Logo Leids Universiteits Fonds

nl en
Gratama Science Prize 2023 award ceremony

Gratama Jubileum Gift

De complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd passen zelden of nooit naadloos binnen de kaders van één enkel vakgebied of specialisme. Bij het zoeken naar oplossingen is het dan ook van groot belang dat wetenschappers in onderlinge samenspraak over de grenzen van hun eigen domein en discipline heen kijken.

Om dit te stimuleren, stelt de Gratama-Stichting ter gelegenheid van haar 100-jarige bestaan een LUF-subsidie van 100.000 euro beschikbaar: de Gratama Jubileum Gift 2025. De subsidie is bedoeld voor een interfacultair en/of interdisciplinair project dat aansluit bij een van de negen interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s van de universiteit. 

In het najaar van 2024 maakt de Gratama-Stichting samen met de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF een selectie uit projectvoorstellen die worden voorgedragen vanuit de faculteiten. Welk projectvoorstel de beurs ontvangt, wordt begin 2025 bekendgemaakt.

Aanvragen die de steun van het faculteitsbestuur hebben, kunnen vanaf 29 mei tot en met 1 juli 2024 worden ingediend. Let op: de deadline van de voorselectie is eerder en verschilt per faculteit. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon die binnen de faculteit het proces coördineert. Alle benodigde informatie vindt u in de bestanden en formulieren onder de groene tegels op deze pagina. Vragen kunt u via cwb@luf.leidenuniv.nl stellen aan het secretariaat Doelbesteding. Ook is het mogelijk om via dit e-mailadres een telefonische afspraak met het secretariaat te maken.

Contactpersonen binnen de faculteit

Vanuit elke faculteit mag één aanvraag worden ingediend. Binnen elke faculteit zal een voorselectie plaatsvinden, waartoe een contactpersoon aanspreekpunt zal zijn voor de aanvragers.

Archeologie Jimmy Mans
Geesteswetenschappen Marcel Belderbos
Geneeskunde/LUMC Pieter de Koning en Mihaela Voinea
Governance and Global Affairs Annemarie Bouwman
Rechtsgeleerdheid Karin van Heijningen
Sociale Wetenschappen Hester Bergsma
Wiskunde en Natuurwetenschappen Monique Leemkuil

Eindverantwoording

Eén van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie is een eindverantwoording na afloop van het project waarvoor u een subsidie heeft ontvangen. Deze eindverantwoording dient als basis voor uitbetaling. De eindverantwoording moet binnen twee maanden na voltooiing van het project ingediend zijn. De eindverantwoording bestaat uit drie onderdelen:

  • een declaratie (zie het declaratieformulier)
  • een beschrijvend verslag, inclusief dankwoord aan de Gratama-Stichting
  • foto’s bij het beschrijvend verslag

Het beschrijvend verslag met de foto’s is uw inhoudelijke verantwoording aan de CWB die de subsidie heeft toegekend. Het verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor publicatiedoeleinden worden gebruikt.

Headerbeeld: uitreiking Gratama Wetenschapsprijs 2023 met v.l.n.r. Tom Theuns, Reinier Gratama, Linda Geven en Dorine Schellens.

Deze website maakt gebruik van cookies.