Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

LEF-subsidies voor eerstegeneratiewetenschappers

Op 25 juni zijn de eerste subsidies toegekend vanuit het Leiden Empowerment Fund (LEF). Hiermee steunt het LUF drie eerstegeneratiewetenschappers bij een volgende stap in hun academische carrière.

Semiha Aydin: 'Met de LEF-subsidie kan ik een directe brug slaat tussen onderzoek en praktijk.'

Het LEF is ingesteld vanuit de wens om bij te dragen aan het creëren van een academische omgeving met gelijke kansen voor iedereen. Een omgeving waarin mensen met verschillende achtergronden en kwaliteiten elkaar inspireren en motiveren en waarin elk talent zich thuis voelt. In de eerste subsidieronde van het fonds zijn subsidies toegekend aan eerstegeneratiewetenschappers die tijdens hun onderzoek tegen obstakel zijn aangelopen. De LEF-bestedingscommissie bestaande uit dr. Kim Beerden, prof.dr. Jet Bussemaker, mr. Hendrikje Crebolder en dr. Harriette Verwey ontving in totaal 19 aanvragen. In haar afweging heeft de bestedingscommissie rekening gehouden met de kwaliteit van de aanvraag en de maatschappelijke relevantie van het gepresenteerde project. Zo kwam zij uiteindelijk tot een selectie van een drietal onderzoekers.

Semiha Aydinpromovenda aan de afdeling Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie, gaat onderzoek doen naar de effectiviteit van schematherapie voor de behandeling van sociale angststoornissen onder jongvolwassenen, in het bijzonder eerstegeneratiestudenten. Semiha over de LEF-subsidie: 'Hiermee kan ik een directe brug slaan tussen onderzoek en praktijk en een veelbelovende behandelmethode voor sociale angstklachten onderzoeken. Dat is ook voor eerstegeneratiestudenten erg waardevol omdat sociale angst veel invloed heeft op de studieloopbaan.' Tim Lubbers, onderzoeker bij de rechtenfaculteit, duikt in de historische invloed van het Rooms-Hollandse zeerecht op de beperking van maritieme (reders)aansprakelijkheid in de Engelse common law. Tim: 'Met de bijdrage van het LEF kan ik mijn academische plannen waar gaan maken, en ik ben er dan ook ontzettend blij mee'. Miriam Haaksma, werkzaam bij het LUMC, start met haar subsidie een Europees onderzoek naar het herstel van coronapatiënten in de geriatrische revalidatie. Miriam laat weten ontzettend blij en dankbaar te zijn. 'Dit biedt mij een geweldige kans om mijn onderzoek voort te zetten.'

Tim Lubbers: 'Met de bijdrage van het LEF kan ik mijn academische plannen waar gaan maken.'

Carels wens

Als afscheidscadeau voor voormalig rector magnificus Carel Stolker startte het LUF begin 2021 een crowdfundingactie onder de naam 'Carels wens' op SteunLeiden.nl. Honderden alumni en andere betrokkenen schonken als afscheidscadeau voor professor Stolker aan het Leiden Empowerment Fund, een fonds op naam bij het LUF, en brachten gezamenlijk meer dan 90.000 euro bijeen voor eerstegeneratiestudenten en -wetenschappers. Professor Stolker: 'Inmiddels heeft een voortreffelijke bestedingscommissie een eerste keuze gemaakt uit 19 aanvragen van jonge wetenschappers. Ik ben daar heel blij mee! Ik hoop zo dat dit duwtje hen gaat helpen om wetenschappelijke dromen waar te maken. Daarnaast werkt de Diversity Office aan een project waarin ook eerstegeneratiestudenten ondersteund worden.' Lees professor Stolkers gehele reactie op het succes van 'Carels wens' op SteunLeiden.nl.  

Miriam Haaksma: 'Dit biedt mij een geweldige kans om mijn onderzoek voort te zetten.'

LEF ondersteunt ambitie

In de eerste subsidieronde van het LEF in april 2021 konden eerstegeneratiewetenschappers, die tijdens hun onderzoek tegen barrières zijn aangelopen, eem aanvraag indienen. Helaas is het nog zo dat eerstegeneratiestudenten en -wetenschappers beduidend minder toegang ervaren tot netwerken binnen en buiten de universiteit. Ook bemoeilijkt een gebrek aan financiële middelen vaak hun studie of onderzoek. We spreken van eerstegeneratiewetenschappers als de ouders van de onderzoeker niet aan een universiteit hebben gestudeerd.

Wetenschappers van de Universiteit Leiden kunnen individueel een subsidie aanvragen bij het LEF. De aanvraag kan een onderzoeksproject, het schrijven van een artikel of voorbereiding van een andere, grotere subsidieaanvraag betreffen. De maximale aan te vragen subsidie bedraagt €15.000. Wilt u meer weten over de critieria voor subsisies van het LEF voor wetenschappers? Kijk dan op deze pagina

Professor Stolker: 'Als docent, decaan en als rector heb ik altijd met bewondering gekeken naar leerlingen en studenten die het echt op eigen kracht moesten doen, die hun eigen pad moesten vinden naar de universiteit. Juist die studenten, vaak eerstegeneratie-studenten, wil ik met het Leiden Empowerment Fonds graag een duwtje in de rug geven.'

Wilt u ook bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen? Dan kan nog steeds via SteunLeiden.nl. Namens alle Leidse onderzoekers en studenten, danken wij u hartelijk voor uw steun. 

Deze website maakt gebruik van cookies.