Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Prof.dr. J.M.Th. van Maanen Fonds opgericht

Het fonds is opgericht door mevrouw prof.dr. J.M. Th. van Maanen, de eerste Nederlandse verpleegkundige met een PhD in Nursing (UCSF, Verenigde Staten). Zij was als hoogleraar Verplegingswetenschappen verbonden aan de universiteiten van Toronto (Canada) en Bremen (Duitsland). Uit persoonlijke ervaring weet mevrouw Van Maanen dat een goede behandeling na een beroerte essentieel is.

Tijdens haar revalidatietraject ontdekte ze dat de wetenschappelijke kennis over deze materie nog beperkt is en dat - met het oog op het ontwikkelen en verbeteren van behandelmethoden - onderzoek vanuit verschillende disciplines gewenst is. Zij hoopt dan ook met dit fonds daar een wezenlijke bijdrage aan te kunnen leveren.

Doel

Het fonds beoogt onderzoek te stimuleren vanuit verschillende disciplines - waartoe worden gerekend: geneeskunde, verplegingswetenschappen en paramedische beroepen - naar hand-, arm- en schouderafwijkingen ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel, CVA daaronder begrepen.

Fonds op naam

Een manier om bij te dragen aan het Leids Universiteits Fonds is door het oprichten van een fonds op naam. Bij zo'n fonds bepaalt de schenker de naam en doelstelling van het fonds. Zo kunnen substantiĆ«le schenkingen geoormerkt worden. Redenen om een fonds op naam op te richten zijn divers: het kan gaan om het levend houden van een herinnering aan een dierbare of men wil zelf bepalen hoe de schenking besteed zal worden; ook kunnen via fondsen op naam onderzoeken in specifiek wetenschapsvelden gestimuleerd worden, zoals in het geval van het Prof. dr. J.M. Th. van Maanen Fonds.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om een fonds op naam op te richten? Of overweegt u een bijdrage te doen aan een bestaand fonds? U kunt dan contact opnemen met Eliane Cohen via mailadres e.c.cohen@luf.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.