Leids Universiteits Fonds.

nl en

Organisatie congres of workshop

Wetenschappers verbonden aan de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen bij de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het Leids Universiteits Fonds (LUF) voor de organisatie van congressen en workshops. De activiteit moet een wetenschappelijk doel hebben en/of de maatschappelijke relevantie van het desbetreffende vakgebied tot uitdrukking brengen.

Aanvraag en selectie

Wanneer u een subsidie wil aanvragen voor congresorganisatie, kunt u de Subsidievoorwaarden CWB – Organisatie congres controleren of het door u georganiseerde congres (of de workshop) in aanmerking komt voor een CWB-subsidie.

Wanneer u aan alle criteria voldoet kunt u een aanvraag indienen via het Aanvraagformulier CWB - organisatie congres of workshop. In Aanvraaginformatie congresorganisatie CWB kunt u lezen wat hiervoor ingeleverd moet worden en hoe de vervolgprocedure er uit ziet. 

Alleen aanvragen voor activiteiten die na de eerstvolgende vergaderdatum vallen worden in behandeling genomen, voor een overzicht van de vergaderdata en inleverdeadlines kun het Vergaderoverzicht CWB bekijken. 

Mocht u vragen hebben of willen overleggen over uw aanvraag kunt u altijd contact opnemen met Henk Snijders (Secretaris Doelbesteding) via CWB@luf.leidenuniv.nl of  071-527 49 03 (ma t/m do).

Eindverantwoording project

Na het afronden van het project moet binnen drie maanden na voltooiing van uw project de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via het formulier Eindverantwoording CWB - congresorganisatie. De eindverantwoording moet een aantal onderdelen bevatten, die u als bijlages kunt toevoegen aan het formulier:

  • Financiele verantwoording, gebruik hiervoor het declaratieformulier
  • Beschrijvend verslag 
  • Foto’s van het congres

In Criteria voor eindverslag CWB-subsidie kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten. Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt en kunnen we alumni en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Je verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie