Leids Universiteits Fonds.

nl en

Lustrum- en Snouck Hurgronjesubsidie

Tijdens zijn lustrumjaren stelt het LUF een lustrumsubsidie beschikbaar van € 250.000 voor een interfacultair en maatschappelijk relevant project. Daarvan is in 2020 nog € 150.000 beschikbaar. Sinds 2019 kent het LUF ook een jaarlijkse Snouck Hurgronjesubsidie van € 150.000, ook voor een interfacultair project. In lustrumjaren worden deze twee subsidies tegelijkertijd opengesteld voor aanvragen en gelden dezelfde voorwaarden. Aanvragen worden beoordeeld door de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure voor de Lustrum- en Snouck Hurgronjesubsidies 2020 is gesloten. In het voorjaar 2021 volgt, via deze pagina, meer informatie over de subsidieronde van 2021. 

Mocht u vragen hebben of willen overleggen over uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met Henk Snijders (Secretaris Doelbesteding) via CWB@LUF.leidenuniv.nl (ma t/m do). 

Eindverantwoording

Na het afronden van het project moet binnen drie maanden na voltooiing van uw project de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via het formulier Eindverantwoording. De eindverantwoording moet een aantal onderdelen bevatten, die u als bijlages kunt toevoegen aan het formulier:

  • Financiele verantwoording, gebruik hiervoor het declaratieformulier
  • Beschrijvend verslag 
  • Foto’s van het project

In Criteria voor eindverslag kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten. Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt en kunnen we alumni en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Uw verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt. 

De achtergrond Snouck Hurgronjesubsidie

De Snouck Hurgronjesubsidie is bestemd voor interfacultaire onderzoeks- of onderwijsprojecten en wordt eens per jaar toegekend. Meer weten over de achtergrond van de Snouck Hurgronjesubsidie? Lees dat het artikel 'Nieuwe subsidie en prijs voor verbindende projecten' over de verkoop van het Snouck Hurgronjehuis en de besteding van de opbrengst. 

Deze website maakt gebruik van cookies.