Leiden University Fund.

nl en

Studentenactiviteit

Heb jij een idee dat duidelijk meerwaarde heeft voor een groter aantal studenten, bijvoorbeeld voor een symposium, studiereis of voorstelling? Dan kun je een aanvraag indienen voor CASSA-subsidie.

Als je als studentenvereniging, studievereniging of dispuut plannen hebt om een (online) activiteit te organiseren, dan kun je subsidie aanvragen bij de Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten (CASSA). Deze commissie beoordeelt jouw aanvraag op een aantal punten. Zo moet je activiteit onder andere nieuw en bijzonder zijn, ten goede komen aan een redelijk grote groep studenten en door studenten georganiseerd worden. CASSA steunt bijvoorbeeld excursies, congressen, lustra, sporttoernooien, toneelvoorstellingen, concerten, gedenkboeken en de oprichting van een periodiek. Belangrijk criterium is dat de activiteit nieuw of bijzonder moet zijn.

LUF CASSA Plus: CASSA beschikt tijdelijk over extra budget. Doet jouw vereniging een vernieuwende investering die bijdraagt aan het functioneren van de vereniging en daarmee van toegevoegde waarde is voor de leden? Of organiseert jouw vereniging activiteiten voor bijzondere studentengroepen, zoals studenten met een migratieachtergrond of eerste-generatiestudenten? Doe dan een aanvraag voor LUF CASSA Plus.

Aanvraag en selectie

Je kan een aanvraag doen als je aan alle criteria voldoet en aan de commissieleden kunt uitleggen waarom jouw project uniek is en steun van CASSA verdient. Alle criteria kun je nalezen in de Subsidievoorwaarden CASSA. Wanneer je aan alle criteria voldoet kun je een aanvraag indienen. In Aanvraaginformatie CASSA kan je lezen wat je hiervoor moet inleveren en hoe de selectieprocedure werkt. Een van de voorwaarden is dat je een afspraak maakt voor het CASSA-spreekuur. Houd je aanvraag beknopt en bondig.

Alle deadlines (inlevermomenten) en vergaderdata kun je vinden onder Agenda vergaderingen CASSA. Je aanvraag wordt op de eerstvolgende vergadering door CASSA behandeld. De uitslag van de CASSA-vergadering wordt de volgende werkdag vermeld op de website van het LUF. Ook ontvang je de uitslag per email binnen 14 dagen na de vergadering. 

Eindverantwoording activiteit

Wanneer de activiteit is geweest, ontvangen we graag binnen twee maanden een eindverslag. Deze kun je via het LUF Subsidieportaal indienen. Verenigingen wiens aanvraag voor april 2020 is toegekend, dienen hun eindverantwoording in via het online formulier Eindverantwoording CASSA. In de Criteria voor een eindverslag CASSA staat precies wat het verslag moet bevatten. 

Op basis van deze eindverantwoording krijg je de garantiesubsidie geheel of gedeeltelijk uitbetaald. Is je financiële en inhoudelijke verslag niet binnen deze termijn ontvangen, dan vervalt het recht op de subsidie. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op via cassa@luf.leidenuniv.nl of  (071) 513 0503.

Met je verslag en foto’s kan het LUF andere studenten inspireren om ook een aanvraag voor een activiteit te doen en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Je verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor publicatiedoeleinden worden gebruikt.

Deze website maakt gebruik van cookies.