Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Sociale Wetenschappen

Voor onderzoek en onderwijs binnen de faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) bestaat er momenteel een specifiek Fonds op Naam.

Het Den Dulk-Moermans Fonds is opgericht in 2010 na ontvangst van een erfenis van dhr. A.M. den Dulk. 

Doel

De doelstelling van het fonds is het financieren van onderzoek naar gezondheid in de breedste zin van het woord.

In 2024 is het fonds opgericht met een bijdrage van de Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland.

Doelstelling

Het fonds heeft als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het terrein jeugdhulp en jeugdbescherming vanuit pedagogisch en juridisch perspectief, dit onder meer door de financiering van de bijzondere leerstoel Pedagogiek en Recht.

In 2019 ontving de universiteit een schenking van Stichting Utopa voor de sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie. Met deze schenking is het Fonds Psychologie en Economisch Gedrag ingesteld voor onderzoek en onderwijs en voor een kenniscentrum dat kan bijdragen aan economische redzaamheid van burgers.

Doel

Psychologische inzichten zijn onmisbaar bij het begrijpen van economisch gedrag van mensen. De Stichting Utopa wil met de schenking het Leidse onderzoek en onderwijs op het gebied van economische psychologie ondersteunen. Door middel van een kenniscentrum kunnen de wetenschappelijke inzichten daarnaast ook de financiële redzaamheid in de Nederlandse samenleving helpen bevorderen. In dit centrum in Leiden worden lezingen, seminars, workshops en cursussen gegeven aan praktijkprofessionals, beleidsmakers en andere belangstellenden.

Meer over dit fonds leest u in het artikel 'Schenking voor de psychologie van economisch gedrag'

Dit fonds is ingesteld door Jeroen Derwort – alumnus Informatica en internetondernemer – en vernoemd naar de in 2016 overleden moeder van de heer Derwort, Herma Derwort. Zij werkte in het onderwijs, onder meer met jongeren die moeite hadden om een diploma te behalen.

Doel

Het fonds maak het onderzoeksproject ‘Leer te durven!’ mogelijk. Het onderzoek wordt geleid door ontwikkelingspsycholoog Anke Klein van het Kenniscentrum Angst en Stress bij Jeugd en focust op de preventieve aanpak van angst en verlegenheid bij kinderen.

Het projectfonds is opgericht in 2023 en kent drie verschillende schenkers: de Sofronie Foundation, mevrouw B. Slendebroek-Stokhuijsen & de heer M.J. Slendebroek en de heer P.F. Pauwels & mevrouw A. Plaizier. Zij dragen middels hun schenking met geoormerkte bestemming bij aan het project 'Youth Mental Health Meets Big Data Analytics' van dr. M. Aghajani van de programmagroep Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening (onderdeel van het Instituut Pedagogische Wetenschappen). 

Een eigen fonds

Wellicht denkt u erover een fonds op naam in te stellen of een bijdrage te doen aan een bestaand fonds? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eliane Cohen via e.c.cohen@luf.leidenuniv.nl.

Voor wetenschappers

Bent u onderzoeker bij FSW? Het LUF heeft ook een groot aantal algemene fondsen op naam waar u aanspraak op kunt maken. Meer informatie over het aanvragen van subsidie – ook buiten de fondsen op naam om – vindt u onder 'Aanvragen'. 

Deze website maakt gebruik van cookies.