Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Leiden Empowerment Fonds

Het Leiden Empowerment Fonds (LEF) heeft als doelstelling het tot bloei laten komen van ambities van wetenschappers en studenten aan de Universiteit Leiden ongeacht hun sekse, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of fysieke beperkingen. Dit doet zij door het creëren van een academische omgeving met gelijke kansen voor iedereen.

In deze subsidieronde van het LEF worden subsidies verstrekt aan eerstegeneratiewetenschappers, die tijdens hun onderzoek tegen barrières zijn aangelopen. Eerstegeneratiestudenten en -wetenschappers ervaren beduidend minder toegang tot netwerken binnen en buiten de universiteit. En vaak bemoeilijkt een gebrek aan financiële middelen hun studie of onderzoek. We spreken van eerstegeneratiewetenschappers als de ouders van de onderzoeker niet aan een universiteit hebben gestudeerd.

De aanvraag kan een onderzoeksproject, het schrijven van een artikel of voorbereiding van een andere, grotere subsidieaanvraag betreffen.  De subsidie omvat een geldbedrag van maximaal € 15.000.

Aanvraagprocedure

De projecten van wetenschappers die in aanmerking komen voor een LEF-subsidie voldoen aan de voorwaarden die u vindt in het document Subsidievoorwaarden en aanvraaginformatie Leiden Empowerment Fonds. De aanvraagronde is gesloten. In 2022 zijn er geen fondsen beschikbaar voor de LEF subsidie. 

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de LEF-bestedingsscommissie.

Mocht u vragen hebben of willen overleggen over uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met Inge Erkelens (Secretaris Doelbesteding) via CWB@LUF.leidenuniv.nl.

Eindverantwoording

Na het afronden van het project moet binnen twee maanden na voltooiing van uw project de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via het formulier Eindverantwoording projectsubsidie. De eindverantwoording moet een aantal onderdelen bevatten, die u als bijlages kunt toevoegen aan het formulier:

  • Financiele verantwoording, gebruik hiervoor het declaratieformulier
  • Beschrijvend verslag 
  • Foto’s van het project

In Criteria voor eindverslag LEF-subsidie kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten. Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt en kunnen we alumni en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. 

Deze website maakt gebruik van cookies.