Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie

De stichting heeft als doel het bevorderen, tot stand brengen en instandhouden van een leerstoel aan de Universiteit Leiden tot het geven van onderwijs en het doen van onderzoek in het vak ‘Ombudsman, democratie, de rechten van de mens’.

De Kirchheiner-leerstoel, in stand gehouden door de Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie, wordt momenteel bekleed door prof.mr. L.F.M. Verheij

Daarnaast beoogt de stichting het stimuleren van studie en onderzoek naar genoemd gebied, en het bevorderen van te houden gastcolleges door bij voorkeur Scandinavische geleerden over dit onderwerp. De leerstoel wordt sinds 1 januari 2021 deels gefinancierd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, deels door de Nationale ombudsman.

Financiële verantwoording

Voor de meest recente jaarrekening wordt verwezen naar de jaarrekening 2022.

Bestuurssamenstelling

Mr. Sandra van Heukelom-Verhage (voorzitter)
Drs. Hanneke van Essen (secretaris en penningmeester)
Prof. Rick A. Lawson
Mr. Marten Oosting
Mr. Reinier F.B. van Zutphen

Conform de statuten van de stichting ontvangen de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden.

ANBI

De stichting is een ANBI, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41207132. Het RSIN is 816092345. De stichting is gevestigd op het adres van het LUF, Rapenburg 68 te Leiden, Postbus 9500, 2300 RA Leiden. U kunt contact opnemen met de stichting via het Leids Universiteits Fonds.

Deze website maakt gebruik van cookies.