Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Wetenschappelijk project

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF kent subsidies toe voor onderzoeks- en onderwijsprojecten, in verschillende wetenschapsgebieden.

Met deze subsidies tot € 35.000 wil het LUF jonge gepromoveerde onderzoekers van de Universiteit Leiden aan het begin van hun carrière ondersteunen. Deze subsidies voor academisch talent vormen vaak een belangrijke springplank naar aanvragen bij NWO en andere instellingen. De middelen zijn naast de algemene fondsen van het LUF afkomstig uit de fondsen op naam in beheer van het LUF en vanuit de samenwerking met o.a. de Gratama-Stichting, de Stichting Elise Mathilde Fonds en de Stichting Verpakking en Milieu.

Projectsubsidies - Aanvraagprocedure

De deadline voor de volgende projectsubsidieronde is eind januari 2025. De subsidievoorwaarden (vergelijkbaar zijn met de versie die is te downloaden via de bovenste groene ‘tegel’) zijn in de loop van november 2024 beschikbaar. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat Doelbesteding via subsidie@LUF.leidenuniv.nl (Inge Erkelens, ma, di, do, vr). 

Eindverantwoording

Na het afronden van het project moet binnen twee maanden na voltooiing van uw project de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via de LUF subsidieportaal. Let op: voor projectsubsidies die niet via de portal zijn aangevraagd, dient u gebruik te maken van het formulier Eindverantwoording CWB - wetenschappelijke projecten en het declaratieformulier

In Criteria voor eindverslag CWB-subsidie kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten. Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt en kunnen we alumni en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Uw verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt. 

Deze website maakt gebruik van cookies.