Leiden University Fund.

nl en

LUF Stimuleringssubsidie

Sinds 2019 kent het LUF jaarlijks de LUF Stimuleringssubsidie (voorheen Snouck Hurgronjesubsidie) van € 150.000 toe aan een interfacultair onderzoeks- of onderwijsproject. Aanvragen worden beoordeeld door de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF.

Aanvraagprocedure

De subsidieronde voor 2021 is opengesteld, zie de voorwaarden (pdf). Per faculteit is er een voorselectie; er kunnen per faculteit twee aanvragen worden ingediend. Elke faculteit heeft een contactpersoon, die het proces coördineert:

Archeologie: Roswitha Manning
Geesteswetenschappen: Marcel Belderbos
Geneeskunde/LUMC:  Pieter de Koning
Governance and Global Affairs: Anne Christine de Haan

Rechtsgeleerdheid: Karin van Heijningen
Sociale Wetenschappen: Hester Bergsma
Wiskunde en Natuurwetenschappen: Monique Leemkuil

Aanvragen die de steun hebben van de faculteit, kunnen worden ingediend tusen 1 juni en maandag 5 juli om 13.00 via het online aanvraagformulier.

Mocht u vragen hebben of willen overleggen over uw aanvraag, dan kunt u bij het LUF contact opnemen met Klaartje Sluijs (Secretaris Doelbesteding) via CWB@LUF.leidenuniv.nl (ma t/m do). 

Eindverantwoording

Na het afronden van het project moet binnen twee maanden na voltooiing van uw project de eindverantwoording bij ons binnen zijn. De eindverantwooridng kan via het formulier Eindverantwoording. De eindverantwoording moet een aantal onderdelen bevatten, die u als bijlages kunt toevoegen aan het formulier:

  • Financiele verantwoording, gebruik hiervoor het declaratieformulier
  • Beschrijvend verslag 
  • Foto’s van het project

In Criteria voor eindverslag kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten. Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt en kunnen we alumni en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Uw verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt. 

Deze website maakt gebruik van cookies.