Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Toekenningen projectsubsidies 2021

Eens per jaar worden door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het Leids Universiteits Fonds (LUF) subsidies toegekend voor onderzoeks- en onderwijsprojecten, welke subsidies in beginsel variëren van € 5.000 tot € 25.000.

De middelen zijn afkomstig uit de fondsen op naam van het LUF en vanuit de samenwerking van het LUF met de Gratama-Stichting, de Stichting Elise Mathilde Fonds en de Stichting Verpakking en Milieu. Deze subsidies voor academisch talent vormen vaak een belangrijke springplank naar aanvragen bij NWO en andere grote subsidieverlenende fondsen.

De CWB heeft voor haar vergadering van maart 2021 69 aanvragen voor een LUF-subsidie ontvangen. In totaal werd voor een bedrag van € 1,4 miljoen aangevraagd, terwijl de budgetten van de fondsen op naam optelden tot € 583.100. Alle aanvragen zijn beoordeeld op drie criteria: 1) het wetenschappelijk belang en vernieuwend karakter, 2) de probleemstelling en methodologie, en 3) de ambitie van de aanvrager en de kwaliteit van het cv. Mede op basis van de beschikbare middelen en voor een deel van de aanvragen het oordeel van externe stichtingen, konden 25 van de 69 aanvragen worden gehonoreerd (36%) voor een totaalbedrag van € 490.290.

Men kon ook aanvragen indienen voor fondsen op naam van de Stichting Praesidium Libertatis, onderdeel van de universiteit. Daarvan is geen gebruik gemaakt.

Hieronder per fonds de toekenningen:

Toekenningen vanuit LUF

Elise Mathilde Fonds/LUF voor alle wetenschapsgebieden

 • Dr. Moji Aghajani (Sociale Wetenschappen), Using Artificial Intelligence and Big Data to Unravel Building Blocks of Youth Psychopathology, € 24.958
 • Neske Baerwaldt MA (Rechtsgeleerdheid), Grensverhalen: een podcast en twee lespakketten, € 9.028
 • Dr. Jan Kroon (Geneeskunde/LUMC), Detoxifying drug treatment: Towards glucocorticoid treatment without side effects, € 25.000
 • Dr. Lauren B. Lauret (Geesteswetenschappen), Regenten van overzee - ministers en Kamerleden met koloniale ervaring (1814-1900), € 10.000
 • Dr. Zhuang Li (Geneeskunde/LUMC), Gut microbiota as a novel therapeutic tool to treat type 2 diabetes, € 25.000
 • Dr. Erika Tsingos (Wiskunde en Natuurwetenschappen), Morpho-ECM ‚Äì Modelling mechanical cell-environment interactions in pattern formation, € 25.000
 • Wouter Verschoof-van der Vaart MA (Archeologie), Scars of War: Revealing Conflict Landscapes in Remotely Sensed Data by Combining Citizen Science and Deep Learning, € 24.925

Gratama Stichting/LUF voor alle wetenschapsgebieden, bij voorkeur projecten met maatschappelijke relevantie

 • Dr. Daphne Boer (Geneeskunde/LUMC), ELOF1 and STK19: a new couple in transcription-coupled DNA repair?, € 25.000
 • Dr.ir. Thijs Bosker (Governance and Global Affairs), Global Challenges, Local Actions - Bringing sustainability into the classroom and community, € 25.000
 • Dr. Bryant J. Jongkees (Sociale Wetenschappen), Deficient working memory underlying subclinical psychosis: a neurocognitive model, € 24.746
 • Dr. Vera Kemp (Geneeskunde/LUMC), Repurposing viral vaccines as oncolytic virotherapy for osteosarcoma, € 24.800
 • Dr. Judith Schomaker (Sociale Wetenschappen), Replacing fear with something new: Using novelty to unlearn fear, € 24.984
 • Dr. Astrid L.B. van Weyenberg (Geesteswetenschappen), De Activerende Podcast Methode, € 21.000

Den Dulk-Moermans Fonds voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid

 • Dr. Charles P. Clark (Wiskunde en Natuurwetenschappen), Faster analysis of crucial samples: high-throughput mass spectrometry for circulating tumor cells, € 17.220
 • Dr. Ahmed Mahfouz (Geneeskunde/LUMC), Predicting cell- and population-specific adjuvant responses, € 24.765
 • Dr. Kaya J. Peerdeman (Sociale Wetenschappen), Know what to expect when in pain: A search for optimal pain expectations, € 24.997
 • Dr. Anne-Roos Schrader (Geneeskunde/LUMC), Detecting residual disease and early disease relapses by analysis of circulating tumor DNA (ctDNA) in patients with primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, € 24.967

Dr. F.F. Hofman Fonds voor onderzoek m.b.t. maag- en darmgeneeskunde met accent op onderwijs

 • Dr. Jeroen Maljaars (Geneeskunde/LUMC), Een "vet" rectum, een voedingsbodem voor poliepen?, € 50.000

Mulder-Hamelers Fonds voor onderzoek op het gebied van endocrinologie

 • Dr. Milena Schönke (Geneeskunde/LUMC), Mimicking exercise: Designer cytokine as treatment for cardiometabolic diseases, € 4.450

Schild-de Groen Fonds voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker

 • Dr. Graham Heieis (Geneeskunde/LUMC), Unraveling metabolic heterogeneity in tumor-infiltrating myeloid cells at single-cell resolution: clues for new therapeutic leads, €22.100

Het Bakels Fonds voor natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de archeologie

 • Dr. Laura LLorente-Rodriguez (Archeologie), The plentiful river: Ichthyoarchaeological and biomolecular research to assess the trophic ecology of the Rhine-Meuse delta in the Holocene, € 4.700

Fonds voor Romeinse Archeologie voor onderzoek naar Romeinse archeologie (1e eeuw vChr - 5e eeuw nChr)

 • Dr. Mark Driessen (Archeologie), Romans beyond the Limes: Setting up a Methodology to Investigate and Date Roman Temporary Camps in the Netherlands., € 4.650
 • Dr. Cornelis van Tilburg (Geesteswetenschappen), Onderzoek naar Romeinse stadspoorten, zowel naar hun architectuur als hun functioneren, € 1.000

Deisz-Barendregt Fonds voor onderzoek naar en publicatie over het zeerecht, het natte Waterstaatsrecht en het Bouwrecht, in het bijzonder de regelgeving rond aanbestedingen in de bouw

 • Prof.mr. Egbert Koops (Rechtsgeleerdheid), Het ontstaan van het recht van abandon in het Rooms-Hollandse zeerecht, € 12.000

BA Schim van der Loeff Fonds voor de studie van het internationaal recht, met name met betrekking tot de positie van vreemdelingen.

 • Geen toekenningen

Hakkenberg αβγ - Integratie Fonds voor een project dat wiskundige bouwstenen toepast in onderwerpen van wetenschappelijke en/of maatschappelijke relevantie

 • Dr. Mar Rodriguez-Girondo (Geneeskunde/LUMC), Modern statistical methods for infectious disease modelling, € 10.000

Stichting Verpakking en Milieu/LUF voor projecten op het gebied van verpakking en milieu

 • Geen toekenningen
Deze website maakt gebruik van cookies.