Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Stichtingen

Het LUF voert het bestuur van een aantal gelieerde steunstichtingen, allemaal met de doelstelling om bij te dragen aan de bloei van de Universiteit Leiden.

 • Stichting Praesidium Libertatis I
  Onderzoek en onderwijs, ANBI, RSNI 805314933
  Standaardformulier publicatieplicht

  Jaarrekening 2022
 • Prof.dr. Jan van der Hoevenstichting
  Theoretische Biologie, ANBI, RSIN: 803753950
 • Stichting Prof. A.A.H. Kassenaar Fonds
  Klinische Geneeskunde, ANBI, RSIN: 803806140
  Standaardformulier publicatieplicht
 • Stichting Lorentzfonds
  Theoretische Natuurkunde, ANBI, RSIN: 803753822
 • Stichting Prof. Jan Veltkamp Fonds
  Inwendige Geneeskunde, ANBI, RSIN: 803806103
 • Stichting Dr. H. den Adel Fonds
  Experimentele Natuurkunde, ANBI, RSIN: 820685720

Samen met het College van Bestuur van de Universiteit Leiden is het LUF sinds medio 2021 bestuurder van Stichting Praesidium Libertatis I. Voor een aantal fondsen van deze stichting adviseert de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) over de doelbesteding.

De stichtingen zijn alle gevestigd op het adres van het LUF, Rapenburg 68 te Leiden, Postbus 9500, 2300 RA Leiden. U kunt contact opnemen met de stichting via het Leids Universiteits Fonds. De stichtingen zijn geconsolideerd in het jaarverslag van het Leids Unversiteits Fonds.

Naast de door het LUF bestuurde stichtingen is het LUF betrokken bij diverse stichtingen die bijdragen aan de bloei van de Universiteit Leiden. Het LUF adviseert en/of verleent diensten aan de volgende stichtingen:

De Stichting is opgericht bij notariële akte in 2002 door de heer mr Robertus Hazelhoff en mevrouw Gerharda Maria van Huet. De Stichting Hazelhoff Van Huet heeft ten doel het bevorderen van onderwijs en onderzoek op het gebied van het Amerikaanse, Europese en internationale bank- en effectenrecht aan de Universiteit Leiden. Meer informatie vindt u op deze pagina

De Stichting geeft uitvoering aan het testament uit 1653 van Johannes Thysius (1622-1653). Daarin bepaalde hij dat zijn boeken bewaard zouden moeten worden in een bibliotheek, ‘tot publycke dienst der studie.’ De volledige doelstelling luidt: het instandhouden ten behoeve van het publiek, met name in verband met studiedoeleinden, van de Bibliotheca Thysiana te Leiden. Meer informatie vindt u op deze pagina

Het doel van de Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie is het bevorderen, tot stand brengen en instandhouden van een leerstoel, verbonden aan de Universiteit Leiden, tot het geven van onderwijs en het doen van onderzoek aan de Universiteit Leiden in het vak "Ombudsman, democratie, de rechten van de mens". Meer informatie vindt u op deze pagina

De Stichting ter Financiering van Barge’s Anthropologica is medio 1996 opgericht opinitiatief van de Universiteit Leiden en een aantal particulieren. Tot de mensen van het eerste uur behoren prof. dr. Ph.J. Hoedemaeker en dhr. F.A.R. Barge. De stichting is een eerbewijs aan prof. dr. J.A.J. Barge (1884-1952) die 30 jaar hoogleraar anatomie en fysische antropologie was aan de Universiteit Leiden.

De stichting stelt zich ten doel om het gedachtegoed van prof.dr. J.A.J Barge’s te continueren, en om de in Nederland aanwezige fysische antropologische kennis te behouden en te vermeerderen. Kijk voor meer informatie op de website van de stichting

De Ailion Foundation is opgericht door de Universiteit Leiden. In 1983 schonk mevrouw Mabel Ailion haar nalatenschap aan de universiteit met als voorwaarde dat er een stichting zou worden opgericht ter nagedachtenis aan haar vader Isaac Alfred Ailion.

De stichting heeft ten doel het handhaven en bevorderen van de culturele betrekkingen tussen Nederland en Japan en het bevorderen van de Japanstudies aan de Universiteit Leiden. De stichting houdt hierbij rekening met de belangen van het onderwijs en onderzoek op het gebied van de Japanstudies aan de Universiteit Leiden.

Meer informatie vindt u op deze pagina

Deze website maakt gebruik van cookies.