Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Studentenactiviteit

Heb jij een idee dat duidelijk meerwaarde heeft voor een groter aantal studenten, bijvoorbeeld voor een symposium, studiereis of voorstelling? Dan kun je een aanvraag indienen voor CASSA-subsidie.

Als je als studentenvereniging, studievereniging of dispuut plannen hebt om een (online) activiteit te organiseren, dan kun je subsidie aanvragen bij de Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten (CASSA). Deze commissie beoordeelt jouw aanvraag op een aantal punten. Zo moet je activiteit onder andere nieuw en bijzonder zijn, ten goede komen aan een redelijk grote groep studenten en door studenten georganiseerd worden. CASSA steunt bijvoorbeeld excursies, congressen, lustra, sporttoernooien, toneelvoorstellingen, concerten, gedenkboeken en de oprichting van een periodiek. Belangrijk criterium is dat de activiteit nieuw of bijzonder moet zijn.

Ook aanvragen voor het Van Bergen Fund verlopen via CASSA. Je kunt in het aanvraagformulier de optie Van Bergen Fund aanvinken.  

Aanvraag en selectie

Je kan een aanvraag doen als je aan alle criteria voldoet en aan de commissieleden kunt uitleggen waarom jouw project uniek is en steun van CASSA verdient. Alle criteria kun je nalezen in de Subsidievoorwaarden CASSA. Wanneer je aan alle criteria voldoet kun je een aanvraag indienen. In Aanvraaginformatie CASSA kan je lezen wat je hiervoor moet inleveren en hoe de selectieprocedure werkt. Een van de voorwaarden is dat je een afspraak maakt voor het CASSA-spreekuur. Houd je aanvraag beknopt en bondig.

Alle deadlines (inlevermomenten) en vergaderdata kun je vinden onder Agenda vergaderingen CASSA. Je aanvraag wordt op de eerstvolgende vergadering door CASSA behandeld. Je ontvangt de uitslag van de CASSA vergadering per email binnen 14 dagen na de vergadering. 

Eindverantwoording activiteit

Wanneer de activiteit is geweest, ontvangen we graag binnen twee maanden een eindverslag. Deze kun je via het LUF Subsidieportaal indienen. In de Criteria voor een eindverslag CASSA staat precies wat het verslag moet bevatten. 

Op basis van deze eindverantwoording krijg je de garantiesubsidie geheel of gedeeltelijk uitbetaald. Is je financiële en inhoudelijke verslag niet binnen deze termijn ontvangen, dan vervalt het recht op de subsidie. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op via CASSA@luf.leidenuniv.nl.

Met je verslag en foto’s kan het LUF andere studenten inspireren om ook een aanvraag voor een activiteit te doen en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Je verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor publicatiedoeleinden worden gebruikt.

Deze website maakt gebruik van cookies.