Leids Universiteits Fonds.

nl en

Snouck Hurgronjesubsidie

De Snouck Hurgronjesubsidie is bestemd voor interfacultaire onderzoeks- of onderwijsprojecten en wordt eens per jaar toegekend.

Maatschappelijke vraagstukken vallen zelden binnen de kaders van één enkel vakgebied of specialisme. Bij het zoeken naar oplossingen is het dus van groot belang dat wetenschappers over de grenzen van hun eigen domein heen kijken. Om dit te stimuleren, is de Snouck Hurgronjesubsidie ingesteld voor interfacultaire en maatschappelijk relevante projecten. Jaarlijks wordt een bedrag van €100.000 à €150.000 toegekend door de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) aan het onderzoeksteam dat het beste aan alle gestelde criteria voldoet. 

Snouck Hurgronjesubsidie 2020 - Aanvraagprocedure

Voor medio april 2020 zullen de criteria voor de Snouck Hurgronjesubsidie 2020 hier bekend worden gemaakt. Aanvragen dienen voor 6 juli 12:00 uur ingediend te worden.

Mocht u vragen hebben of willen overleggen over uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met Henk Snijders (Secretaris Doelbesteding) via CWB@LUF.leidenuniv.nl of 071 527 49 03 (ma t/m do). 

Eindverantwoording

Na het afronden van het project moet binnen drie maanden na voltooiing van uw project de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via het formulier Eindverantwoording Snouck Hurgronjesubsidie. De eindverantwoording moet een aantal onderdelen bevatten, die u als bijlages kunt toevoegen aan het formulier:

  • Financiele verantwoording, gebruik hiervoor het declaratieformulier
  • Beschrijvend verslag 
  • Foto’s van het project

In Criteria voor eindverslag Snouck Hurgronjesubsidie kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten. Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt en kunnen we alumni en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Uw verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt. 

De achtergrond

Meer weten over de achtergrond van de Snouck Hurgronjesubsidie? Lees dat het artikel 'Nieuwe subsidie en prijs voor verbindende projecten' over de verkoop van het Snouck Hurgronjehuis en de besteding van de opbrengst. 

Deze website maakt gebruik van cookies.