Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

‘De bèta’s heb je het hardste nodig’

Als docent op het Wassenaarse Rijnlands Lyceum deelde alumna Elsbeth Kröner-Tamboezer (83) ‘met totale inzet’ haar enthousiasme voor de klassieke talen met haar leerlingen, vertelt ze. Ze ging na haar pensioen zelfs nog zes jaar door. Toch ziet ze straks haar bijdrage voor onderzoek het liefst naar de exacte wetenschappen gaan.

Het niveau van welvaart dat we nu vanzelfsprekend vinden, hebben we te danken aan bèta’s’, zo legt de Haagse desgevraagd uit. ‘En de bèta’s zijn de probleemoplossers van deze wereld. Voor de energietransitie, of je nou voor windmolens of voor kernenergie kiest, heb je hen het hardste nodig.’ Haar man, die ze op een diesviering heeft ontmoet (‘hij is ook alumnus ja’), is chemicus. Dus dat treft. Al gaat haar nieuwsgierigheid van nature meer uit naar wiskunde, natuurkunde en vooral sterrenkunde. ‘Als ik in de krant iets zie over de kosmos, lees ik het altijd. Ik weet bij voorbaat dat ik er niets van zal snappen, maar ik probeer dat toch.’ 

Ze vervolgt: ‘Er is trouwens een aardige link met mijn vak: in het Midden-Oosten en het oude Griekenland was al veel kennis over de planeten en hun bewegingen aanwezig, en de Griekse natuurfilosofen namen geen genoegen met de mythologische verklaring van de verschijnselen, maar trachtten deze met hun logische denkkracht te verklaren. Hun benadering was analytisch en dat is nog steeds het geval in de westerse wetenschap.’

Testament

Toen Kröner-Tamboezer besefte dat er een testament moest komen, dacht ze in eerste instantie aan haar neefjes en nichtjes. ‘Maar die zijn allemaal zó welvarend. Die verdienen meer dan ik ooit heb gedaan, denk ik tenminste.’ Zo kwam ze op het idee om vanuit haar nalatenschap wetenschappelijk onderzoek te steunen. En hoewel je elders ook bèta’s hebt, koos ze voor het LUF. ‘Want dat is míjn universiteit, daar voel ik me het meest bij betrokken. En het is heel leuk dat ik op deze manier weer in contact ben gekomen met mijn oud-leerling Liesbeth van Biezen.’

Leidse onderzoekers, wetenschappers en studenten hebben ontzettend veel aan uw eventuele gift. Daarom gaan we graag met u in gesprek over schenken en nalaten aan onderwijs en wetenschap. Wij kunnen helpen met het in kaart brengen van uw wensen en u verder informeren over de mogelijkheden om na te laten aan het LUF. Wilt u meer weten of van gedachten wisselen? Neem dan contact op met relatiemanager Liesbeth van Biezen via e.van.biezen@luf.leidenuniv.nl of 071 527 6094. 

Veelgestelde vragen over nalaten aan het LUF

1. Aan wat voor bedragen moet ik denken?
U hoeft niet over een groot vermogen te beschikken om vanuit uw nalatenschap een waardevolle bijdrage aan de wetenschap te leveren. Kleine en grote schenkingen zijn welkom. En het komt ook voor dat schenkers onroerend goed, grond, effecten, kunst of een bijzondere collectie nalaten. Nalaten kan in de vorm van bijvoorbeeld een percentage van de netto erfenis, of een legaat (vast bedrag).

2. Moet u voor een testament langs de notaris?
Ja, een testament is alleen geldig als het door een notaris is opgemaakt. Een notaris is bijvoorbeeld te vinden via netwerknotarissen.nl. U kunt uw testament altijd weer aanpassen als uw situatie verandert, maar ook daarvoor moet u altijd even naar de notaris. Een schenking bij leven is wat eenvoudiger: daar is geen notaris bij nodig.

3. Waar moet ik op letten bij het opstellen van dat testament?
Het LUF is dé plek bij de Universiteit Leiden waar nalatenschappen ontvangen worden en weer ter beschikking van onderwijs en onderzoek worden gesteld. Daarom is het van belang dat de juiste naam en de juiste gegevens in het testament worden vermeld: niet ‘Universiteit Leiden’, maar ‘Leids Universiteits Fonds’. Denk ook goed na over een executeur testamentair die uw laatste wens kan afwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld een jonger iemand uit uw naaste omgeving zijn.

4. Hoeveel erfbelasting gaat ervan af?
Nalaten of schenken aan een goed doel zoals het LUF is geheel belastingvrij. Het LUF is namelijk een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Nalaten aan een partner, kinderen, kleinkinderen of anderen wordt (vanaf een vrijgesteld bedrag) belast met een tarief dat varieert van 10% tot 30%. Dat geldt ook voor schenkingen bij leven. De precieze vrijstellingen en tarieven zijn te vinden onder respectievelijk ‘erfbelasting’ en ‘schenkbelasting’ op belastingdienst.nl.

5. Kan ik bepalen waar het bedrag aan wordt besteed?
Wensen voor een besteding kunt u het beste vastleggen in een fonds op naam. Daarvoor is het goed om contact op te nemen met het LUF, dan helpt Liesbeth van Biezen met de juiste formulering. Het is raadzaam om een vrij brede formulering te kiezen, zodat uw laatste wens altijd uitgevoerd kan worden.

Deze website maakt gebruik van cookies.