Leiden University Fund.

nl en

Governance and Global Affairs

Het Han-Crebolder Fonds is opgericht door de heer mr W.L. Han en mevrouw mr H.S.C. Crebolder in 2018. Beide schenkers zijn actief betrokken (geweest) bij het Leids Universiteits Fonds als bestuursleden.

Doel

De doelstelling van het fonds is studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Geesteswetenschappen en de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden te stimuleren en te ondersteunen ervaring op te doen in het buitenland als het gaat om onderzoek, onderwijs, stage of congresbezoek. 

Voor wetenschappers

Bent u onderzoeker bij FGGA? Het LUF heeft een groot aantal algemene Fondsen op Naam waar u aanspraak op kunt maken. Meer informatie over het aanvragen van subsidie – ook buiten de Fondsen op Naam om – vindt u onder 'Aanvragen'. 

Wellicht denkt u erover een Fonds op Naam in te stellen of een bijdrage te doen aan een bestaand fonds? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juliette Nieuwland via nieuwland@LUF.leidenuniv.nl of 071 527 3327.

Deze website maakt gebruik van cookies.