Logo Leids Universiteits Fonds

nl en
Uitreiking Gratama Wetenschapsprijs 2019

Wie wint de Gratama Wetenschapsprijs 2021?

Op vrijdag 25 juni zal de jaarlijkse Gratama Wetenschapsprijs worden uitgereikt. Deze prijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge en actieve wetenschappers van de universiteiten van Leiden en Groningen die zich onderscheiden met vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend onderzoek. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt, in de oneven jaren aan een onderzoeker uit Leiden en in de even jaren aan een onderzoeker uit Groningen.

Uit de voordrachten van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden zijn drie jonge wetenschappers geselecteerd: Sabine van der Asdonk (Sociale Wetenschappen), Evelyn Bosma (Geesteswetenschappen) en Maartje Huijbers (Geneeskunde/LUMC).

Sabine van der Asdonk

Kwestbare gezinnen

Sabine van der Asdonk is werkzaam als universitair docent binnen de programmagroep Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening van het Instituut Pedagogische Wetenschappen. In de afgelopen jaren heeft ze laten zien een zeer sterke onderzoeker te zijn met een grote ambitie om bij te dragen aan maatschappelijk relevant en kwalitatief hoogstaand onderzoek gericht op kwetsbare gezinnen waarin complexe problematiek speelt. Problematiek die kan leiden tot onder meer uithuisplaatsing en verstoorde moeder-kindrelaties. In het kader daarvan doet Van der Asdonk  ook in internationaal verband  onderzoek naar de effectiviteit van trauma- en gehechtheidsbehandeling van moeders en jonge kinderen die ernstig huiselijk geweld hebben meegemaakt.

Evelyn Bosma

Tweetaligheid en cognitie

Evelyn Bosma doet binnen de Faculteit Geesteswetenschappen onderzoek naar de relatie tussen tweetaligheid en cognitie en dan voornamelijk bij Fries-Nederlands tweetalige kinderen. Haar onderzoek is vernieuwend vanwege de geavanceerde psycholinguïstische technieken die ze gebruikt (o.a. eye-tracking en EEG) en de weinig onderzochte populatie van Fries-Nederlands tweetalige kinderen. De resultaten van Bosma's onderzoek zijn niet alleen maatschappelijk relevant binnen de Friese context, maar ook daarbuiten, omdat steeds meer kinderen met twee of meer talen opgroeien.

Maartje Huijbers

Zeldzame spierziekten

Maartje Huijbers is een uiterst gemotiveerde, innovatieve en betrokken LUMC-onderzoeker op het gebied van auto-immuniteit bij zeldzame spierziekten. Ze toonde haar uitzonderlijke talent door twee nieuwe moleculaire ziektemechanismen te ontdekken, die ze nu ontwikkelt tot een therapie voor spierziekten, waaronder ALS, myasthenia gravis en spasticiteit. Daarnaast is Huijbers met veel passie betrokken bij een scala aan outreach-, onderwijs- en managementactiviteiten, waarmee ze bijdraagt aan de verdere professionalisering en bekendheid van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van auto-immuniteit en spierziekten.

Uitreiking in het Academiegebouw

De winnaar wordt op vrijdag 25 juni om 13.00 uur bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in het Academiegebouw, die ook online te volgen zal zijn. De Gratama-Stichting, van oudsher nauw betrokken bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden, stelt € 20.000 beschikbaar voor de winnaar. Het prijzengeld is bestemd voor verdere wetenschappelijke ontplooiing van de winnaar van de Gratama Wetenschapsprijs 2021. Beide runners-up ontvangen ieder € 2.500. 

Samen voor de wetenschap

De Gratama-Stichting is een in 1925 opgericht familiefonds dat onder meer projecten op het gebied van wetenschap en onderwijs met een maatschappelijke relevantie ondersteunt en stimuleert. Het fonds geeft subsidies aan wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en van de Universiteit Leiden. Hiertoe werkt de stichting nauw samen met het Groninger Universiteitsfonds en het Leids Universiteits Fonds. 

Headerfoto: In 2019 ontving LUMC-onderzoeker Mariëtte Boon uit handen van Reinier Gratama de Gratama Wetenschapsprijs voor haar onderzoek naar obesitas.

Deze website maakt gebruik van cookies.