Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Deelname buitenlands congres

Promovendi verbonden aan de Universiteit Leiden zonder een door de Universiteit Leiden bezoldigde aanstelling kunnen bij het LUF subsidie aanvragen voor deelname aan een buitenlands congres (max. € 750 binnen Europa en max. € 1.500 buiten Europa). Het congresbezoek moet passen binnen een facultair erkend onderzoeksproject en/of is onderdeel van een promotietraject.

Aanvraag en selectie

De subsidievoorwaarden en aanvraagprocedure bij de CWB kunt u downloaden via de bovenste groene ‘tegel’ rechts op deze pagina.  Wanneer u aan alle criteria voldoet kunt u een aanvraag indienen via het LUF subsidieportaal.

Let op: subsidie voor deelname aan een buitenlands congres is alleen beschikbaar voor promovendi die aantoonbaar geen reguliere aanstelling hebben, dat wil zeggen dat men geen betaald dienstverband heeft met de Universiteit Leiden, het LUMC of een verwante instelling. Promovendi met een nul-aanstelling, promovendi met een persoonlijke beurs en buiten-promovendi komen wel in aanmerking. 

Alleen aanvragen voor activiteiten die na de eerstvolgende vergaderdatum van de CWB vallen, worden in behandeling genomen. Zie voor een overzicht van de vergaderdata en inleverdeadlines het Vergaderoverzicht CWB

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Klaartje Sluijs (Secretaris Doelbesteding) via CWB@luf.leidenuniv.nl (ma t/m do).

Eindverantwoording

Na het afronden van het project moet binnen twee maanden  de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via het LUF subsidieportaal. Indien uw aanvraag niet via de portal is ingediend, maak dan gebruik van het formulier Eindverantwoording CWB - congresbezoek.

De eindverantwoording moet de volgende onderdelen bevatten:

  • Financiële verantwoording. Gebruik hiervoor het declaratieformulier indien de aanvraag niet via de portal is ingediend.
  • Beschrijvend verslag. In Criteria voor eindverslag CWB-subsidie kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten.
  • Foto’s van het congres.

Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt en kunnen we alumni en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Uw verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt.

Deze website maakt gebruik van cookies.