Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Ingrijpende jeugdtrauma's

Een van de bijzondere talenten is onderzoeker Anne-Laura van Harmelen. Als hoogleraar Brein, Veiligheid en Veerkracht onderzoekt ze ingrijpende jeugdervaringen, zoals mishandeling, pesten of trauma’s.

'Zulke ervaringen zijn sterke voorspellers voor depressies, angststoornissen, criminaliteit en suïcidaliteit,’ vertelt ze. Met haar team onderzoekt Van Harmelen wat nodig is om veerkrachtig te worden na een jeugdtrauma. ‘Ook maatschappelijke veranderingen, zoals covid en de oorlog in Oekraïne, hebben effect op sociale structuren. Ze beïnvloeden hoe mensen zich voelen en dus hoe veerkrachtig ze zijn.'

Universiteit Leiden ideale voedingsbodem

De onderzoeker heeft bewust gekozen voor Leiden. 'Er is hier een sterke onderzoeksfocus op ingrijpende jeugdtrauma’s en erg veel kennis over de intergenerationele overdracht van jeugdtrauma’s. Bovendien heeft sociale veerkracht en veiligheid duidelijk prioriteit. Dat bewijst ook het Leidse onderzoeksprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid, waarin we samenwerken om grote maatschappelijke vragen rond dit thema te beantwoorden,' vertelt ze.

Mentale problemen uit de taboesfeer

Van Harmelen’s onderzoeksdoelen zijn tweeledig. Ten eerste hoopt ze dat, door veel en vaak over de gevolgen van jeugdtrauma’s te praten, deze nare ervaringen en de mentale problemen die kunnen volgen uit de taboesfeer worden gehaald. Het merendeel van de jongeren dat hulp nodig heeft, krijgt dit namelijk niet - of te laat. ‘Suïcidaliteit is één van de leidende doodsoorzaken bij jongeren,’ legt ze uit. ‘En dat terwijl suïcidaliteit goed te behandelen is. Ik hoop dat jongeren door ons onderzoek eerder om hulp durven te vragen.’

De tweede gedroomde uitkomst van het onderzoeksproject is het geven van hoop. Ingrijpende jeugdervaringen hebben effect op hoe je brein reageert op stress, en dat kan een reden zijn om mentale problemen te ontwikkelen. Maar dat is niet het hele verhaal. ‘Ons onderzoek laat ook zien dat je niet voor het leven getekend bent na jeugdtrauma; er zijn een hele hoop verschillende dingen die helpen om weer op de been te komen,’ vertelt Van Harmelen. Door deze factoren te ontdekken hoopt ze dat haar onderzoek bijdraagt aan het versterken van veerkracht bij jongeren met jeugdtraumatische ervaringen.

Verschillende factoren belangrijk

De uitdaging? In het doen van dit onderzoek bestaan veel verschillende lagen die belangrijk zijn voor het versterken van veerkracht – van genetische invloeden, hormonen en het brein tot huishoudens en sociale cohesie. Samenwerken met experts is daarom noodzakelijk. ‘Best complex, omdat iedereen haar eigen ‘wetenschappelijke taal’ spreekt. Ik moet mij daarom verdiepen in theorieën en benaderingen van een hele hoop verschillende onderzoeksgebieden,’ legt Van Harmelen uit. Mijn werkveld - sociale veerkracht en veiligheid - leeft en staat bij maatschappelijke veranderingen. Het onderzoek is daardoor dynamisch, en nooit af.

Bijdragen aan grensverleggend onderzoek? Word donateur van het LUF en doneer online met iDeal of creditcard of kijk op www.LUF.nl/draag-bij voor andere manieren van schenken.

Draag bij

Talent alleen is niet genoeg. Juist nu de wereld snakt naar slimme en duurzame antwoorden, is het van belang om onderzoekers de kans geven om hun werk te doen. Leiden heeft het talent en de kennis om mee te denken over structurele oplossingen, maar zonder financiële steun gaan veel onderzoeken niet door en blijven vragen onbeantwoord. Daarom vraagt het Leids Universiteits Fonds iedereen die onze universiteit een warm hart toedraagt om samen het verschil te maken. Voor de talenten van nu, zodat zij bij kunnen dragen aan de wereld van morgen!

Deze website maakt gebruik van cookies.