Leids Universiteits Fonds.

nl en

Vergaderingen CASSA

Hieronder zie je de komende LUF CASSA-vergaderdata en de uiterste inleverdata voor aanvragen. De aanvraag moet aan het eind van de uiterste inleverdatum bij het LUF binnen zijn om op de eerstvolgende vergadering door CASSA behandeld te worden.

Subsidieaanvragen voor CASSA kunnen alleen worden ingediend als men vooraf het CASSA-spreekuur heeft bezocht. Daarvoor kan een afspraak worden gemaakt via cassa@luf.leidenuniv.nl. Houd in je planning rekening met twee dagen om feedback te ontvangen van de commisieleden na het spreekuur.

De spreekuren vinden elke maandagochtend plaats tussen 9.20 en 11.00 uur. Een afspraak duurt 20 minuten. Het spreekuur vindt plaats op de Oude UB, Rapenburg 70 te Leiden (Als voorzorgsmaatregel houdt CASSA momenteel een digitaal spreekuur) Let op: op de maandagen 5 april, 25 mei, en 4 oktober 2021 is er geen spreekuur; wel op de dinsdagen daarna.

In juli en de eerste helft van augustus zijn er geen spreekuren. Het eerste spreekuur na het zomerreces is op maandag 30 augustus 2021. Het laatste spreekuur van 2021 is op maandag 13 december.

Uiterste inleverdatum CASSA-aanvragen CASSA-vergaderdatum
ma 1 februari 2021 di 16 februari 2021
ma 29 maart 2021 di 13 april 2021
ma 21 juni 2021 vr 2 juli 2021
Zomerreces  
ma 30 augustus 2021 di 14 september 2021
ma 11 oktober 2021 di 26 oktober 2021
ma 22 november 2021 di 7 december 2021

 

Deze website maakt gebruik van cookies.