Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Stichting Hazelhoff Van Huet

De Stichting Hazelhoff Van Huet heeft ten doel het bevorderen van onderwijs en onderzoek op het gebied van het Amerikaanse, Europese en internationale bank- en effectenrecht aan de Universiteit Leiden.

Met deze actviteiten beoogt de Stichting bij te dragen aan de groei en bloei van het Hazelhoff Centre for Financial Law van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Beleidsplan

Het beleid van de stichting vindt u in het Beleidsplan.

Jaarverslag

Voor de meest recente jaarverslagleging wordt verwezen naar het jaarverslag 2023

Bestuur

Mw. mr. A.N. Krol (voorzitter)
Dhr. mr. D.H. van Hövell tot Westerflier (penningmeester)
Dhr. mr. R.J.C. van Helden
Mw. J.W. van Zadelhoff-Hortulanus
Mw. prof.mr.dr.drs. W.S.R. Stoter

Conform de statuten van de stichting ontvangen de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden.

ANBI

De stichting is een ANBI, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28095148. Het RSIN is 811092215. De stichting is gevestigd op het adres van het LUF, Rapenburg 68 te Leiden, Postbus 9500, 2300 RA Leiden. U kunt contact opnemen met de stichting via het Leids Universiteits Fonds

In overeenstemming met de richtlijnen van de Belastingdienst, is ook het Standaardformulier publicatieplicht online in te zien.

Deze website maakt gebruik van cookies.