Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Organisatie congres of workshop

Wetenschappers verbonden aan de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen bij de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het Leids Universiteits Fonds (LUF) voor de organisatie van kleinschalige congressen en workshops (max. € 1.500 voor een ééndaagse bijeenkomst en max. € 3.000 voor een meerdaagse bijeenkomst). De activiteit moet een wetenschappelijk doel hebben en/of de maatschappelijke relevantie van het desbetreffende vakgebied tot uitdrukking brengen. Bij voorkeur worden subsidies verstrekt aan congressen en workshops waarbij het LUF de voornaamste sponsor is.

Aanvraag en selectie

De subsidievoorwaarden en aanvraagprocedure bij de CWB kunt u downloaden via de bovenste groene ‘tegel’ rechts op deze pagina. Wanneer u aan alle criteria voldoet kunt u een aanvraag indienen via het LUF subsidieportaal.

Vanaf 2021 komen Lorentzworkshops niet voor subsidie in aanmerking.

Alleen aanvragen voor activiteiten die na de eerstvolgende vergaderdatum van de CWB vallen, worden in behandeling genomen. Zie voor een overzicht van de vergaderdata en inleverdeadlines kun het Vergaderoverzicht CWB bekijken. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Klaartje Sluijs (Secretaris Doelbesteding) via CWB@luf.leidenuniv.nl (ma t/m do).

Eindverantwoording

Na het afronden van het project moet binnen twee maanden van uw project de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via het LUF subsidieportaal. Indien uw aanvraag niet via de portal is aangevraagd, maak dan gebruik van het formulier Eindverantwoording CWB - congresorganisatie.

De eindverantwoording moet de volgende onderdelen bevatten:

  • Financiële verantwoording. Gebruik hiervoor het declaratieformulier indien de aanvraag niet via de portal is aangevraagd.
  • Een beschrijvend eindverslag. In Criteria voor eindverslag CWB-subsidie kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten.
  • Foto’s van het congres of de workshop.

Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt en kunnen we alumni en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Uw verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt.

Deze website maakt gebruik van cookies.