Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Winnaars Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2019

Tijdens de dies voor alumni op 16 februari jl. werden de Leidse Universitaire Scriptieprijzen uitgereikt. De zeven genomineerden, van elke faculteit één, kwamen op deze zonnige zaterdag samen met vrienden en familie naar het Kamerlingh Onnes Gebouw voor de uitreiking van deze jaarlijkse prijs voor de meest uitmuntende scriptie.

Voor de Scriptieprijzen komen scripties in aanmerking van masterstudenten die zijn afgestudeerd in het collegejaar 2017-2018. Elke faculteit mag één scriptie voordragen. De beoordelingscommissie, bestaande uit de leden van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF plus twee reünisten uit 1965, de heren Leonard Blussé van Oud Alblas en Jos van Roosmalen, lazen met veel plezier en bewondering het resultaat van de maandenlange inspanning van zeven Leidse studenten. 

Geen gemakkelijke keus

De jury was, net als voorgaande jaren, onder de indruk van de kwaliteit van de ingezonden scripties. Alle scripties waren goed leesbaar en, ondanks de vaak specialistische materie, toch begrijpelijk en aansprekend. De onderwerpen liepen zeer uiteen, van de puberteit in Middeleeuws Nederland tot cybersecurity en van eetgedrag tot de institutionele benadering van gehandicapten. 

Koen van den Dool met rector magnificus Carel Stolker en Leonard Blussé

Diegene die er uiteindelijk met de eerste prijs vandoor ging was Koen van den Dool (Governance and Global Affairs). Koen heeft een onderwerp dat wereldwijd aandacht vraagt – cyber security – vanuit een heel andere invalshoek benaderd. Geen kwalitatieve beschouwing, maar een kwantitatieve studie. Hij geeft mede richting aan verder onderzoek op dit gebied; toegespitst op de rol van staten. 

De tweede prijs was voor Erwin Dijksta (Rechtsgeleerdheid). De jury was onder de indruk van de persoonlijke zoektocht van Erwin, resulterend in een scriptie over de maatschappelijke positie van gehandicapten en hoe die haar weerslag vindt in wetgeving. Het is een onderzoek geworden naar de maatschappelijke positie van gehandicapten vanuit een theoretisch kader en een toetsing aan het Nederlandse recht.

"Een bijzonder compliment van de jury over de wijze waarop Cecile alfa- met bèta-wetenschap combineert."

Cecile de Jong (Geesteswetenschappen) mocht de derde prijs in ontvangst nemen voor haar scriptie over de grammatica van Griekse wiskunde. Zoals Cecile zelf in haar motivatie schrijft, is ze zowel een alfa als een bèta. Zo koos ze voor klassieke talen en kwam ze terecht in een leesgroepje wiskundige Grieks teksten. Cecile heeft oog voor de taal bij de wiskundige formule. De scriptie is in vlekkeloos Nederlands gesteld en geeft blijk van een feilloze beheersing van het vak.

Eervolle vermelding

De jury benadrukt dat ook de overige genonimeerden fraaie en indrukwekkende scripties hebben geschreven. Eervolle vermeldingen zijn er voor Alette Blom (Archeologie), Berivan Yildiz (Geneeskunde), Danna Oomen (Sociale Wetenschappen) en Gayathri Jaikumar (W&N). Zij kregen elk een boekenbon van € 250. Alette Blom en Gayathri Jaikumar waren helaas door omstandigheden verhinderd. Dr. Rachel Schats, één van de sprekers op de dies voor alumni én Alettes scriptiebegeleider, nam met gepaste trots de oorkonde en bloemen namens Alette in ontvangst. 

De foto's van de dies voor alumni, waaronder de uitreiking van de Scriptieprijzen, zijn terug te vinden in ons online album.

De Scriptieprijzen worden mogelijk gemaakt door het Fonds Minerva Reünisten Jaren 1957/1961/1965. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van €3.000, bij de tweede prijs hoort €2.000 en de derde prijs bedraagt €1.000. De universiteit en het Leids Universiteits Fonds (LUF) zijn de Minerva-reünisten zeer erkentelijk voor hun giften aan het fonds.

Deze website maakt gebruik van cookies.