Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van het Leids Universiteits Fonds (LUF) is belast met het besturen van het fonds. Het Algemeen Bestuur bepaalt samen met het Dagelijks Bestuur het beleid en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door het Dagelijks Bestuur en de algemene gang van zaken bij het fonds.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Mw. mr. A.F.F. Stas-Bax (voorzitter) 
 • Dhr. prof.dr. J.J.M. van Holsteijn (vicevoorzitter, voorzitter CWB)
 • Dhr. mr. D.H. van Hövell tot Westerflier (penningmeester)
 • Dhr. mr. D. ter Braak
 • Mw. drs. S.G. Coebergh-Frings
 • Mw. prof.mr. A.T. Ottow (voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden)

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Mw. dr. T.S. Ashikali
 • Mw. mr. H.S.C. Crebolder
 • Dhr. R.J. Götz, MSc (lid Audit Commissie)
 • Dhr. prof.mr. J.M. Hebly
 • Dhr. J.D. Hummel MSc
 • Mw. M. Jolij (studentlid)
 • Mw. mr. S. Kousedghi 
 • Mw. mr. E.M.E. de Kreij (lid Audit Commissie)
 • Dhr. drs. J.L. van Nieuwenhuizen (voorzitter Audit Commissie)
 • Mw. M.L. van Putten LL.M (voorzitter CASSA-commissie)
 • Mw. dr. R. Schats (voorzitter LISF-commissie)
 • Mw. mr. E. Storm de Grave-Huyssen van Kattendijke (lid Audit Commissie)
 • Mw. dr. H.F. Verwey

Het secretariaat van het AB en DB wordt gevoerd door Klaartje Sluijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.