Leids Universiteits Fonds.

nl en

Wetenschappelijk project

Eens per jaar worden door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF subsidies toegekend voor onderzoeks- en onderwijsprojecten, in verschillende wetenschapsgebieden.

Met deze subsidies wil het LUF jonge gepromoveerde onderzoekers van de Universiteit Leiden aan het begin van hun wetenschappelijke carrière ondersteunen. In beginsel variëren de subsidies van € 5.000 tot € 25.000. Deze subsidies voor academisch talent vormen vaak een belangrijke springplank naar aanvragen bij NWO en andere instellingen. De middelen zijn naast de algemene fondsen van het LUF afkomstig uit de Fondsen op Naam in beheer van het LUF en vanuit de samenwerking met o.a. de Gratama Stichting, de Stichting Elise Mathilde Fonds en de Stichting Verpakking en Milieu.

Hier vindt u het overzicht van de in 2018 toegekende projecten.

Projectsubsidies 2019 - Aanvraagprocedure

De 2019-subsidieronde begint met een uitnodiging naar de faculteiten in november 2018 met als deadline voor de aanvragen begin februari 2019. De criteria en voorwaarden vindt u hieronder. Mocht u vragen hebben of willen overleggen over uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met Henk Snijders (Secretaris Doelbesteding) via CWB@LUF.leidenuniv.nl of  071 527 49 03 (ma t/m do). 

Wanneer u een subsidie wil aanvragen voor een wetenschappelijk project, kunt u de Subsidievoorwaarden CWB – wetenschappelijke projecten controleren of uw project in aanmerking komt voor een CWB-subsidie. Wanneer u aan alle criteria voldoet kunt u een aanvraag indienen via het Aanvraagformulier CWB - wetenschappelijke projecten. De deadline is 4 februari 2019 om 10.00 uur.

Eindverantwoording

Na het afronden van het project moet binnen drie maanden na voltooiing van uw project de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via het formulier Eindverantwoording CWB - wetenschappelijke projecten. De eindverantwoording moet een aantal onderdelen bevatten, die u als bijlages kunt toevoegen aan het formulier:

  • Financiele verantwoording, gebruik hiervoor het declaratieformulier
  • Beschrijvend verslag 
  • Foto’s van het project

In Criteria voor eindverslag CWB-subsidie kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten. Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt en kunnen we alumni en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Uw verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie