Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Onderzoek, stage of studie in het buitenland

Studenten met een origineel plan voor een buitenlandproject vallen soms buiten de boot van de standaard uitwisselingsprogramma’s. Daarom kent het LUF individuele beurzen toe aan studenten die voor studie, stage, onderzoek of congresbezoek naar het buitenland willen.

Met inachtneming van de huidige beperkende maatregelen kun je voor verschillende projecten een subsidie aanvragen bij het LUF Internationaal StudieFonds of een van de andere studentenfondsen:

  • Onderzoek
  • Onderwijs
  • Ervaringsstage
  • Deelname congres
  • Voorbereiding promotie

De beurs die de LISF-commissie toekent, is maximaal € 1.500. In uitzonderlijke gevallen wordt een hoger bedrag toegekend. De subsidie bedraagt nooit meer dan het subsidiabel tekort. Per Bachelor- of Masteropleiding die je volgt, kan je één aanvraag indienen, zodat meer studenten in aanmerking kunnen komen voor een LUF-subsidie. 

Je kan een aanvraag doen als je aan alle criteria voldoet en aan de commissieleden kunt uitleggen waarom jouw project steun van het LISF verdient. Alle criteria kun je nalezen in de Subsidievoorwaarden LISF

Aanvraag en selectie

Wanneer je aan alle criteria voldoet, kun je een aanvraag indienen via het LUF Subsidieportaal. In Aanvraaginformatie LISF kan je lezen wat je hiervoor moet inleveren en hoe de selectieprocedure werkt. 

Er zijn verscheidene inlevermomenten per jaar. Plan goed, zodat je je aanvraag ruim voor je vertrek kunt indienen! Je aanvraag moet behandeld zijn voor je vertrek. Alle deadlines (inlevermomenten) en vergaderdata kun je terugvinden onder Agenda vergaderingen LISF. Je aanvraag wordt dan op de eerstvolgende vergadering door de LISF-commissie behandeld. Je ontvangt de uitslag binnen 10 werkdagen na de vergadering via een geautomatiseerd bericht vanuit ons portaal .

Onderzoeksprojecten - Interview in persoon
Wanneer je aanvraag een onderzoeksproject betreft, dien je persoonlijk aanwezig te zijn voor een interview op de dag van de vergadering waarin je aanvraag wordt behandeld. Mocht je om zeer goede redenen niet in persoon aanwezig kunnen zijn, dan is er de mogelijkheid een MS Teams-interview aan te vragen. Dit verzoek kun je doen via ons emailadres LISF@luf.leidenuniv.nl. De commissie beslist of de redenen zwaarwegend genoeg zijn om een MS Teams-interview toe te staan.

Kandidaten met een LISF-onderzoeksproject van zeer hoge kwaliteit en creativiteit kunnen, op basis van hun aanvraag, voorgedragen worden voor de Janneke Fruin-Helb Beurs van 1.000 euro. Je hoeft hier niets extra’s voor te doen.

Na je buitenlandreis

Wanneer je weer terug bent van de buitenlandreis ontvangen we graag binnen twee maanden na terugkeer een eindverslag. Deze kan je via het LUF Subsidieportaal indienen. 

Het eindverslag bevat naast een financieel verslag ook een beschrijvend verslag. Hierin vertel je kort, in 800-1200 woorden, wat je hebt gedaan tijdens je buitenlandreis. Met je verslag, foto’s en een video kan het LUF andere studenten inspireren om ook een deel van hun studie in het buitenland te doen en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Je verslag en beeldmateriaal worden eigendom van het LUF en kunnen voor publicatiedoeleinden worden gebruikt. In de Criteria voor een eindverslag LISF staat precies wat het verslag moet bevatten. 

Op weg naar Parijs?

Met jouw eindverslag ding je automatisch mee naar de jaarlijkse LISF-prijs! Springt jouw beschrijvend verslag, je foto’s en je video eruit als extra bijzonder, indrukwekkend of inspirerend? Dan kiest de jury jou wellicht als winnaar en ga je ervandoor met een bedrag van maar liefst 1.000 euro. Als je de tweede of derde plek weet te veroveren, ga je naar huis met een mooie boekenbon. Maar er is meer. Als winnaar nodigen we je ook uit om over je buitenlandavontuur te vertellen op de Cleveringabijeenkomst in Parijs. Het LUF draagt de kosten van je reis en verblijf.

Mocht je vragen hebben of willen overleggen over je aanvraag, neem dan contact met ons op via LISF@luf.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.