Leids Universiteits Fonds.

nl en

Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie

De stichting heeft als doel het bevorderen, tot stand brengen en instandhouden van een leerstoel aan de Universiteit Leiden tot het geven van onderwijs en het doen van onderzoek in het vak ‘Ombudsman, democratie, de rechten van de mens’

De Kirchheiner-leerstoel wordt momenteel bekleed door prof.mr. L.F.M. Verheij. Daarnaast beoogt de stichting het stimuleren van studie en onderzoek naar genoemd gebied, en het bevorderen van te houden gastcolleges door bij voorkeur Scandinavische geleerden over dit onderwerp.

Financiële verantwoording 2017

De financiële verantwoording 2017 vindt u in de Jaarrekening 2017.

Bestuurssamenstelling

Mr. Y. Buruma (voorzitter)
Mr. J.M. van Veggel (secretaris en penningmeester)
Mr. J.M.J. Chorus
Prof. R.A. Lawson
Mr. R.F.B. van Zutphen

U kunt contact opnemen met de stichting via het Leids Universiteits Fonds.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie