Leids Universiteits Fonds.

nl en

Cleveringabijeenkomsten in Europa

Because of the other: exploring the concept of discrimination by association

Spreker: Prof.dr. R.A. Lawson

Datum Dinsdag 20 november
Tijd 2 pm
Locatie Comenius University, Faculty of Law
Šafárikovo nám. č. 6, 810 00, Bratislava
Kosten Geen kosten
Aanmelden Meld u hier aan
Voertaal Engels


Als er vragen zijn, neemt u dan contact met Ondrej Krizko (Engelstalig) via ondrej.krizko@minbuza.nl

Samenvatting

Recent heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich gebogen over het fenomeen discrimination by association. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien iemand het slachtoffer wordt van racistisch geweld, niet omdat hij zélf over bepaalde karakteristieken beschikt, maar omdat hij door de daders wordt geassocieerd met iemand die deze karakteristieken wél heeft. Zo werd de partner van mw. Skorjanec op een kwade dag aangevallen op een markt, waarbij zijn etnische (Roma) achtergrond kennelijk de aanleiding vormde. Ook mw. Skorjanec – zelf geen Roma – kreeg klappen. De daders werden vervolgd en veroordeeld wegens een racistische hate crime. De partner van mw. Skorjanec werd als slachtoffer aangemerkt, maar zij zelf niet. Zij behoorde immers niet tot de Roma minderheid. De Cleveringa-lezing biedt een goede gelegenheid om te reflecteren op dergelijke situaties en de juridische vragen die zich daarbij voordoen.

Over de spreker

Prof.dr. Rick Lawson is hoogleraar Europese bescherming van mensenrechten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Van 2011-2016 was hij decaan van de Juridische Faculteit; in de periode daarvoor maakte hij o.m. deel uit van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het LUF.

Because of the other: exploring the concept of discrimination by association

Speaker: prof.dr. R.A. Lawson

Program and more information:

Date

November 22th

Time

10.00 a.m.

Location

Faculty of Law, Eötvös Loránd University H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3 (www.ajk.elte.hu/en)

Costs

No fee

Sign up

Sign up here

Language

English


Als er vragen zijn, neemt u dan contact met ons op via cleveringa@luf.leidenuniv.nl.

Samenvatting

Recent heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich gebogen over het fenomeen discrimination by association. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien iemand het slachtoffer wordt van racistisch geweld, niet omdat hij zélf over bepaalde karakteristieken beschikt, maar omdat hij door de daders wordt geassocieerd met iemand die deze karakteristieken wél heeft. Zo werd de partner van mw. Skorjanec op een kwade dag aangevallen op een markt, waarbij zijn etnische (Roma) achtergrond kennelijk de aanleiding vormde. Ook mw. Skorjanec – zelf geen Roma – kreeg klappen. De daders werden vervolgd en veroordeeld wegens een racistische hate crime. De partner van mw. Skorjanec werd als slachtoffer aangemerkt, maar zij zelf niet. Zij behoorde immers niet tot de Roma minderheid. De Cleveringa-lezing biedt een goede gelegenheid om te reflecteren op dergelijke situaties en de juridische vragen die zich daarbij voordoen.

Over de spreker

Prof.dr. Rick Lawson is hoogleraar Europese bescherming van mensenrechten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Van 2011-2016 was hij decaan van de Juridische Faculteit; in de periode daarvoor maakte hij o.m. deel uit van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het LUF.

Van edelsteen naar gebruiksgoed: de archeologie en archeometrie van glas

Spreker: Prof.dr. P. Degryse

Datum

Maandag 26 november

Aanvang

19.00 - Apéritief met hapjes
19.30 - Bijdragen van alumni over de betekenis van Professor Cleveringa toen en nu
19.45 - Buffet hoofdgerecht
20.30 - Voordracht Prof. dr. P. Degryse, gevolgd door vragen
21.30 - Einde

Locatie

Fipra International, Wetstraat 227, 1040 Brussel

Kosten

€ 25 per persoon

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden


Als er vragen zijn, neemt u dan contact met ons op via cleveringa@luf.leidenuniv.nl.

