Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

LUF Stimuleringssubsidie

Sinds 2019 kent het LUF de LUF Stimuleringssubsidie van € 150.000 toe aan een interfacultair onderzoeks- of onderwijsproject. Aanvragen worden beoordeeld door de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF.

Najaar 2023 zullen twee LUF Stimuleringssubsidies worden toegekend. Elke faculteit mag hiervoor maximaal twee projecten voordragen. De procedure en aanvraagprocedure kunt u downloaden via de bovenste groene ‘tegel’ rechts op deze pagina (of hieronder op uw smartphone).

De projectvoorstellen moeten uiterlijk 3 juli 2023 bij het LUF binnen zijn. Let op: de deadline van de voorselectie is eerder en verschilt per faculteit. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon die binnen de faculteit het proces coördineert. Deze contactpersoon is ook het aanspreekpunt voor de reguliere projectsubsidies van het LUF.

Archeologie: Jimmy Mans
Geesteswetenschappen: Marcel Belderbos
Geneeskunde/LUMC: Pieter de Koning en 
Mihaela Voinea
Governance and Global Affairs: n.t.b.

Rechtsgeleerdheid: Karin van Heijningen
Sociale Wetenschappen: Hester Bergsma
Wiskunde en Natuurwetenschappen: Monique Leemkuil

Mocht u vragen hebben over uw aanvraag, dan kunt u bij het LUF contact opnemen met Klaartje Sluijs (Secretaris Doelbesteding) via CWB@LUF.leidenuniv.nl (ma t/m do). 

Eindverantwoording

Na het afronden van het project moet binnen twee maanden na voltooiing van het project de eindverantwoording bij ons binnen zijn. De eindverantwooridng kan via het formulier Eindverantwoording. De eindverantwoording moet een aantal onderdelen bevatten, die als bijlages kunnen worden toegevoegd:

  • Financiële verantwoording, gebruik hiervoor het declaratieformulier
  • Beschrijvend verslag 
  • Foto’s van het project

In Criteria voor eindverslag kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten. Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt en kunnen we alumni en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Uw verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt. 

Deze website maakt gebruik van cookies.