Skip Navigation LinksHome

Het Leids Universiteits Fonds

Welkom bij het Leids Universiteits Fonds (LUF). Het LUF zet zich sinds 1890 in om de bloei van de Universiteit Leiden te bevorderen. Met giften van Leidse alumni en het rendement op ons vermogen steunen wij projecten van studenten, promovendi en hoogleraren. Zo draagt het LUF al 125 jaar bij aan opmerkelijke Leidse wetenschap.
Daarnaast organiseert het LUF activiteiten voor alumni, zoals de dies voor alumni in februari en de Cleveringabijeenkomsten rond 26 november.

CASSA subsidieert drukbezochte debatavond  
Het thema “Geloven? Doe maar thuis!” stond 27 februari jl. centraal tijdens een debat tussen ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en programmamaker Arjan Lubach.  Veritas Leiden organiseerde het evenement, dat  mede gesubsidieerd is door de Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten (CASSA) van het Leids Universiteits Fonds.  Bijna 1.000 studenten volgden in de overvolle Pieterskerk het debat dat ook bij de landelijke pers niet onopgemerkt bleef. Onder leiding van Rector Magnificus Carel Stolker kruisten de politicus en komiek de degens en ontstond een mooi inhoudelijk debat.

Dr. Paul Keβler benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege het LUF
Dr. Paul Keβler, prefect van de Leidse Hortus botanicus en verbonden aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden, bekleedt sinds 1 februari 2017 de bijzondere leerstoel Botanische tuinen en botanie van Zuidoost Azië. Door het instellen van bijzondere leerstoelen ondersteunt het Leids Universiteits Fonds (LUF) nieuwe wetenschapsgebieden.Dankzij dit bijzonder hoogleraarschap kan Keβler de komende jaren het botanisch onderzoek aan onder andere groepen orchideeën en vleesetende planten intensiveren. Daarnaast wil hij de contacten met universiteiten en botanische tuinen in Indonesië en China uitbouwen.

Terugblik dies voor alumni 2017
Zaterdag 11 februari 2017 organiseerde het Leids Universiteits Fonds de dies voor alumni in het Kamerlingh Onnes Gebouw. Terwijl de sneeuw de straten van hun oude studentenstad wit kleurde, werden de alumni aan het Rapenburg ontvangen met een lunch. Tijdens de lunch werden de Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2017, een initiatief van de Minerva Reünisten Jaar 1957/1961/1965, uitgereikt. Na de plenaire opening door Rector Magnificus Carel Stolker en Voorzitter van het Leids Universiteits Fonds Stan de Klerk-Waller volgden twee sessies met elk vier lezingen door wetenschappers van de Universiteit Leiden. Met veel enthousiasme werden de actuele onderzoeksresultaten en recente ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden ontvangen door de geïnteresseerde alumni. Tijdens de afsluitende borrel kwamen de behandelde onderwerpen uitgebreid aan bod, maar werden vooral herinneringen opgehaald met medestudenten en nieuwe contacten gelegd voor de toekomst. Klik hier voor een uitgebreider verslag en een foto-impressie.

 

Koen Schipper