Leids Universiteits Fonds.

nl en

Commissies

Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen

De Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beoordeelt subsidieaanvragen van wetenschappers. Ook subsidieert het LUF via de CWB bijzondere leerstoelen

De CWB bestaat uit hoogleraren van de Universiteit Leiden, een vanuit elke faculteit. De leden worden benoemd door het Dagelijks Bestuur van het LUF op voordracht van het College van Decanen van de Universiteit Leiden. De CWB bestaat momenteel uit de onderstaande personen:

Commissie LUF Internationaal StudieFonds

De commissie van het LUF Internationaal StudieFonds (LISF) beoordeelt aanvragen van studenten voor een LISF-subsidie. Met deze subsidie kunnen studenten en recent afgestudeerden individuele buitenlandprojecten uitvoeren.

De LISF-commissie bestaat uit wetenschappers van de verschillende faculteiten en een zogeheten buitenlid, werkzaam bij NWO. De leden worden benoemd door het Dagelijks Betuur van het LUF. De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten

De Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten (CASSA) beoordeelt subsidieaanvragen van studentenverenigingen en studieverenigingen. Daarnaast promoot zij het Studentlidmaatschap en organiseert zij jaarlijks een Cleveringadebat, de Avond van Cleveringa.

De commissie bestaat momenteel uit vier senior-leden (alumni van de Universiteit Leiden, eerder als student CASSA-lid) en tien student-leden. De leden worden benoemd door het Dagelijks Bestuur van het LUF. Momenteel ziet de commissie er als volgt uit:

 • Michiel Corsten (voorzitter, senior-lid)
 • Hans-Henk de Boer (senior-lid)
 • Ide Hendriks (senior-lid) 
 • Frank Planjer (senior-lid, per 1 mei 2019)
 • Matthijs Bakker
 • Dilara Keserlioğlu
 • Nadieh Ligtenberg
 • Johan de Munnik
 • Noa Naaman
 • Jan van Staalduinen
 • Bob van Velthoven
 • Yvonne Versluijs
 • Esmée Vogelsang
 • Charlotte de Vries
 • Mylena Willemsen
 • Mike de Wit

Henk Snijders is secretaris van de commissies en is te bereiken via h.l.m.snijders@luf.leidenuniv.nl, lisf@luf.leidenuniv.nl, cassa@luf.leidenuniv.nl of 071 527 4903 (ma-do). 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie