Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Sociale Wetenschappen

Voor onderzoek en onderwijs binnen de faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) bestaat er momenteel een specifiek Fonds op Naam.

In 2019 ontving de universiteit een schenking van Stichting Utopa voor de sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie. Met deze schenking is het Fonds Psychologie en Economisch Gedrag ingesteld voor onderzoek en onderwijs en voor een kenniscentrum dat kan bijdragen aan economische redzaamheid van burgers.

Doel

Psychologische inzichten zijn onmisbaar bij het begrijpen van economisch gedrag van mensen. De Stichting Utopa wil met de schenking het Leidse onderzoek en onderwijs op het gebied van economische psychologie ondersteunen. Door middel van een kenniscentrum kunnen de wetenschappelijke inzichten daarnaast ook de financiële redzaamheid in de Nederlandse samenleving helpen bevorderen. In dit centrum in Leiden worden lezingen, seminars, workshops en cursussen gegeven aan praktijkprofessionals, beleidsmakers en andere belangstellenden.

Meer over dit fonds leest u in het artikel 'Schenking voor de psychologie van economisch gedrag'

Een eigen fonds

Wellicht denkt u erover een fonds op naam in te stellen of een bijdrage te doen aan een bestaand fonds? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eliane Cohen via e.c.cohen@luf.leidenuniv.nl.

Voor wetenschappers

Bent u onderzoeker bij FSW? Het LUF heeft ook een groot aantal algemene fondsen op naam waar u aanspraak op kunt maken. Meer informatie over het aanvragen van subsidie – ook buiten de fondsen op naam om – vindt u onder 'Aanvragen'. 

Deze website maakt gebruik van cookies.