Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

De ecologische impact van Romeinse expansie

Vanuit het Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds heeft Klassiek-Mediterraan onderzoeker dr. Tymon de Haas een subsidie van €6.350 ontvangen voor zijn onderzoek naar de ecologische impact van Romeinse expansie.

Booronderzoek in de voormalige Pontijnse moerassen

Met deze steun van een van de Fondsen op Naam van het LUF gaat dr. De Haas komende zomer in de voormalige Pontijnse moerassen (midden-Italië) de sporen van één van de oudste Romeinse verkavelingssystemen onderzoeken. In samenwerking met partners van de universiteiten van Melbourne, Amsterdam en Groningen zal hij verkennend booronderzoek verrichten, gericht op het dateren en paleo-ecologische bemonstering van de vullingen van deze sporen (greppels, sloten en kanalen).

Het onderzoek, dat de komende jaren verder zal worden uitgebouwd, zal leiden tot een reconstructie van bewoning en landgebruik in dit voormalige moerasgebied. Het draagt daarmee bij aan een beter begrip van de landschappelijke veranderingen die Romeinse expansie in het Mediterrane gebied teweeg bracht.

Het Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds is een speciaal fonds van het Leids Universiteits Fonds ter bevordering van archeologisch en kunsthistorisch onderzoek op het gebied van de klassieke archeologie in binnen- en buitenland. Meer informatie over het Fonds vindt u op deze pagina

Deze website maakt gebruik van cookies.