Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Een kwestie van migratie

Giacomo Boffi, promovendus bij Economics and Governance of Migration, is een van de vele jonge talentvolle onderzoekers van de Universiteit Leiden. We spraken met hem over zijn onderzoek en over hoe belangrijk het is om wetenschappers de kans te geven om duurzame oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar we in deze geglobaliseerde wereld mee te maken hebben.

Waar gaat je onderzoek over?

'Mijn onderzoek bevindt zich op het snijvlak van de economie en de manier waarop we omgaan met migratie. Wat voor beleid is nodig om ervoor te zorgen dat migranten op een goede manier integreren? Kunnen migranten een bijdrage leveren aan onze economie? Hoe doen migranten het op onze arbeidsmarkt? Wat doen overheden verkeerd in het aantrekken/afstoten van migranten? Dit soort vragen liggen aan de basis van mijn onderzoek, en hun relevantie spreekt voor zich. Migatie is een van de meest urgente kwesties waar onze samenleving mee te maken heeft. Mijn persoonlijke interesse in complexe vraagstukken en maatschappelijke problemen brengt me als vanzelf bij het migratieprobleem. Je kunt dit niet oplossen vanuit één bepaalde invalshoek. Als je je bijvoorbeeld uitsluitend zou richtem op de drijfveren die mensen hebben om hun land verlaten, verlies het zicht op hun integratie in onze samenleving. Daarom is een interdisciplinaire benadering echt essentieel.'

Welke impact heeft je onderzoek op onze wereld, op ons leven?

'Mijn onderzoek zorgt voor een frisse blik op een van de meest bediscussieerde onderwerpen van dit moment: migratie. In de kranten lezen we vaak uitgesproken meningen, en op de televisie zien we zorgvuldig voorbereide discussies. Een empirische, op feiten gebaseerde benadering ontbreekt vaak. Maar we zouden juist de feiten die naar voren komen uit beleidsgegevens centraal moeten stellen in het debat. Economie schrikt mensen vaak af en lijkt op het eerste gezicht vaak saai. Ten onrechte! Het is een essentieel instrument om door te dringen tot de kern van maatschappelijke processen, zoals de migratiebewegingen en de integratie van mensen. Alleen met een heldere, simpele en directe benadering kunnen we zorgen voor een breed gedragen maatschappelijk begrip voor migratie, en daar kan iedereen van kan profiteren. Een gedeelde opvatting hierover creëert welvaart voor iedereen en maakt een einde aan schimmige discussies.'

Bijdragen aan grensverleggend onderzoek? Word donateur van het LUF en doneer online met iDeal of creditcard of kijk op www.LUF.nl/draag-bij voor andere manieren van schenken.

Draag bij

Welke problemen kom je tegen?

'Mensen raken makkelijk betrokken in verhitte discussies waar uitgesproken opvattingen worden geuit. We vertrouwen vaak meer op onze emoties dan op feiten. Vaak bemoeit ook de politiek zich ermee; het is bekend dat iedere partij zijn standpunten heeft op het gebied van immigratie. Zou het makkelijker zijn om mijn onderzoek niet goed te onderbouwen en lawaaiïge meningen de overhand te laten krijgen boven de feiten ten aanzien van migratie-economie en migratiebeleid? Ja. Moeten we dat laten gebeuren? Nee, ik denk van niet. Ik moet ervoor zorgen altijd een open-minded houding te hebben naar collega's die met vergelijkbare onderwerpen bezig zijn of die onderzoek doen op verwante vakgebieden, want immigatie is echt een veelzijdig verschijnsel. Diversiteit en bijdragen vanuit verschillende invalshoeken verrijken mijn onderzoek '

Waarom heb je juist voor Leiden gekozen?

'Het unieke van de Universiteit Leiden ligt in de goede wereldwijde reputatie van het governance-onderzoek op het gebied van beleidsontwikkeling, en in de nog jonge afdeling economie waar ik deel van uitmaak. De Leidse universiteit heeft een lange geschiedenis van op feiten gebaseerd onderzoek; dat is algemeen bekend in de academisch wereld. De universitaire rankings spreken wat dat betreft voor zichzelf. De kans om te werken bij een excellente faculteit als de Faculteit Rechtsgeleerdheid en in nauw contact te staan met collega's van Governance and Public Administration maakt deze ervaring nog rijker.'

Wat zou het betekenen als je je onderzoek niet zou kunnen voortzetten?

'Als ik mijn onderzoek niet zou kunnen afmaken, zou aan het inzicht in en begrip van migratie een belangrijk puzzelstuk ontbreken. Het is van groot belang om onderzoek te blijven doen naar migranten, hun bewegingen en de manier waarop ze integreren, zodat onze samenleving in staat blijft om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Dat is precies waar mijn onderzoek voor bedoeld is. Het is vermoeiend om iedere dag weer wakker te worden en het nieuws te horen over migranten zonder te weten hoe ze zullen integreren, met welke uitdagingen ze te maken zullen krijgen, en wat uiteindelijk de maatschappelijke uitkomst zal zijn. We hebben een helder antwoord nodig op deze vragen, en dat antwoord kan niet langer op zich laten wachten.'

Deze website maakt gebruik van cookies.