Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Rechtspsycholoog Linda Geven wint Gratama Wetenschapsprijs 2023

Met haar spannende onderzoek naar strafrechtelijke waarheidsvinding in Europa sleept Linda Geven dit jaar de Gratama Wetenschapsprijs voor jonge talentvolle wetenschappers in de wacht. Geven wint daarmee €20.000 voor haar onderzoek. De jury vindt dat Geven behoort tot ‘een nieuwe generatie rechtspsychologen die een onmisbare bijdrage levert aan het versterken van de strafrechtelijke waarheidsvinding.’

Geven is universitair docent bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar de betrouwbaarheid van politieverhoren en valse bekentenissen van verdachten. Ze kijkt daarbij naar gerechtelijke dwalingen in verschillende Europese landen, om zo patronen, kenmerken en verschillen te kunnen ontdekken. Vorig jaar ontving Geven een Veni-beurs om haar onderzoek op te zetten.

De theorie en de praktijk

De jury was niet alleen onder de indruk van het actuele thema van Gevens onderzoek, maar ook van het feit dat Geven in korte tijd een indrukwekkend cv heeft opgebouwd. Zo is Geven secretaris van de European Society of Psychology and Law. Volgens het juryrapport geeft dat haar een unieke positie om het Europese onderzoek op dit vlak te bevorderen. Ook treedt Geven op als deskundige in strafzaken en is zij geregeld te zien in de media of als spreker op publieksdagen en symposia. Uit het juryrapport: ‘Haar belangwekkende onderzoek op dit relevante maatschappelijke gebied en haar niet aflatende inspanningen om dit enerzijds te vertalen in de rechtspraktijk en anderzijds onder de aandacht te brengen van een breder publiek, zijn voor de Gratama-Stichting van doorslaggevende betekenis geweest.’

Uitreiking

Geven nam de prijs op donderdag 22 juni in ontvangst in het Academiegebouw. De Gratama Wetenschapsprijs voor jonge wetenschappelijk talent wordt jaarlijks uitgereikt, in de oneven jaren aan een onderzoeker uit Leiden en in de even jaren aan een onderzoeker uit Groningen. De prijs wordt ter beschikking gesteld door de Gratama-Stichting, een familiefonds dat al vele jaren een band heeft met het Leids Universiteits Fonds en de Universiteit Leiden. Met het prijzengeld hoopt Geven een positieve impact te maken op de aanpak van herzieningen van gerechtelijke dwalingen in de Europese context om onterechte veroordelingen te begrijpen en te voorkomen.

Tom Theuns, Reinier Gratama, Linda Geven en Dorine Schellens

Runners-up

Ieder jaar worden drie talentvolle onderzoekers voor de prijs genomineerd. De twee runners-up ontvangen ieder €2500 voor hun onderzoek.

Runner-up Dorine Schellens onderzoekt de politiek geladen wisselwerking tussen Duitse en Russische cultuurgeschiedenis van de 20ste en 21ste eeuw, met een focus op literatuur en kunst. Naast haar onderzoek zet Schellens zich in voor studenten en academici die geraakt zijn door de oorlog in Oekraïne door hen te koppelen aan mentoren in heel Europa. Dit voorjaar won Schellens al een prijs voor de impact van haar publieksactiviteit, uitgereikt door het LUCAS (Leiden University Centre for the Arts in Society).

Ook het onderzoek van de andere runner-up, Tom Theuns, raakt een actueel thema. De politicoloog onderzoekt hoe de EU zou kunnen en moeten reageren op de democratische terugval in haar eigen lidstaten. Hij hoopt met zijn onderzoek concrete nieuwe handvatten in kaart te brengen om zo verdere democratische erosie binnen de EU een halt toe te roepen.

Samen voor de wetenschap
De Gratama-Stichting is een in 1925 opgericht familiefonds dat onder meer projecten op het gebied van wetenschap en onderwijs met een maatschappelijke relevantie ondersteunt en stimuleert. Het fonds geeft subsidies aan wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en van de Universiteit Leiden. Hiertoe werkt de stichting nauw samen met het Groninger Universiteitsfonds en het Leids Universiteits Fonds.

Fotografie: Monique Shaw

Deze website maakt gebruik van cookies.