Samenvatting

Binnen de archeologie zijn alfa, beta en gamma geen tegenstelling, maar inherent verbonden. De wisselende invloed van de exacte en de sociale wetenschappen op de archeologie, heeft geleid tot de ontwikkeling van de archeometrie, ook wel de archaeological sciences. Daarbij worden exact wetenschappelijke methodes, zoals bijvoorbeeld uit de isotopengeochemie, heruitgevonden om zeer gericht op archeologische vragen rond grondstoffen, herkomst, uitwisseling en connectiviteit te antwoorden. In deze voordracht wordt de uitvinding en herkomst van de eerste pyrotechnologie en de oorsprong van metallurgie en glas behandeld. De methodes die hiervoor gebruikt worden zullen de “chemische vingerafdruk” van artefacten en mogelijke grondstoffen vergelijken.
Het eerste reguliere glas was niet zoals het glas dat we nu kennen: het was ondoorzichtig, opaak, en sterk gekleurd met metalen. Het was een imitatie van half-edelstenen als turkoois en lapis lazuli, en werd magische-religieuze eigenschappen toegedicht. Het werd in Egypte en Mesopotamië gemaakt met een verschillend recept per regio, maar gebruikte wel hetzelfde metaal als opacifeerder. Door het ontwikkelen van de chemische capaciteit om dit eerste glas te analyseren, en door de geologische variatie in ertsen te bestuderen, kon vastgesteld worden dat zowel de Egyptische als Mesopotamische glas nijverheid metaal uit de Kaukasus invoerde, en wel van identieke bronnen.
De nood aan glas voor ritueel en diplomatie, en de zeldzaamheid van edelsteen, dreven waarschijnlijk het ontstaan van deze eerste glas industrie. Terwijl beide machten hun eigen glas productie ontwikkelden, waren ze genoodzaakt een deel van de grondstoffen bij een derde speler te halen.

Over de spreker

Prof. Dr. Patrick Degryse (1974) studeerde af in 1997 als Licenciaat in de Geologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (België), en promoveerde er in 2001 tot doctor in de Wetenschappen.
Na onderzoeksverblijven als von Humboldt Fellow aan de Justus Liebig universiteit in Giessen (Duitsland) en aan Cranfield en Oxford University (UK), werd hij in Leuven professor in het departement Aard en Omgevingswetenschappen, en later deeltijds hoogleraar aan de universiteit Leiden. Hij doceert er voornamelijk geologie, geochemie en natuurwetenschappen in de archeologie.
Zijn onderzoek spitst zich voornamelijk toe op het ontwikkelen van technieken voor de herkomstbepaling van materialen en minerale grondstoffen. Hij heeft een bijzondere interesse voor het gebruik van grondstoffen in de Oudheid, en hun toepassing voor de productie van glas, keramiek, bouwmaterialen en metalen. Hij publiceerde bijna 200 artikels in tijdschriften en boeken over deze onderwerpen. Qua veldwerk heeft hij voornamelijk ervaring met het Midden-Oosten en de Caraïben.

Seeing the invisible; applications in oncological surgery

Spreker: Prof.dr. J. Burggraaf

Datum Woensdag 21 november
Tijd 19.00 uur
Locatie Residentie Ambassadeur Monique van Daalen
Kosten CHF 65
Aanmelden Meld u hier aan
Voertaal Nederlands


Als er vragen zijn, neemt u dan contact op met mevrouw F. Fellrath via fenna.fellrath@gmail.com.

