Leiden University Fund.

nl en

Onderzoek, stage of studie in het buitenland

Studenten met een origineel plan voor een buitenlandproject vallen soms buiten de boot van de standaard uitwisselingsprogramma’s. Daarom kent het LUF individuele beurzen toe aan studenten die voor studie, stage, onderzoek of congresbezoek naar het buitenland willen.

Met inachtneming van de huidige beperkende maatregelen kun je voor verschillende projecten een subsidie aanvragen bij het LUF Internationaal StudieFonds of een van de andere studentenfondsen:

  • Onderzoek
  • Onderwijs
  • Ervaringsstage
  • Deelname congres
  • Voorbereiding promotie

De beurs die de LISF-commissie toekent, is maximaal € 1.500. In uitzonderlijke gevallen wordt een hoger bedrag toegekend. De subsidie bedraagt nooit meer dan het subsidiabel tekort. Per Bachelor- of Masteropleiding die je volgt, kan je één aanvraag indienen, zodat meer studenten in aanmerking kunnen komen voor een LUF-subsidie. 

Je kan een aanvraag doen als je aan alle criteria voldoet en aan de commissieleden kunt uitleggen waarom jouw project steun van het LISF verdient. Alle criteria kun je nalezen in de Subsidievoorwaarden LISF

In verband met de coronamaatregelen zijn de mogelijkheden om naar het buitenland te reizen beperkt. De meest recente richtlijnen vind je op de website van de universiteit. Wil je een aanvraag doen voor een studiereis naar het buitenland, dan dient in sommige gevallen een akkoordverklaring voor de buitenlandreis te worden verkregen via het IIT-aanvraagformulier. Voorafgaand aan dat akkoord kan op deze webpagina een subsidieaanvraag worden ingediend, maar een eventueel toegekende LISF-subsidie kan niet worden uitgekeerd zonder deze goedkeuring van het IIT voor de buitenlandreis.

Tijdelijke extra subsidiemogelijkheden

Het LUF is zich er van bewust dat in de huidige onzekere tijden de mogelijkheden om voor studie naar het buitenland te gaan heel beperkt zijn. Om die reden wil de LISF-commissie studenten die in het kader van hun studie deelnemen aan een online internationaal congres dan wel online onderwijs aan een buitenlandse universiteit willen volgen, tegemoetkomen als het gaat om inschrijvingskosten en vergelijkbare kosten. Je kunt de normale aanvraagprocedure volgen hier op de LUF-website. Bij vragen kun je mailen aan lisf@luf.leidenuniv.nl.

Aanvraag en selectie

Wanneer je aan alle criteria voldoet, kun je een aanvraag indienen via het LUF Subsidieportaal. In Aanvraaginformatie LISF kan je lezen wat je hiervoor moet inleveren en hoe de selectieprocedure werkt. 

Er zijn verscheidene inlevermomenten per jaar. Plan goed, zodat je je aanvraag ruim voor je vertrek kunt indienen! Je aanvraag moet behandeld zijn voor je vertrek. Alle deadlines (inlevermomenten) en vergaderdata kun je terugvinden onder Agenda vergaderingen LISF. Je aanvraag wordt dan op de eerstvolgende vergadering door de LISF-commissie behandeld. De uitslag van de LISF-vergadering wordt geanonimiseerd opgenomen op de website van het LUF onder Toekenningen. Ook ontvang je de uitslag per e-mail binnen 10 werkdagen na de vergadering.

Onderzoeksprojecten - Interview in persoon
Wanneer je aanvraag een onderzoeksproject betreft, dien je persoonlijk aanwezig te zijn voor een interview op de dag van de vergadering waarin je aanvraag wordt behandeld. Mocht je om zeer goede redenen niet in persoon aanwezig kunnen zijn, dan is er de mogelijkheid een MS Teams-interview aan te vragen. Dit kun je aangeven op het aanvraagfomulier. De commissie beslist of de redenen zwaarwegend genoeg zijn om een MS Teams-interview toe te staan.

Uitreiking Janneke Fruin-Helb Beurs en LISF-prijs

Kandidaten met een LISF-onderzoeksproject van zeer hoge kwaliteit en creativiteit kunnen, op basis van hun aanvraag, voorgedragen worden voor de Janneke Fruin-Helb Beurs van maximaal €2.250. Je hoeft hier niets extra’s voor te doen.

Na je buitenlandreis

Wanneer je weer terug bent van de buitenlandreis ontvangen we graag binnen twee maanden na terugkeer een eindverslag. Deze kan je via het LUF Subsidieportaal indienen. Studenten wiens aanvraag voor augustus 2020 is toegekend, dienen hun eindverantwoording in via het formulier Eindverantwoording LISF

Het eindverslag bevat naast een financieel verslag ook een beschrijvend verslag. Hierin vertel je kort, in 800-1200 woorden, wat je hebt gedaan tijdens je buitenlandreis. Met je verslag, foto’s en eventueel een video kan het LUF andere studenten inspireren om ook een deel van hun studie in het buitenland te doen en (potentiele) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Je verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt. Met je beschrijvend verslag ding je automatisch mee naar de LISF-prijs

In de Criteria voor een eindverslag LISF staat precies wat het verslag moet bevatten. 

Mocht je vragen hebben of willen overleggen over je aanvraag, neem dan contact op met Inge Erkelens (Secretaris Doelbesteding) via LISF@LUF.leidenuniv.nl of 071 527 74 94. 

Deze website maakt gebruik van cookies.