Leiden University Fund.

nl en

Wordt u ook Sleuteldrager?

De Sleuteldragers van het Leids Universiteits Fonds (LUF) dragen bij aan belangrijke projecten van wetenschappers en studenten. Ze krijgen er bovendien, als dat straks weer kan, gezellige en interessante evenementen voor terug, vertelt Heiltje Boumeester van het LUF.

‘Het Sleuteldragerschap draait om twee dingen. Ten eerste steun je er als alumnus je eigen universiteit mee, je geeft iets terug, zoals dat in het buitenland al heel normaal is. We zijn heel blij met de vele duizenden alumni die jaarlijks aan het LUF schenken. Sleuteldragers zijn degenen die een groter bedrag kunnen missen. Wat je bijdrage ook is, je maakt er belangrijk onderzoek mee mogelijk, zoals het corona-onderzoek van professor Snijder, of een student kan daardoor voor stage of onderzoek naar het buitenland. Niet al het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek wordt gefinancierd door de overheid. Daarom is steun van alumni onmisbaar.'

Hoogtepunt

'Daarnaast hebben Sleuteldragers, het zijn er nu meer dan 400, allemaal nog heel sterk iets met Leiden. Vaak studeren hun kinderen of kleinkinderen ook hier. Hoe dan ook vinden ze het ontzettend leuk om er terug te zijn. We organiseren jaarlijks een aantal bijeenkomsten. Dat kan een lezing zijn waarbij een hoogleraar of een jonge wetenschapper vertelt over het onderzoek waar ze mee bezig zijn. Of we organiseren een rondleiding in bijvoorbeeld de Lakenhal of Museum Boerhaave. Het is een heel gemengd gezelschap, van 30 tot 85 jaar, en van Kamerleden en artsen tot biologen en advocaten.'

'Het jaarlijkse hoogtepunt is het Sleuteldragersdiner. Dat is meestal in het Rijksmuseum van Oudheden. De lustrumeditie zou vorig jaar in de Pieterskerk plaatsvinden. Die waren we al aan het organiseren, toen we helaas vanwege corona het evenement moesten afblazen. Nu moet het alsnog lukken, op 8 oktober. We hebben als spreker onder anderen professor Voermans, de staatsrechtgeleerde, over de toestand van onze democratie. En er is een bijzondere veiling, waarvan de opbrengst ook weer naar belangwekkend onderzoek gaat. Maar het belangrijkste: je zit straks met 250 mede-alumni heerlijk en gezellig te eten, op de plek waar velen van ons vroeger tentamen deden. Er komen geen surveillanten langs, maar obers. Wat wil je nog meer?’

Ook Sleuteldrager worden?

Sleuteldragers dragen bij aan vernieuwende wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijsprojecten door gedurende minimaal vijf jaar een bedrag van tenminste € 500 (€ 750 voor echtparen) jaarlijks te schenken middels een Sleuteldragersovereenkomst. Daarmee is de bijdrage fiscaal aftrekbaar.

Jonge Sleuteldrager (tot 40 jaar) ben je vanaf 120 euro per jaar. Sleuteldragers ontvangen uitnodigingen voor de jaarlijkse evenementen voor Sleuteldragers, de dies natalis voor alumni, speciale borrels en lezingen zoals een (politiek) debat of museumbezoek en het jaarlijkse Sleuteldragersdiner. Wie zich vóór 1 september aanmeldt als nieuwe Sleuteldrager is verzekerd van een uitnodiging voor het komend diner. Mail naar sleuteldragers@LUF.leidenuniv.nl.

Foto: Heiltje Boumeester en Laurentijn van Wensen waren vorig jaar het diner in de Pieterskerk al aan het organiseren, toen helaas het lustrumjaar ook een coronajaar werd. Ze hopen dat het dit jaar wel door kan gaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.