Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Vermogensbeheer

Het belang van duurzaamheid in onze maatschappij is onmiskenbaar toegenomen. Ook het LUF heeft hier een rol te spelen en we kunnen – naast onze subsidies – via beleggingen invloed uitoefenen op de duurzaamheidsthema’s. De afgelopen jaren hebben we ons duurzaamheidsbeleid aangescherpt en wordt de nadruk binnen de portefeuille gelegd op SFDR artikel 8*.

De uitgangspunten voor ons duurzaam beleggingsbeleid zijn verankerd in ons beleggingsbeleid. Naast financiële criteria is er in het beleggingsbeleid opgenomen dat de beleggingen worden gedaan op basis van niet-financiële duurzame criteria.

Het duurzame beleid heeft de volgende uitgangspunten:

  • portefeuille-invulling met bedrijven die vooroplopen in duurzaamheid;
  • toepassen van uitsluiting op basis van internationale standaarden, verdragen en richtlijnen;
  • duurzaamheidsanalyse van de portefeuille door internationaal gerenommeerde externe partij MSCI ESG;
  • beleggen in duurzame fondsen van de vermogensbeheerder en externe fondsaanbieders;
  • de ambitie om de duurzaamheidskenmerken van de portefeuille zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de duurzaamheidskenmerken van de Stichting Leids Universiteits Fonds en de Universiteit Leiden.

Zoals aangegeven in het financiële jaarverslag hecht het LUF aan een duurzame portefeuille met een goede score op de Environmental, Social & Governance (ESG) criteria. In de beleggingsportefeuille combineren we daarom uitsluiting, best-in-class, actief aandeelhouderschap en impactbeleggen om een positieve verandering teweeg te brengen. Met het uitsluitingsbeleid vermijden we beleggingen in onder andere bedrijven actief in tabak, controversiële wapens en andere controverses. Door het best-in-class beleid beleggen we in bedrijven die bovengemiddeld scoren op het gebied van duurzaamheid binnen hun sector. Kortom, een beleggingsbeleid waarbij actief gestreefd wordt ESG-verantwoord te beleggen en een lange termijn rendement te behalen.

Oog voor klimaat

Klimaat is een zeer belangrijk thema als het gaat om duurzaamheid in de beleggingsportefeuille. De portefeuille streeft CO2-reductie na door fondsen te selecteren die een lagere CO2-uitstoot hebben dan vergelijkbare fondsen en ESG-criteria volledig hebben geïntegreerd in hun beleggingsbeleid. Daarnaast investeren we in beleggingsfondsen die actief bijdragen aan duurzaamheidsuitdagingen via hun beleggingen.

Het vermogensbeheer is ondergebracht bij van Van Lanschot Kempen middels een discretionary beleggingsmandaat dat gebaseerd is op ons beleggingsbeleid. Recentelijk hebben we ons duurzaamheidsbeleid aangescherpt en hebben we het beleggingsprofiel 'sterk betrokken' geselecteerd (zie de website van Van Lanschot voor de exacte kenmerken van dit profiel). 

Regelmatige toetsing

Van Lanschot Kempen toetst beleggingsfondsen periodiek op hun duurzaamheidsbeleid, en of de bedrijven voldoen aan de gestelde duurzaamheidscriteria die horen bij het gekozen beleggingsprofiel. Hetzelfde doen ze voor andere directe beleggingen, obligaties of beleggingscategorieën.

* De Europese wet- en regelgeving is in toenemende mate gericht op de heroriëntering van kapitaalstromen richting duurzaam beleggen. Het doel: duurzame en inclusieve groei, naast duurzaamheid als standaardonderdeel van het risicobeheer. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Unie wil aan de eindklant van financiële tussenpersonen meer transparantie bieden.

Deze website maakt gebruik van cookies.