CLEVERINGA LECTURE ‘ISLAM IN EUROPE – A HISTORICAL PERSPECTIVE’

Spreker: Prof.dr. M. Berger

Date

Monday 26 November

Location

Nederlands Consulaat-Generaal te Istanbul

Program

17:30 Doors open
18:00 welcoming words by Consul-General Bart van Bolhuis
18:05 Start Lecture by Maurits Berger
19:30 Cocktail
21:00 End

Costs

No fee

Sign up

Sign up here


Als er vragen zijn, neemt u dan contact op via seda.aktas@minbuza.nl

Samenvatting

For many Europeans, Islam is a novelty in ‘their’ Europe, and Europe and Islam have always been each other’s enemies. In this lecture, we will trace Europe’s 13 centuries of experiences with Islam and Muslims, and we will see that this image is historically incorrect. The lecture will be rich with pictures and interesting facts (the French-Ottoman military agreement that lasted for over 2 centuries, the presentation of Muhammad as a Christian missionary, the three Ottoman traders in Amsterdam, the influence of Ottoman music on Mozart and Beethoven). The question we will ask ourselves is: are these experiences and images still relevant to understand present day Europe’s response to Muslims and Islam?

Minder zorg om vergrijzing?

Spreker: Prof.dr. K. Goudswaard

Programma
18.00 uur - Aanvang
18.30 - 19.15 uur - Lezing
19.15 - 20.30 uur - Borrel

Datum Woendag 28 november
Tijd 18.00 - 20.30 uur
Locatie Residentie van de Nederlandse Ambassadeur
29 Exhibition Road, SW7 2AS, Londen
Kosten £25 p.p.
Aanmelden Meld u hier aan
Voertaal Nederlands


Neem bij vragen contact op met comitélid Victor Juttmann via victor.juttmann@iese.net

Samenvatting

Zoals bekend treedt in Nederland, evenals in vele andere landen, een flinke vergrijzing en een sterke stijging van de levensverwachting op. Dat heeft onder meer te maken met een gestegen welvaartsniveau en is op zichzelf geen probleem. Maar de vergrijzing heeft wel flinke consequenties voor de economie en de overheidsfinanciën. Om hier op in te spelen is – na lang dralen – de pensioenleeftijd  fors verhoogd. Dat draagt flink bij aan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, zo laat recent onderzoek van het Centraal Planbureau zien. Maar er spelen nog meer vragen. In hoeverre kunnen mensen langer doorwerken? En moet het pensioenstelsel verder gemoderniseerd worden?

In de lezing zullen de effecten van de vergrijzing en de uitdagingen voor de oudedagsvoorziening worden besproken. Voorts zal aandacht worden besteed aan het actuele debat over hervorming van de pensioenen.

Over de spreker

Prof. dr. K.P. (Kees) Goudswaard (1955) is hoogleraar economie en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Verder is hij onder meer lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank. Hij is 14 jaar kroonlid van de SER geweest. Op dit moment is Goudswaard voorzitter van de SER-Commissie die het kabinet adviseert over de toekomst van de pensioenen.

Enige gedachten over de privacywet en technologische ontwikkelingen

Spreker: Prof.dr. G.J. Zwenne

Datum Maandag 26 november
Tijd 19.30 uur ontvangst; 20.00 uur lezing
Locatie

Han-Maurits Schaapveld, 'Bricherhaff' 138
rue des Muguets, Luxembourg

Kosten € 10 p.p.
Aanmelden Meld u hier aan
Voertaal Nederlands


Als er vragen zijn, neemt u dan contact op met de heer Ter Weer via terweer@pt.lu.

Samenvatting

Er is veel te doen om Algemene Verordening Gegevensbescherming. De nieuwe privacyregels zijn reactie op technologische ontwikkelingen die we soms nog nog niet zo goed begrijpen. In zijn inleiding gaat Zwenne in op de gevolgen daarvan.

