1963 verkocht werd.

Doel

Het Slingelands Fonds ondersteunt in de eerste plaats de faculteit Natuurkunde, met in het bijzonder de kosmografie, maar ook de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde. 

In de zomer van 2016 stelden Martine en Jaap Mondt het Swaantje Mondt Fonds in. Het fonds draagt de naam Swaantje Mondt ter nagedachtenis aan hun dochter. Het fonds is ingesteld omdat de schenkers het belangrijk vinden dat jonge onderzoekers hun horizon kunnen verbreden in de vorm van een buitenlandreis.

Jaap Mondt: ‘Met dit fonds willen wij kansen geven aan jong talent. Uit eigen ervaring weten wij hoe belangrijk het is om veel van de wereld te zien: dat vormt je. Tegelijkertijd hebben wij alle twee grote belangstelling voor de wetenschap. Alles komt in dit fonds samen.’

In Leidraad verscheen in 2016 een uitgebreid interview met het echtpaar Mondt over hun fonds.

De heer en mevrouw Mondt

Doel

De doelstelling van het fonds is buitenlandse promovendi in staat te stellen te studeren en ervaring op te doen aan de Universiteit Leiden en Leidse promovendi in staat te stellen een studieperiode door te brengen in het buitenland. Promovendi van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen of de Faculteit Governance and Global Affairs en buitenlandse promovendi die aan een van deze Leidse faculteiten willen studeren, komen voor een subsidie in aanmerking. In bijzondere gevallen kunnen promovendi van andere faculteiten van de Universiteit Leiden een aanvraag indienen.

De schenker achter dit fonds is prof.dr. Ewine van Dishoeck. 

Doel

Het fonds heeft tot doel het stimuleren van jong talent in de wetenschap, door middel van:

  1. het toekennen van een jaarlijkse prijs – getiteld de Leiden Science Young Talent Award – voor de beste bachelorstudent van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. 
  2. een sterrenkunde outreach- en educatieprogramma op de Nederlandse Antillen. 
  3. een lezing door een jonge, gerenommeerde astrochemicus.
  4. een beurs voor een stage van een talentvolle student, zoals bijvoorbeeld een deelnemer aan het Leiden ESA Summer Student Program (LEAPS).
Deze website maakt gebruik van cookies.