Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Wetenschappelijk project

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF kent subsidies toe voor onderzoeks- en onderwijsprojecten, in verschillende wetenschapsgebieden.

Met deze subsidies wil het LUF jonge gepromoveerde onderzoekers van de Universiteit Leiden aan het begin van hun  carrière ondersteunen. In beginsel variëren de subsidies van € 2.600 tot € 35.000. Deze subsidies voor academisch talent vormen vaak een belangrijke springplank naar aanvragen bij NWO en andere instellingen. De middelen zijn naast de algemene fondsen van het LUF afkomstig uit de fondsen op naam in beheer van het LUF en vanuit de samenwerking met o.a. de Gratama-Stichting, de Stichting Elise Mathilde Fonds en de Stichting Verpakking en Milieu.

Projectsubsidies - Aanvraagprocedure

De deadline voor de volgende projectsubsidieronde is vooralsnog begin 2024. De voorwaarden en aanvraagprocedure zullen verkrijgbaar zijn met de voorwaarden van de eerdere ronde (zie rechts op deze pagina of hieronder op uw smartphone).

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat Doelbesteding via CWB@LUF.leidenuniv.nl (Klaartje Sluijs, ma t/m do). 

Eindverantwoording

Na het afronden van het project moet binnen twee maanden na voltooiing van uw project de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via de LUF subsidieportaal. Let op: voor projectsubsidies die vóór 2021 zijn toegekend, dient u gebruik te maken van het formulier Eindverantwoording CWB - wetenschappelijke projecten en het declaratieformulierDit declaratieformulier is ook bedoeld voor de financiële verantwoording van overige subsidies buiten het subsidieportaal om.

In Criteria voor eindverslag CWB-subsidie kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten. Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt en kunnen we alumni en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Uw verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt. 

Deze website maakt gebruik van cookies.