Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

LUF Relatiebevorderende ActiviteitenPrijs

Speciaal voor verbindende studentactiviteiten of –initiatieven (in de breedste zin van het woord), heeft het LUF op initiatief van de Commissie Algemene Subsidie Studenten Activiteiten (CASSA) de LUF Relatiebevorderende ActiviteitenPrijs (LUF RAP) in het leven geroepen.

De prijs van maximaal €5.000,- is bedoeld voor een initiatief georganiseerd door studenten van de Universiteit Leiden waarmee de verbinding tussen verschillende faculteiten of verenigingen, of de cohesie tussen de academische gemeenschap en de Leidse of Haagse gemeenschap gezocht wordt. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt in november tijdens de Avond van Cleveringa.

Bijzondere initiatieven

De initiatieven die in aanmerking komen voor de prijs zijn:

 • vernieuwend;
 • verbredend en/of verdiepend;
 • bedacht door Leidse studenten;
 • gericht op een groep mensen waarvan in ieder geval een deel studeert aan de Universiteit Leiden.

Daarnaast moet het initiatief verbindend zijn. De volgende initiatieven worden aangemoedigd:

 • aanvragen vanuit meerdere studie- of studentenverenigingen en/of studenten van verschillende faculteiten;
 • activiteiten of initiatieven gericht op Leidse of Haagse cohesie, in de zin dat het initiatief gericht is op verbinding van de universitaire gemeenschap met de Leidse of Haagse gemeenschap.

Procedure

De aanvraagprocedure voor de LUF RAP 2024 is opengesteld. De aanvraagprocedure kent twee rondes. 

 1. De eerste ronde is een bezoek aan het CASSA-spreekuur. Daarvoor moet je vooraf een afspraak maken via de online reserveringsmodule;
 2. Na het bezoek aan het spreekuur dient de aanmelding online ingeleverd te worden via het aanvraagformulier. Uit de inzending moet duidelijk worden wie de aanvraag doet, wat het vernieuwende initiatief is, wat de motivatie achter het initiatief is en een overzicht van de financiën in de vorm van een begroting. De deadline voor het aanleveren van de benodigde informatie is 11 november 2024.
 3. De tweede ronde, tevens finale en prijsuitreiking, vindt plaats tijdens de jaarlijkse Avond van Cleveringa, op 29 november 2024. In deze ronde wordt de winnaar aangewezen door een jaarlijks wisselende commissie, waarvan ten minste één persoon lid is van CASSA.

Overige voorwaarden

 • De LUF RAP is een garantiesubsidie van maximaal € 5.000, die voorafgaand aan de uitvoering van het initiatief wordt toegekend;
 • De prijs mag de gehele begroting van het initiatief beslaan;
 • De aanmelding voor de LUF RAP kan niet tezamen worden gedaan met een aanvraag voor een CASSA-subsidie.
 • Wanneer de activiteit is geweest, ontvangen we graag binnen twee maanden een eindverslag.
Deze website maakt gebruik van cookies.