Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

LUF Stimuleringssubsidie

Sinds 2019 kent het LUF de LUF Stimuleringssubsidie (voorheen Snouck Hurgronjesubsidie) van € 150.000 toe aan een interfacultair onderzoeks- of onderwijsproject. Aanvragen worden beoordeeld door de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF.

De volgende ronde is in 2023.

Elke faculteit heeft een contactpersoon, die het proces coördineert:

Archeologie: Research support
Geesteswetenschappen: Marcel Belderbos
Geneeskunde/LUMC:  Pieter de Koning
Governance and Global Affairs: Anne Christine de Haan

Rechtsgeleerdheid: Karin van Heijningen
Sociale Wetenschappen: Hester Bergsma
Wiskunde en Natuurwetenschappen: Monique Leemkuil

Mocht u vragen hebben of willen overleggen over uw aanvraag, dan kunt u bij het LUF contact opnemen met Klaartje Sluijs (Secretaris Doelbesteding) via CWB@LUF.leidenuniv.nl (ma t/m do). 

Eindverantwoording

Na het afronden van het project moet binnen twee maanden na voltooiing van het project de eindverantwoording bij ons binnen zijn. De eindverantwooridng kan via het formulier Eindverantwoording. De eindverantwoording moet een aantal onderdelen bevatten, die als bijlages kunnen worden toegevoegd:

  • Financiële verantwoording, gebruik hiervoor het declaratieformulier
  • Beschrijvend verslag 
  • Foto’s van het project

In Criteria voor eindverslag kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten. Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt en kunnen we alumni en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Uw verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt. 

Deze website maakt gebruik van cookies.