Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Bestuur, Raad & Commissies

In het bestuur en de organisatie van het LUF spelen wetenschappers, alumni en studenten een belangrijke rol.

Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB) bepalen het beleid van het LUF. Deze besturen bestaan uit alumni en Leidse wetenschappers. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van dit beleid. In de uitvoering wordt het LUF bijgestaan door verschillende commissies.

De Raad

De Raad bestaat uit personen die zich hebben ingezet voor het fonds als lid van een bestuur of commissie, als hoogleraar of die zijn benoemd tot lid op grond van hun verdienste voor het LUF. Zij komen tenminste een keer per jaar bijeen tezamen met het AB en het DB, bij welke gelegenheid verslag wordt gedaan van de gang van zaken bij het LUF. Alle raadsleden vindt u terug in dit document

Fundraising Board

De Fundraising Board is een groep ambassadeurs die haar netwerk en kennis inzet om het LUF te ondersteunen bij de doelstelling 'Laat ambities tot bloei komen'. Dit comité bestaat momenteel uit drie leden: 

  • De heer drs. R. Koopmans
  • Mevrouw drs. B. Stokhuyzen
  • De heer mr. S.M. Zwanenburg

Wetenschappers

In de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beoordelen wetenschappers aanvragen van wetenschappelijke medewerkers. In de commissie van het LUF Internationaal StudieFonds (LISF) beoordelen wetenschappers de aanvragen van studenten die buitenlandse onderzoeksprojecten opzetten.

Studenten

De Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten (CASSA) beoordeelt de subsidieaanvragen van studenten voor vernieuwende groepsactiviteiten. CASSA organiseert daarnaast het Cleveringadebat en is medeverantwoordelijk voor het Studentlidmaatschap.

Zowel de besturen van het LUF als de alumni die de Cleveringabijeenkomsten organiseren en de commissies die de subsidieaanvragen beoordelen zetten zich vrijwillig in voor het LUF.

Deze website maakt gebruik van cookies.