Leids Universiteits Fonds.

nl en

Deadlines en vergaderingen CWB

Aanvragen voor een CWB-subsidie moeten voor de deadline ontvangen zijn, waarna ze worden behandeld in de CWB-vergadering. De besluiten worden binnen een week na de vergadering bekendgemaakt. Voor projectsubsidies geldt een vroegere deadline en vraagt de besluitvorming meer tijd.

Deadlines en vergaderdata CWB
Uiterste inleverdatum aanvragen CWB-vergadering 16.00 - 18.00 uur Soort subsidieaanvraag
ma 6 juli 2020, 12.00 uur ma 21 september 2020 Projectsubsidies: Lustrumsubsidie, Snouck Hurgronje Subsidie, Praesidum Libertatis Subsidie
n.v.t. ma 12 oktober 2020 Eindselectie projectsubsidies september
ma 19 oktober 2020, 13.00 uur ma 9 november 2020

Congresdeelname, congresorganisatie, studieverblijf, overige aanvragen

ma 18 janari 2021, 13.00 uur ma 1 februari 2021 Congresdeelname, congresorganisatie, studieverblijf, overige aanvragen
ma 8 februari 2021, 13.00 uur ma 22 maart 2021 Projectsubsidies
ma 17 mei 2021, 13.00 uur ma 7 juni 2021 Congresdeelname, congresorganisatie, studieverblijf, overige aanvragen
ma 12 juli 2021, 13.00 uur ma 20 september 2021 Snouck Hurgronje Subsidie, Praesidium Libertatis Subsidie
n.v.t. di 5 oktober 2021 Eindselectie september-aanvragen
ma 18 oktober 2021, 13.00 uur ma 8 november 2021 congresdeelname, congresorganisatie, studieverblijf, overige aanvragen

 

Deze website maakt gebruik van cookies.