Over de spreker

Gerrit-Jan Zwenne is hoogleraar recht en de informatiemaatschappij in Leiden en advocaat-partner bij het Haagse advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Zijn belangstelling gaat uit naar de interactie van recht en technologie, en vooral de toepassing van privacy- en gegevensbeschermingsrecht, een onderwerp waarover hij geregeld publiceert en onderwijs verzorgt, zowel voor studenten als professionals. Een zoekactie in een internetzoekmachine onthult verder dat hij redacteur en auteur is van Tekst & Commentaar AVG en UAVG, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IT en Recht, bestuurslid van de Vereniging Privacy Recht. In 2006  liep hij een marathon in Amsterdam uit in iets meer dan vier uur.

'Wie der Westen reicher wurde...als der Rest der Welt'

Spreker: prof.dr. P. Vries

Programma
Aanvang 18.00 uur.

De Stichting Gedenkstätte Weiße Rose, die een eigen ruimte met docucentrum en permanente tentoonstelling over deze studentenverzetsgroep onderhoudt in het akademiegebouw van de Ludwig Maximilians Universität, biedt speciaal voor de Leidse Alumni op 26 november voorafgaand aan de lezing een rondleiding aan door deze tentoonstelling (alleen bij voldoende aanmeldingen).

Meer informatie en aanmelden

Datum Maandag 26 november
Tijd 18.00 uur (rondleiding 17.00 uur)
Locatie

De Ludwig Maximilians-Universiteit
Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München, Duitsland

Kosten € 5 p.p.
Aanmelden U kunt zich hier aanmelden
Voertaal Duits


Neem bij vragen contact op met mevrouw Regehr via susanne.regehr@web.de.

Het Nederlandse slavernijverleden, 1600-1863

Spreker: Prof.dr. P.C. Emmer

Programma
12.00 uur - Bijeenkomst
12.30 uur - Lezing Prof.dr. Piet Emmer
13.00 uur - Lunch
16.00 uur - Afsluiting

Aanmelden

Datum Zaterdag 17 november
Locatie Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino
605 Avnue du General de Gaulle
BP 50049 06211, Mandelieus Cedex, Frankrijk
Kosten € 60,- p.p.
Aanmelden Meld u hier aan
Voertaal Nederlands


Neem bij vragen contact op met comitélid Lisette Tiddens via lisettetiddens@me.com

Over de functie van internationale organisaties in tijden van nationalisme en populisme: à la recherche du temps perdu?

Spreker: Prof.dr. N.M. Blokker
Voertaal: Engels

Datum

27 november

Tijd

19.30 uur

Locatie

De residentie van de Nederlandse Ambassadeur te Parijs
85 rue de Grenelle
75007 Parijs

Kosten

€ 50 p.p.

Aanmelden

Meld u hier aan


Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Hendrik Klinkert via hendrik-klinkert@orange.fr

Samenvatting

In en na de Tweede Wereldoorlog is een groot aantal universele en regionale organisaties opgericht. Allerlei vraagstukken konden niet langer effectief uitsluitend op nationaal niveau worden aangepakt. Samenwerking was in het gemeenschappelijk belang. Zo ontstonden niet alleen de Verenigde Naties, het IMF en de Wereldbank, de Europese Gemeenschappen en de NAVO, maar ook de Wereld Meteorologische Organisatie, het Europees Ruimte Agentschap, de Afrikaanse Unie, ASEAN, en vele andere organisaties. Tegenwoordig worden deze structuren voor internationale samenwerking, les rouages du monde, steeds vaker en luider ter discussie gesteld. Landen trekken zich terug uit internationale organisaties. Wordt het kind met het badwater weggegooid? Is het nodig het naoorlogse multilaterale stelsel te herijken?

Over de spreker

Prof. dr. N.M. (Niels) Blokker (1958) is hoogleraar Internationaal Institutioneel Recht (Schermersleerstoel) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Tot 2013 was hij tevens plv. juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In november 2018 verschijnt de 6e druk van International Institutional Law, over het recht der internationale organisaties (oorspronkelijk geschreven door prof. H.G. Schermers).

