Leids Universiteits Fonds.

nl en

Wetenschappelijk project

Eens per jaar worden door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF subsidies toegekend voor onderzoeks- en onderwijsprojecten, in verschillende wetenschapsgebieden.

Met deze subsidies wil het LUF jonge gepromoveerde onderzoekers van de Universiteit Leiden aan het begin van hun wetenschappelijke carrière ondersteunen. In beginsel variëren de subsidies van € 5.000 tot € 25.000. Deze subsidies voor academisch talent vormen vaak een belangrijke springplank naar aanvragen bij NWO en andere instellingen. De middelen zijn naast de algemene fondsen van het LUF afkomstig uit de Fondsen op Naam in beheer van het LUF en vanuit de samenwerking met o.a. de Gratama Stichting, de Stichting Elise Mathilde Fonds en de Stichting Verpakking en Milieu.

Hier vindt u het overzicht van de in 2019 toegekende projecten.

Projectsubsidies 2021 - Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure voor Projectsubsidies 2020 is gesloten. Eind 2020 volgt, via deze pagina, meer informatie over de subsidieronde van 2021. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat Doelbesteding via CWB@LUF.leidenuniv.nl of  071 527 49 03 (Henk Snijders, ma t/m do). 

Eindverantwoording

Na het afronden van het project moet binnen drie maanden na voltooiing van uw project de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via het formulier Eindverantwoording CWB - wetenschappelijke projecten. De eindverantwoording moet een aantal onderdelen bevatten, die u als bijlages kunt toevoegen aan het formulier:

  • Financiele verantwoording, gebruik hiervoor het declaratieformulier
  • Beschrijvend verslag 
  • Foto’s van het project

In Criteria voor eindverslag CWB-subsidie kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten. Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt en kunnen we alumni en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Uw verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt. 

Deze website maakt gebruik van cookies.