Leids Universiteits Fonds.

nl en

Onderzoek, stage of studie in het buitenland

Studenten met een origineel plan voor een buitenlandproject vallen soms buiten de boot van de standaard uitwisselingsprogramma’s. Gelukkig zijn er alumni die vinden dat goede plannen niet moeten worden afgeremd, maar juist gestimuleerd. Daarom kent het LUF individuele beurzen toe aan studenten die voor studie, stage, onderzoek of congresbezoek naar het buitenland willen.

Je kan voor verschillende projecten een subsidie aanvragen bij het LUF Internationaal StudieFonds of een van de andere studentenfondsen:

  • Onderzoek
  • Onderwijs
  • Ervaringsstage
  • Deelname congres
  • Voorbereiding promotie

De beurs die de LISF-commissie toekent, is maximaal € 1.500. In uitzonderlijke gevallen wordt er een hoger bedrag toegekend. De subsidie bedraagt nooit meer dan het subsidiabel tekort.

Je kan een aanvraag doen als je aan alle criteria voldoet en aan de commissieleden kunt uitleggen waarom jouw project steun van het LISF verdient. Alle criteria kun je nalezen in de Subsidievoorwaarden LISF

Aanvraag en selectie

Wanneer je aan alle criteria voldoet, kun je een aanvraag indienen via het Aanvraagformulier LISF. In Aanvraaginformatie LISF kan je lezen wat je hiervoor moet inleveren en hoe de selectieprocedure werkt. 

Er zijn verscheidene inlevermomenten per jaar. Plan goed, zodat je je aanvraag ruim voor je vertrek kunt indienen! Alle deadlines (inlevermomenten) en vergaderdata kun je terugvinden onder Agenda vergaderingen LISF. Je aanvraag wordt dan op de eerstvolgende vergadering door de LISF-commissie behandeld. De uitslag van de LISF-vergadering wordt de volgende werkdag geanonimiseerd opgenomen op de website van het LUF onder Toekenningen. Ook ontvang je de uitslag per email binnen 14 dagen na de vergadering. Let op! Je aanvraag moet behandeld zijn voor je vertrek en je moet persoonlijk aanwezig zijn op het spreekuur (het spreekuur is op dezelfde dag als de vergadering waar je aanvraag wordt behandeld).

Uitreiking Janneke Fruin-Helb Beurs en LISF-prijs

Kandidaten met een LISF-onderzoeksproject van zeer hoge kwaliteit en creativiteit kunnen, op basis van hun aanvraag, voorgedragen worden voor de Janneke Fruin-Helb Beurs van maximaal €2.250. Je hoeft hier niets extra’s voor te doen.

Na je buitenlandreis

Wanneer je weer terug bent van de buitenlandreis ontvangen we graag binnen twee maanden na terugkeer een eindverslag. Deze kun je via het formulier Eindverantwoording LISF indienen. 

Het eindverslag bevat naast een financieel verslag ook een beschrijvend verslag. Hierin vertel je kort, in 800-1200 woorden, wat je hebt gedaan tijdens je buitenlandreis. Met je verslag, foto’s en eventueel een video kan het LUF andere studenten inspireren om ook een deel van hun studie in het buitenland te doen en (potentiele) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Je verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt. Met je beschrijvend verslag ding je automatisch mee naar de LISF-prijs

In de Criteria voor een eindverslag LISF staat precies wat het verslag moet bevatten. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie