Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Promovendi

Promovendi verbonden aan de Universiteit Leiden met óf zonder een door de Universiteit Leiden bezoldigde aanstelling kunnen bij het Leids Universiteits Fonds (LUF) terecht voor verschillende vormen van subsidie, zoals voor de deelname aan een buitenlands congres of een studieverblijf in het buitenland.

Alle aanvragen worden in beginsel beoordeeld door de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF, die bestaat uit hoogleraren vanuit alle faculteiten van de Universiteit Leiden. Een deel van de subsidies komt uit zogenaamde Fondsen op Naam: fondsen met een specifieke bestemming. Voor een aantal specifieke fondsen is de beoordeling van aanvragen gedelegeerd aan een eigen bestedingscommissie. 

Promovendi verbonden aan de Universiteit Leiden kunnen ook een subsidie aanvragen bij de CWB voor de organisatie van kleinschalige congressen en workshops

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Klaartje Sluijs (Secretaris Doelbesteding) via CWB@LUF.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.