Leids Universiteits Fonds.

nl en

Onderzoek, stage of studie in het buitenland

Studenten met een origineel plan voor een buitenlandproject vallen soms buiten de boot van de standaard uitwisselingsprogramma’s. Gelukkig zijn er alumni die vinden dat goede plannen niet moeten worden afgeremd, maar juist gestimuleerd. Daarom kent het LUF individuele beurzen toe aan studenten die voor studie, stage, onderzoek of congresbezoek naar het buitenland willen.

Je kan voor verschillende projecten een subsidie aanvragen bij het LUF Internationaal StudieFonds of een van de andere studentenfondsen:

  • Onderzoek
  • Onderwijs
  • Ervaringsstage
  • Deelname congres
  • Voorbereiding promotie

Per 1 november 2019 kun je per BA- of MA-studie die je volgt, één aanvraag indienen, zodat meer studenten in aanmerking kunnen komen voor een LUF-subsidie. Heb je voor die datum een aanvraag ingediend, dan telt die niet mee. De beurs die de LISF-commissie toekent, is maximaal € 1.500. In uitzonderlijke gevallen wordt er een hoger bedrag toegekend. De subsidie bedraagt nooit meer dan het subsidiabel tekort.

Je kan een aanvraag doen als je aan alle criteria voldoet en aan de commissieleden kunt uitleggen waarom jouw project steun van het LISF verdient. Alle criteria kun je nalezen in de Subsidievoorwaarden LISF

Let op: je aanvraag is alleen ontvankelijk als je aanvraag op tijd is, als in het aanvraagformulier alle velden correct en volledig zijn ingevuld, als je alle vereiste bijlagen bijvoegt (in de meeste gevallen ook bijlage 4!) en als aanbevelingsbrieven zijn ondertekend. En gebruik het begrotingsformulier zoals op deze webpagina beschikbaar. Wees dus zeer zorgvuldig en zorg voor een complete aanvraag! 

Aanvraag en selectie

Wanneer je aan alle criteria voldoet, kun je een aanvraag indienen via het Aanvraagformulier LISF. In Aanvraaginformatie LISF kan je lezen wat je hiervoor moet inleveren en hoe de selectieprocedure werkt. 

Er zijn verscheidene inlevermomenten per jaar. Plan goed, zodat je je aanvraag ruim voor je vertrek kunt indienen! Je aanvraag moet behandeld zijn voor je vertrek. Alle deadlines (inlevermomenten) en vergaderdata kun je terugvinden onder Agenda vergaderingen LISF. Je aanvraag wordt dan op de eerstvolgende vergadering door de LISF-commissie behandeld. De uitslag van de LISF-vergadering wordt de volgende werkdag geanonimiseerd opgenomen op de website van het LUF onder Toekenningen. Ook ontvang je de uitslag per email binnen 14 dagen na de vergadering.

Interview in persoon
Je dient persoonlijk aanwezig te zijn voor een interview op de dag van de vergadering waarin je aanvraag wordt behandeld. Mocht je om zeer goede redenen niet in persoon aanwezig kunnen zijn, dan is er de mogelijkheid een Skype-interview aan te vragen. Dit kun je aangeven op het aanvraagfomulier. De commissie beslist of de redenen zwaarwegend genoeg zijn om een Skype-interview toe te staan.
Uitzondering vanaf 2020: aanvragen voor een congresbezoek zijn vrijgesteld van de gesprekkenronde. Na de leesronde hoort men of de aanvraag tot de vergadering wordt toegelaten. 

Uitreiking Janneke Fruin-Helb Beurs en LISF-prijs

Kandidaten met een LISF-onderzoeksproject van zeer hoge kwaliteit en creativiteit kunnen, op basis van hun aanvraag, voorgedragen worden voor de Janneke Fruin-Helb Beurs van maximaal €2.250. Je hoeft hier niets extra’s voor te doen.

Na je buitenlandreis

Wanneer je weer terug bent van de buitenlandreis ontvangen we graag binnen twee maanden na terugkeer een eindverslag. Deze kun je via het formulier Eindverantwoording LISF indienen. 

Het eindverslag bevat naast een financieel verslag ook een beschrijvend verslag. Hierin vertel je kort, in 800-1200 woorden, wat je hebt gedaan tijdens je buitenlandreis. Met je verslag, foto’s en eventueel een video kan het LUF andere studenten inspireren om ook een deel van hun studie in het buitenland te doen en (potentiele) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Je verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt. Met je beschrijvend verslag ding je automatisch mee naar de LISF-prijs

In de Criteria voor een eindverslag LISF staat precies wat het verslag moet bevatten. 

Deze website maakt gebruik van cookies.