Studentspreker

LISF prijs winnaar 2018:
Guanmian Xu (Geschiedenis)

Meer informatie over de LISF prijs uitreiking vindt u hier.

Europese samenwerking

Spreker: Prof.dr. J.P.H. (Piet Hein) Donner, Cleveringa-leerstoel 2015

Date

Monday 26 November 2018

Time

15.00-18.00

Admission

Free

Location

Charles University in Prague, Patriotic Hall, Ovocny trh 5, Prague 1

Sign up

You can sign up here


If you have any questions please contact PRA-PCZ@minbuza.nl

De Hoge Raad en de prejudiciële procedure: u vraagt, wij draaien

Spreker: Prof.mr. A.G. Castermans

Meer informatie en aanmelden

Datum

Maandag 26 november

Locatie

Koninklijk Nederlands Instituut te Rome
Via Omero 10, Rome

Voertaal

Nederlands

Aanvang

18.30 uur

Aanmelden

Meld u hier aan (vóór 5 november)

Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Voor wie na de lezing de avond gezamelijk wil voortzetten: Bij voldoende belangstelling wordt er een gezamelijke maaltijd georganiseerd in een nabijgelegen restaurant (kosten voor eigen rekening). Vermeld dus in de aanmelding of u hieraan wilt deelnemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niek van der Graaff via vdgraaff@tiscali.it of met Yves Klompenhouwer via ydamont@gmail.com.

Samenvatting

De Hoge Raad en de prejudiciële procedure: u vraagt, wij draaien

Rechtbanken en hoven kunnen sinds 1 juli 2012 hangende een rechtszaak vragen stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad, over de uitleg van rechtsregels. Rechters hebben grif gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Zij stelden veel vragen over het faillissementsrecht en het nieuwe ontslagrecht. Het ging ook de immuniteit van vreemde staten of de aansprakelijkheid van de medebezitter van een paard. De Hoge Raad kan nu meer dan voorheen rechtspreken over de hoofden van de betrokken partijen heen. Ook derden kunnen de Hoge Raad informeren over hun belangen en de maatschappelijke gevolgen van een bepaalde uitleg van rechtsregels. De Nederlandse cassatierechtspraak is er spannender op geworden.

Over de spreker

Alex Geert Castermans studeerde Nederlands recht in Leiden (1980-1985). Hij promoveerde in 1992 op De mededelingsplicht in de onderhandelingsfase. Vervolgens was hij advocaat in Den Haag en voorzitter van de Commissie gelijke behandeling. Sinds 2007 is hij hoogleraar burgerlijk recht. Hij doet onderzoek op het snijvlak van burgerlijk recht en mensenrechten, zoals in De burger in het burgerlijk recht of de eigenschappen van perensap (oratie 2008), Corporate social responsibility for young business lawyers (studieboek 2017) en Barmhartigheid in het burgerlijk recht (2017). Ook richt hij zich bezig op de wisselwerking tussen rechtssystemen, zoals in Ik en mijn recht in Europa (diesrede 2012) en in verschillende publicaties over ‘samenloop’.

Spreker: Prof.dr. E.J. Zürcher, hoogleraar Turkse talen en culturen

Aanmelden

Datum Donderdag 22 november
Locatie Residentie van het Koninkrijk der Nederlanden
6 Rue Erckmann-Chatrian, 67000 Straatsburg 
Kosten n.v.t.
Aanmelden U kunt zich hier aanmelden
Voertaal Engels

Voor vragen en informatie kunt contact opnemen met str@minbuza.nl.

De verhouding Rusland -Oekraine in historisch perspectief

Spreker: Prof.mr. F.J.M. Feldbrugge

Datum

Maandag 26 november


Meer informatie volgt.

Aanmelden kan via deze website als er meer informatie bekend is. Als er vragen zijn, neemt u dan contact met ons op via cleveringa@luf.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie