Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Nieuw fonds ter ere van alumna Wanda Ploos van Amstel-Malefeijt

Op een frisse maar zonnige winterochtend in januari vierde het LUF − samen met de heren jhr. drs. Arnout Ploos van Amstel en mr. Duco Hordijk − de instelling van een nieuw fonds op naam. Ter ere van en ter nagedachtenis aan Wanda Ploos van Amstel-Malefeijt schonken haar zoon en schoonzoon een deel van haar erfenis aan de Universiteit Leiden.

Wanda Ploos van Amstel studeerde farmacie aan de Universiteit Leiden van 1948 tot 1956. Haar studententijd in Leiden vormde de basis voor levenslange vriendschappen en legde het fundament voor een rijk en productief leven. Na haar studie woonde ze in Den Haag, waar ze haar gezin grootbracht en in de jaren 60, 70 en 80 werkte in de Boerhaave-apotheek, bij de Opleiding voor Apothekersassistenten, en als Inspecteur Geneesmiddelen bij het Ministerie van VWS. Wanda Ploos van Amstel was een betrokken, ondernemende vrouw met diverse interesses. In 2022 overleed zij op de respectabele leeftijd van 93 jaar.

Eerstegeneratiestudenten, democratie en de rechtsstaat

Het Wanda Ploos van Amstel-Malefeijt Fonds is opgericht met als doelstelling het stimuleren van eerstegeneratiestudenten die in Nederland wonen, om een academische studie te volgen en succesvol af te ronden. Daarnaast richt het fonds zich op het beschermen, onderhouden en ontwikkelen van democratische waarden, mensenrechten en behoorlijk bestuur.

De oprichters benadrukken dat het fonds een eerbetoon is aan de erfenis van Wanda Ploos van Amstel en haar toewijding aan onderwijs en maatschappelijke waarden. Het fonds zal financiële steun bieden aan veelbelovende studenten en initiatieven die bijdragen aan de bevordering van democratische principes en mensenrechten.

Met het Wanda Ploos van Amstel-Malefeijt Fonds wordt een blijvende erfenis gecreëerd ter ere van een opmerkelijke vrouw. Dit belooft een positieve impact te hebben op de toekomst van vele studenten en de maatschappij als geheel. Het Leids Universiteits Fonds en de Universiteit Leiden zijn dankbaar voor de bijzondere gift en kijken uit naar de realisatie en resultaten van de eerste projecten die nu al in de steigers staan. 

Denkt u erover zelf een fonds op naam in te stellen of een bijdrage te doen aan een bestaand fonds? Meer informatie vindt u op deze pagina. Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met Eliane Cohen via e.c.cohen@luf.leidenuniv.nl.

Headerfoto: genodigden poseren voor de fotograaf in de Alumnikamer van het Academiegebouw.

Deze website maakt gebruik van cookies.