Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Governance and Global Affairs

Het Han-Crebolder Fonds is opgericht door de heer mr W.L. Han en mevrouw mr H.S.C. Crebolder in 2018. Beide schenkers zijn actief betrokken (geweest) bij het Leids Universiteits Fonds als bestuursleden.

Doel

De doelstelling van het fonds is studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Geesteswetenschappen en de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden te stimuleren en te ondersteunen ervaring op te doen in het buitenland als het gaat om onderzoek, onderwijs, stage of congresbezoek. 

Het International Peace and Justice Advanced Master Fund werd ingesteld in 2021 en komt voort uit het voormalige Stichting Wim Deetman Studiefonds.

Doel

Het doel is het beschikbaar stellen van studiebeurzen voor masterstudenten op het gebied van vrede, internationaal recht of veiligheid. Uitsluitend bestemd voor studenten die afkomstig zijn uit landen die in aanmerking komen voor het Nederland Fellowship Programma.

Voor wetenschappers

Bent u onderzoeker bij FGGA? Het LUF heeft een groot aantal algemene fondsen op naam waar u aanspraak op kunt maken. Meer informatie over het aanvragen van subsidie – ook buiten de fondsen op naam om – vindt u onder 'Aanvragen'. 

Wellicht denkt u erover een fonds op naam in te stellen of een bijdrage te doen aan een bestaand fonds? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eliane Cohen via e.c.cohen@luf.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.