Leiden University Fund.

nl en

In herinnering: drs. Frans Arnold en mevrouw Inez Arnold-Overbeeke

Met groot verdriet namen wij kennis van het overlijden van de heer drs. Frans Arnold en mevrouw Inez Arnold-Overbeeke op donderdag 1 juli 2021. Het echtpaar was schenker van het Leids Universiteits Fonds.

De betrokkenheid van de heer en mevrouw Arnold bij de wetenschap blijkt uit het door hen ingestelde fonds op naam bij het LUF. Met het Frans Arnold Natuurwetenschaps Fonds hoopten zij een bijdrage te kunnen leveren aan natuurwetenschappelijk onderzoek. Hieronder valt ook de scheikunde, een wetenschapsgebied dat de heer Arnold als docent en vakdidacticus aan de Radboud Universiteit, na aan het hart lag. Uiteraard draagt het LUF nu en in de toekomst zorg voor de besteding van deze bijzondere gift aan impactvol en innovatief onderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen. 

Wij wensen de nabestaanden van de heer en mevrouw Arnold veel sterkte toe en zijn dankbaar voor hun bijdrage aan de Leidse wetenschap.

Deze website maakt gebruik van cookies.