Skip Navigation LinksHome

Het Leids Universiteits Fonds

Welkom bij het Leids Universiteits Fonds (LUF). Het LUF zet zich sinds 1890 in om de bloei van de Universiteit Leiden te bevorderen. Met giften van Leidse alumni en het rendement op ons vermogen steunen wij projecten van studenten, promovendi en hoogleraren. Zo draagt het LUF al 125 jaar bij aan opmerkelijke Leidse wetenschap.
Daarnaast organiseert het LUF activiteiten voor alumni, zoals de dies voor alumni in februari en de Cleveringabijeenkomsten rond 26 november.

Uitnodiging dies voor alumni 2017

Op 8 februari aanstaande viert de Universiteit Leiden haar 442ste ‘geboortedag’. Traditioneel organiseert het Leids Universiteits Fonds de dies voor alumni. Wij nodigen u van harte uit om zaterdag 11 februari 2017 de dies natalis van uw alma mater met andere alumni in Leiden bij te wonen. Wetenschappers van de Universiteit Leiden informeren u met veel enthousiasme over actuele onderzoeksresultaten en recente ontwikkelingen in hun vakgebied. En natuurlijk is er volop gelegenheid voor het ophalen van herinneringen met medestudenten van toen.

Meer informatie over de dies voor alumni 2017 vindt u hier.

LUF wijst Lustrumsubsidies toe aan interfacultaire projecten

Een onderzoek naar 25 jaar fataal geweld in Nederland én een onderzoek naar taalsocialisatie van dove families in Afrika hebben van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) ieder een subsidie van € 125.000 toegewezen gekregen. Het Leids Universiteits Fonds (LUF) stelde het totaalbedrag van € 250.000 in het lustrumjaar 2015 beschikbaar aan de Universiteit Leiden voor nieuwe, interfacultaire onderzoeks- of onderwijsprojecten. De Lustrumsubsidies zijn door de Faculteiten Governance and Global Affairs, Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen én de betrokken wetenschappers dankbaar in ontvangst genomen.

 

Michelle Kral