Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Subsidie aanvragen

De stichting heeft ten doel het handhaven en bevorderen van de culturele betrekkingen tussen Nederland en Japan en het bevorderen van de Japanstudies aan de Universiteit Leiden. De stichting houdt hierbij rekening met de belangen van het onderwijs en onderzoek op het gebied van de Japanstudies aan de Universiteit Leiden.

Het bestuur verstrekt subsidies aan projecten en activiteiten die passen binnen de doelstelling van de stichting. Omdat de stichting een bijzondere band heeft met de Japanstudies aan de universiteit wordt er soms ook aan specifieke projecten van deze opleiding bijgedragen. Zoals een jaarlijkse bijdrage aan de collectievorming ten behoeve van de Japanstudies in de Universiteitsbibliotheek Leiden en een jaarlijks subsidie aan de opleiding Japans als bijdrage in de kosten van het organiseren van conferenties en symposia.

Wanneer komt u in aanmerking?

Bent u benieuwd wat voor aanvragen het IAAF voorheen heeft gehonoreerd? Dan kunt u op de deze pagina samenvattingen en beeldmateriaal vinden van eerdere projecten en activiteiten.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor de volgende projecten en activiteiten:

Promotieonderzoek 

Voor aanvragen voor promotieonderzoek wordt een aparte call uitgeschreven en via de website bekend gemaakt. Uitsluitend kandidaatpromovendi die hun bachlor- en/of masterdiploma aan de Universiteit Leiden hebben behaald, kunnen hiervoor in aanmerking komen. 

Onderzoeksprojecten 

Overige onderzoeksprojecten komen in aanmerking voor subsidie, als ze passen binnen de doelstelling van de stichting.

Congressen, symposia en culturele evenementen

Aanvragen in deze categorie komen in aanmerking voor subsidie, als ze passen binnen de doelstelling van de stichting. 

Publicaties 

Bijdragen in de kosten van publicaties, waaronder vertaalkosten, komen in aanmerking voor subsidie, als ze passen binnen de doelstelling van de stichting.

Beoordeling van aanvragen

Bij de beoordeling van aanvragen zijn enkele criteria van toepassing:

  • Matching van een deel van de kosten is geen generiek vereiste, maar kan wel worden meegewogen in de besluitvorming.
  • Het aantal aanvragen dat door een en dezelfde aanvrager kan worden ingediend is niet gelimiteerd. Het kan wel betrokken worden bij het prioriteren van en besluiten over aanvragen door het bestuur.
  • Er wordt geen minimumbedrag als regel gesteld.
  • U kunt geen subsidie aanvragen voor:

    • beurzen voor studenten
    • wisselleerstoelen/gasthoogleraren

Indieningstermijnen voor aanvragen

Er zijn jaarlijks 2 indieningsdata voor aanvragen, te weten voor 1 juni of voor 1 december. Het bestuur neemt vervolgens in juni dan wel december een besluit over de ontvangen aanvragen. In de tussentijd vindt er geen besluitvorming plaats.

Subsidie aanvragen

Aanvragen worden niet in behandeling genomen als deze activiteiten/kosten betreffen die al zijn gemaakt voordat er besluitvorming over de aanvragen heeft kunnen plaatsvinden.

Aanvraagformulier
Deze website maakt gebruik van cookies.